College kiest voor meest zuidelijke variant voor betere ontsluiting van Passewaaij

Wadenoijen, Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Het college van Tiel heeft zijn voorkeurskeuze voor de betere ontsluiting van Passewaaij bekend gemaakt . De keuze is gevallen op de vijfde variant. Dat is de meest zuidelijke variant die Passewaaij een derde uitvalsweg moet bieden naar de afslag Wadenoijen van de A15.

Links De Weegbree, rechts Vuadabos en midden toekomstige nieuwbouw Passewaaij

Variant 5 loopt ruwweg vanaf de Weegbree langs de zuidkant van het Vuadabos, steekt dan de Dreef over en loopt dan aan de noordzijde langs de Ophemertsestraat en zoekt dan zijn weg nabij de Nieuweweg en achter de Bredestraat langs naar de A15 waar hij aansluit op de afslag 31, Wadenoijen. Een plezierige bijkomstigheid is dat de invoegstrook richting Utrecht / Rotterdam hier extra lang is. De geplande weg ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Tiel.

 

De keuze toegelicht

Remco Dijkstra is de verantwoordelijke projectwethouder van het ingrijpende project om Passewaaij beter te ontsluiten. Hij licht de keuze toe. “De varianten om de N 834 op te waarderen bleken weinig aantrekkelijk. Er is al veel verkeer en bij calamiteiten kan de capaciteit van de huidige twee uitvalswegen een snelle uitstroom van wijk vertragen. Bovendien was de provincie niet enthousiast over dit alternatief. De N 834 is van de provincie. De drie alternatieven ten zuiden van Wadenoijen snijden het dorp in tweeën en doorkruisen nogal wat landbouwpercelen. Alternatief 3 ten zuiden van de spoorlijn is bovendien erg duur. Dus bleef alternatief vijf over. Hier hebben de minste bewoners last van de weg ten opzichte van de andere alternatieven.

Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Door de planning langs de Ophemertsestraat kunnen we de bestaande Ophemertsestraat, wellicht een fietsbestemming geven. Tegen alle alternatieven bestond weerstand. Niemand wil een drukke verkeersweg in zijn achtertuin. Maar niet te ontkennen valt, dat het aantal gedupeerden bij het gekozen alternatief het kleinste is. De keuze van deze weg past ook het beste bij de omgevingsvisie van de provincie en dat gevoegd bij de bestaande en wellicht ook nog nieuwe woningbouwplannen zal helpen om de nodige subsidie van de provincie binnen te halen.”

De wethouder schat de kosten van aanleg ruwweg op 40 miljoen euro. Omwonenden die schade ondervinden van de aanleg van de nieuwe weg kunnen rekenen op compensatie. Mogelijk zullen enkele woningen aangekocht en afgebroken moeten worden.

Vervolgtraject

Wethouder Dijkstra heeft de gemeenteraadsleden gevraagd om via de fractievoorzitters eventuele opmerkingen en / of aandachtspunten tijdens de komende vergadering van de voorbereidende commissie op 22 mei in te brengen. Daarna wordt het collegebesluit ter inzage gelegd voor omwonenden en andere belanghebbenden met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Daarna is er nog beroep bij de Raad van State mogelijk. Het defectieve traject wordt waarschijnlijk in de loop van het vierde kwartaal van 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna begint het traject van uitwerking tot op detailniveau en moet het benodigde kapitaal voor de aanleg bijeengebracht worden. Vervolgens komen de aanbesteding en de aanleg zelf. Wethouder Dijkstra schat dat het hele traject vanaf nu zeven tot tien jaar zal vergen.

Zoe ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2024/03/ontsluiting-passewaaij-ook-ophemert-roert-zich/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights