Nieuws uit Tiel, editie 23 mei 2024

In deze editie:

– Fietsbrug over Amsterdam Rijnkanaal

– Agnietenhof kunst aan de muur

– Pinksterkermis

– Prijs voor Leerling Lingecollege Lyceum

Keuze voor goedkopere oplossing voor brug voor fietsers en wandelaars over Amsterdam-Rijnkanaal bij bestaande bruggen.

Zowel de raden van de gemeente Neder-Betuwe en Tiel gaan geld opzij leggen voor een brug voor fietser en wandelaars over het Amsterdam – Rijnkanaal. Het aanvankelijk idee om de beide dijkuiteinden via een brug te verbinden is uit het zicht geraakt. Die brug wordt veel te duur. Beter haalbaar lijkt een brug aan de noordzijde van het Amsterdam-kanaal pal aan de zuidelijke kant tegen de spoorbrug. Daar is alleen maar een brug nodig over de westelijke sluis. Over de sluis aan de Oostzijde ligt al een brug, die door Rijkswaterstaat gebruikt wordt om naar het ‘eiland’ tussen de twee sluizen te komen. Aan de oostzijde (de kant van Echteld) is de toegangsweg al op de juiste hoogte. Aan de westkant moet een verschil in hoogte overbrugd worden. Ook zijn er maatregelen nodig om het functioneren van de sluis en de veiligheid van de nieuwe passanten straks te waarborgen. Ook al is deze oplossing aanmerkelijk goedkoper dan een brug over de insteekhaven waar het kanaal uitmondt in de Waal , het blijft een duur project. Om het nieuwe plan uit te voeren is financiële hulp van de provincie onontbeerlijk. De beiden gemeenten achten een beroep op de provincie kansrijk. Een gastvrije Waaldijk schreeuwt om een toeristische verbinding voor fietsers en wandelaars over het kanaal. Die brug is erg belangrijk voor het toerisme in het Rivierengebied en handig voor de mensen die vlakbij Tiel aan de Echteldse zijde van het kanaal wonen. Niettemin zal het nog wel even duren voordat de brug en daadwerkelijk ligt.

Agnietenhof krijgt kunst aan de muur

Het hele Bleekveld terrein is de laatste jaren enorm opgekapt door de bouw van Zinder, de nieuwe bibliotheek en de aanleg van de vlindertuin en het John van Burenplein. Het wachten is nog op de bouw en oplevering van de nieuwe woonbuurt en de bouw van de nieuwe bioscoop. Voor de bouw van die bioscoop is het nog steeds wachten op de mededeling dat de projectontwikkelaar een overeenkomst gesloten heeft met een exploitant. Wanneer dat in kannen en kruiken is, blijft er nog een lelijk eendje over. Dat is de westelijke zijmuur van de Agnietenhof. Dat is een groot en saai gemetseld vlak zonder enige versiering. Om daar wat aan te doen heeft de gemeenteraad onlangs met algemene stemmen een motie van Simone de Boer (PvdB) aangenomen om die wand aantrekkelijker te maken met passende kunst. Het college is begonnen met de uitvoering van de motie. Er is een voorstel klaar waarin het college een voorstel doet voor de route om de motie te uit te voeren. Daarin staat dat het college zelf zich niet met het te kiezen ontwerp en de uitvoering ervan gaat bemoeien.

Pinksterkermis op de Waalkade net op tijd weg

De Pinksterkermis op de Waalkade had dit jaar geluk. In de nacht van maandag op dinsdag na afloop van de kermis al snel afgebroken. Door de vele regenbuien zou het snel wassende Waalwater een deel van het parkeerterrein onder water zetten. Even snel als het water kwam zakte het verder in de week ook weer.

Leerling Lingecollege Lyceum wint prestigieuze Van Melsenprijs

Ruben Voorneveld, examenkandidaat van het Lingecollege Lyceum, won vorige maand in Nijmegen de Van Melsenprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een leerling die in zijn/haar profielwerkstuk een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van eigen experimenteel onderzoek. Ruben schreef zijn werkstuk over lichtvervuiling en ontwierp daarbij een straatlantaarn die zo weinig mogelijk lichtschade aan de omgeving biedt.

Eerder dit jaar kreeg Ruben in Tiel al de OKT-prijs. Deze prijs wordt door de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken verstrekt aan de leerling met het beste profielwerkstuk op het Lingecollege Lyceum. Ruben Voorneveld gaf op 16 april jl. in het Regionaal Archief Rivierenland een presentatie over zijn onderzoek en toonde daarbij beelden van de door hem ontworpen straatlantaarn.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights