PvdB, VVD en PvdA gaan pogen samen coalitie voor Tiel te smeden

 

Wanneer er geen klink in de kabel komt, wordt de gemeente de komende vier jaar bestuurd door een coalitie van PvdB, VVD en PvdA. Met 16 van de 27 zetels hebben de partijen een voldoende meerderheid in de raad. Overigens zal het college wanneer het aan de PvdB ligt, weinig gebruik hoeven te maken van de coalitiemeerderheid. De met acht zetels grootste fractie in de Tielse gemeenteraad streeft naar verbinding en wil, gesteund door verschillende andere partijen ook een raadsagenda opstellen waarin raadsbreed gedragen gemeenschappelijke doelen worden vastgelegd. Een van de speerpunten is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij de politieke menings- en besluitvorming. .

Woensdag 12 april vergaderde een deel van de gemeenteraad. Per partij waren er een of twee vertegenwoordigers om te horen welke conclusies de ‘informateurs, Carla Kreuk – Wildeman en Frank Groen, verbonden aan de informatiegesprekken die enkele dagen eerder in het openbaar hadden plaatsgevonden.

De belangrijkste conclusie was dat de PvdB zich gaat richten op de vorming van een college met de VVD en de PvdA. Die drie partijen worden het meest genoemd als coalitiegenoten door de verschillende partijen. Daarmee is bij voorbaat een zekere acceptatie en steun zeker gesteld. Woensdag 19 april is er een voltallige raadsvergadering waarin verder gesproken zal worden over de manier waarop de inwoners meer bij de politieke meningsvorming en besluitvorming betrokken kunnen worden. Dan zal ook geprobeerd worden om tot een gemeenschappelijke raadsagenda te komen.

Dat lijkt nog een hele klus te worden. Uit het overzicht van de speerpunten van de verschillende partijen valt op te merken dat er niet zo heel veel gemeenschappelijke punten zijn. Ook het vinden van wegen om de burger meer bij de politieke en bestuurlijke besluitvorming te betrekken lijkt niet zo eenvoudig. Eerder zijn er op dat punt al verschillende pogingen gedaan. Het resultaat is echter niet bevredigend. Ook het opkomstpercentage bij de laatste verkiezingen stemt niet echt hoopvol.

Wanneer de voortekenen niet bedriegen zal samenwerking en harmonie ook de nieuwe raadsperiode kenmerken. De informateurs, die tijdens de raadsvergadering formateurs werden, vinden verbinding, samenwerken en luisteren naar de hele raad belangrijk. Ook zal de nieuwe coalitie bij het opstellen van het coalitieprogramma proberen zo veel mogelijk punten van de oppositiepartijen mee te nemen.

Over een week informeren wij u over het vervolg. Overigens zal het nog even duren voordat het nieuwe college beëdigd zal worden. In Tiel worden wethouders zorgvuldig gescreend en dat vergt volgens griffier Wim Westerholt zeker anderhalve week extra.

Via https://www.tiel.nl/bestuur/vergaderingen-raad_3358/agenda/gemeenteraad_13404 kunt u de vergadering van 12 april terugzien

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights