Nieuws uit Tiel, editie 24 mei 2024

In deze editie:

– Straatnamen Veilingkwartier

– Koopwoningen op het Bleekveld

– Voormalige Catharinaschool woongebouw

– Steun sport verenigingen met onroerend goed

– Nieuwe wethouder

Straatnamen voor Veilingkwartier bekend

Op verzoek van het college hebben historische verenigingen en enkele bewoners straatnamen aangedragen voor het Veilingkwartier, de nieuwe woonbuurt in ontwikkeling bij het station Tiel – Centraal . Het college heeft uit de voorgestelde namen een keuze gemaakt. Het zijn Keurmeesterlaan, Weegbrugplein, Koelhuisstraat, Fruitkisthof, Oogstpad, Metawahof en Sucadehof. Alle namen herinneren aan de bedrijven die op de grond van de nieuwe buurt tot enkele jaren geleden actief waren.

Sommige Tielenaren zullen een verwijzing naar Jomanda missen. Jomanda was van 1992 tot 1999 actief in de vroegere veilinghal van de veilig Tiel en Omstreken en woonde met haar toenmalige echtgenoot in het kantoor van het veilinggebouw. Ze was toen razend populair maar raakte door uitlatingen, diverse publicaties en ervaringen die twijfel zaaiden over haar wonderlijke vermogens en rechtszaken in diskrediet.

Ook Fruitcorsolaan heeft het niet gehaald. De T&O veiling met terreinen was de kraamkamer van het corso en is vanaf het eerste fruitcorso tot aan vorig jaar gebruikt.

Geen huurwoningen op Bleekveld

De Slokker Groep, een internationaal opererend familiebedrijf, dat ontwikkelt, bouwt en belegt in bouwprojecten bezit het vroegere parkeerterrein op het Bleekveld, dat nu nog braak ligt. Voor het terrein zijn in de loop der jaren meerdere plannen gemaakt maar de spade ging de grond steeds niet in. Dat lijkt nu te veranderen. Slokker heeft de gemeente toestemming gevraagd om de zeven geplande grondgebonden huurwoningen om te zetten in koopwoningen. Het college gaat daarmee akkoord. Slokker heeft de plicht op straffe van het vervallen van de bouwvergunning nu daadwerkelijk aan de slag te gaan. In totaal komen er zestien appartementen en twaalf stadswoningen. Achter de woningen is plaats voor tuinen, bergingen en dertig parkeerplaatsen. Wethouder Remco Dijkstra is blij met deze ontwikkeling. Hij hoopt dat hij dit jaar nog het officiële startschot voor de bouw kan geven.

Woningbouwplan voor schoolgebouw aan Binnenmolenstraat.

In de vroegere Catharinaschool op de hoek Binnenmolenstraat – Kromme Elleboog komen 3 woningen en vier grote appartementen. De monumentale buitenkant van het gebouw, dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat, blijft gehandhaafd. In het bestaande gebouw komen de appartementen. Op het buitenterrein van de vroegere school komen naast drie woningen ook parkeervoorzieningen voor de bewoners. Dolron Projectontwikkeling, die het terrein en gebouw vorig jaar kocht, gaat het allemaal realiseren.

Gemeente gaat (sport) verenigingen met eigen onroerend goed steunen

Verenigingen met eigen onroerend goed krijgen vooralsnog een eenmalige financiële ondersteuning voor de hoge kosten die dit bezit met zich meebrengt. Het college wil, als de gemeenteraad er mee instemt, er voor een periode van vier jaar 100.000 euro voor uitrekken. Wethouder Kreuk meldt dat er 24 verenigingen onroerend goed in bezit hebben. De wethouder: “De kosten van beheer, onderhoud en onroerende zaak belasting zijn de laatste jaren dermate gestegen dat verenigingen in financiële moeilijkheden kunnen komen. Contributie extra verhogen is vaak geen optie, omdat het lidmaatschap voor mensen met een kleine beurs dan onbetaalbaar wordt. In overleg met de gemeenteraad zal worden bezien of en hoe deze regeling gecontinueerd kan worden als de huidige looptijd van de regeling voorbij is

Opvolger voor wethouder Erica Spil dicht bij huis gevonden

Eind maart moest Erika Spil, wethouder namens de fractie GroenLinks ,wegens gezondheidsredenen haar functie direct neerleggen. GroenLinks ging daarop naarstig op zoek naar een opvolger uit de eigen partij gelederen. Die opvolger is dicht in de buurt van Tiel gevonden. Jur Marringa (61 jaar) is de kandidaat. Zijn benoeming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 29 mei aanstaande. Marringa woont in Zoelen en is lid van de gemeenteraad van Buren. Daar is hij fractievoorzitter van de gecombineerde fractie GroenLinks – PvdA. Als ambtenaar heeft hij ruime ervaring opgedaan met de voor GroenLinks belangrijke speerpunten zoals duurzaamheid, biodiversiteit en energie- en warmtetransitie. Voordat hij de politiek inging was hij docent bij een instelling voor visueel gehandicapte kinderen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights