Hoogste tijd: verbouwing van Lingecollege Lyceum Tiel nadert voltooiing

Door Laurens Verspuij

De verbouwing van Lingecollege Lyceum aan de Heiligestraat in Tiel nadert zijn voltooiing. Na de zomervakantie wordt er lesgegeven in het (ver)nieuwde gebouw. Dat de verbouwing hoog nodig was blijkt wel uit het feit dat leerlingen de vensterbank letterlijk onder de arm mee naar buiten konden nemen. Het gebouw was op en hinderde het lesgeven steeds meer. Toch blijven de herinneringen levend.

Als leerling aan de leraar geschiedenis, die geen leerboek nodig had om tot fantastische lessen te komen. Iedere les college, met ruimte voor een grapje. Zo werden er steevast op vrijdag twee leerlingen naar de Albert Heijn gestuurd, na een collecte in de klas, om met allerhande koek en snoep aan het einde van de les terug te keren. Deze procedure werd elk lesuur op vrijdag door de docent herhaald.

Of aan de docent Nederlands, de toenmalig fractievoorzitter van de VVD in Tiel. Het was 1998 en D66, mijn partij, had bij de Tweede Kamerverkiezingen flink verloren. Bij binnenkomst in de klas werd ik met een gulle lach gecondoleerd.

Later ben ik zelf gaan lesgeven op het Lingecollege als docent economie. In het gebouw was ruimte gemaakt voor een openleercentrum. Het openleercentrum was de ruimtelijke invulling van het concept Tweede Fase, waarin leerlingen meer zelfstandig moesten leren. Het zogenoemde ‘leren leren’ (metacognitief) ging een steeds prominentere plaats krijgen ten koste van directe instructie. Het aanleren van vaardigheden, zoals informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en presentatievaardigheden werd belangrijker. Vaardigheden waar leerlingen op de universiteit of hogeschool veel aan zouden hebben.

In 2006 mocht ik wethouder worden in de gemeente Tiel. In 2014 kreeg ik de portefeuille onderwijs. Mijn voorganger op deze portefeuille, Ruud Vermeulen (VVD), had een goed begin gemaakt met de planvorming voor het Lingecollege om de huisvesting aan te passen aan de eisen van modern onderwijs. In het coalitieakkoord 2014 – 2018, het zogenoemde ‘Bloesemakkoord’ werd geld vrijgemaakt om een belangrijk deel van die ambitie te kunnen financieren.

Het werd hoog tijd. De concurrentiepositie van het Lingecollege stond onder druk. Met name scholen in Geldermalsen en Culemborg oefenen een steeds grotere aantrekkingskracht uit op scholieren woonachtig in Tiel en omgeving. Jongeren in Tiel zouden ook gewoon in Tiel naar school moeten gaan. Hier ligt immers het sociale leven en kom je elkaar ook op het sportveld weer tegen.

Lingecollege Mavo

Een belangrijk onderdeel van de visie was om over vier locaties kleinschalige huisvesting te realiseren met elk een eigen identiteit.

Lingecollege Locatie Rozenstraat

Zo heeft de MAVO weer zijn rentree gemaakt op de Tielerwaardlaan,

RSG Lingecollege Teisterbantlaan

is er praktijkonderwijs aan de Rozenstraat en is het beroepscollege gehuisvest aan de Teisterbantlaan. De Heiligestraat wordt omgedoopt tot lyceum voor HAVO, VWO en Gymnasium.

Uiteindelijk is huisvesting niets anders dan de vertaling van het onderwijskundig concept. Het Lingecollege Lyceum zet in op talentontwikkeling. Dit betekent voor de huisvesting de wens tot meer variatie in ruimtes binnen het gebouw om meer maatwerk te kunnen bieden. Klassikale lessen afgewisseld met individuele leertrajecten en groepsprojecten (samenwerkend leren) in ruimtes waarbij ICT-ondersteuning aanwezig is, zo viel in het visiedocument van het Lingecollege te lezen. In het vernieuwde gebouw heeft dit zijn beslag gekregen in zogenoemde leerpleinen. Op dit moment wordt er o.a. in samenwerking met de leerlingenraad gewerkt aan de concrete invulling van de leerpleinen.

31 maart 2021

Oud-leerlingen zullen het pand aan de Heiligestraat van binnen niet meer herkennen. Het gebouw is volledig gestript. Het oogt veel ruimtelijker door het gebruik van veel glas. Er zijn letterlijk vele muren gesloopt. Ook is er een centraal trappenhuis gerealiseerd. Het gebouw gaat helpen om eigentijds onderwijs aan te bieden, in plaats van dat het oude gebouw dat enigszins tegenwerkte. Een vernieuwd gebouw op een vertrouwde plek, waar voor de komende decennia generaties lang nieuwe verhalen worden geschreven en er vele mooie herinneringen worden gevormd. Scholieren uit Tiel en omgeving verdienen ook niet anders. Alleen het beste is goed genoeg.

Laurens Verspuij.

klik op de foto voor een vergroting

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2020/09/lingecollege-lyceum-tiel-bereikt-het-hoogste-punt/

 

Zelf iets schrijven? Laat het ons weten, wellicht bent u onze volgende gast-redacteur.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights