Gemopper in gemeenteraad Tiel op Avri

Door Bert Leenders op zondag 25 juni 2017, geplaatst in Opinie.

Verschillende regio gemeenten waren enkele jaren geleden ontevreden over het functioneren van de eigen buitendienst. De productiviteit was laag en de kosten hoog. Door het werk uit te besteden kon men voor minder geld meer krijgen was de verwachting. Dus werd het werk en de medewerkers ondergebracht bij de AVRI, een goed functionerend bedrijf van en voor de regiogemeenten. Tiel bespaarde op die wijze een enorm bedrag. Nu enkele jaren later blijkt de Avri toch niet de wonderdokter te zijn waarvan men droomde. Ook dat bedrijf blijkt fouten te maken, een afspraak wel eens niet helemaal na te komen en heeft ook zoals onder meer de gemeente zelf planning en control niet helemaal op orde. Daarnaast zullen er ook wel enkele medewerkers zijn, die er met de pet naar gooien. Het gevolg is dat er de laatste tijd flink gemopperd wordt op de regionale afvalverwijderaar en dienstverlener, dat een voorbeeldfunctie vervult wanneer het gaat om werk bieden aan mensen met een vaak forse beperking tot de arbeidsmarkt. Woensdag 21 juni tijdens de behandeling van de jaarstukken van de AVRI, gebeurde dat in Tiel. “De stad ziet er niet uit”, constateerden de woordvoerders van vrijwel alle partijen. Hondenpoep, zwerfvuil, onkruid tussen de stoeptegels en gedumpt afval langs wegen en bij prullenbakken zorgen voor een rommelige en vuilogende straten. Gemeenteraadsleden worden er regelmatig op aangesproken en zijn het zat. Een motie van het CDA die door een meerderheid van de raad getekend en raadsbreed werd gesteund, roept de AVRI op om het werk beter te doen. Of het helpt zal nog moeten blijken. Het is slechts een kant van de zaak. De eerste verantwoordelijken zijn de inwoners zelf en de bezoekers van de stad. Wanneer die de hondenpoep zoals voorgeschreven is, direct zelf van de straat ruimen of gebruik maken van de uitlaatplaatsen, en niemand meer afval zo op de grond gooit is het probleem al grotendeels opgelost. Een ander probleem zijn de lieden die het verwijderen van hun restafval op de afgesproken wijze niet willen of kunnen betalen en dit dan maar in de afvalbakken proppen. die zit dan in een oogwenk vol. Ook wordt regelmatig vuil vanuit een rijdende auto in het buitengebied gedumpt. Een streng handhavingsbeleid en snel verwijderen van gedumpt afval zal de stroom beslist een flink stuk kunnen indammen. Wellicht kan het geven van vrijstelling of korting op de kosten voor het ophalen van restafval aan inwoners, die het niet kunnen betalen ook flink helpen. Het valt niet te ontkennen dat het dumpen van vuil enorm toegenomen is sinds er per container of vuilniszak voor betaald moet worden. Voor dat systeem hebben de gemeenten zelf gekozen.

De nu aangenomen motie is een belangrijke schreeuw om aandacht voor deze ergernissen nummer één van de Tielse bevolking. Bij de beoordeling moeten we wel bedenken dat hondenpoep al lang voor het inschakelen van de AVRI een grote ergernis was in de gemeente er ook toen ze zelf verantwoordelijk was niet in slaagde dit probleem te reduceren. De vraag waardoor vuil zo slecht verwijderd wordt vereist nader onderzoek. Wanneer blijkt dat Avri zich niet aan zijn afspraken houdt, is het niet meer dan normaal dat de rekening wegens wanprestatie niet of slechts gedeeltelijk betaald wordt. Wanneer Avri levert wat afgesproken is, maar het budget niet voldoende is, zal de gemeente het contract moeten herzien en AVRI meer armslag geven.
Maar nogmaals het beste middel is hondenpoep zelf opruimen en afval in de prullenbak of wanneer die vol is of niet in de buurt mee naar huis nemen. Ook het even oprapen van storend afval dat anderen achterlaten is iets wat meer oplost dan alleen maar mopperen. Ook het onkruidvrij houden van de bestrating in rond de eigen woning of werkplek zal enorm helpen om Tiel er tip top uit te laten zien. vele handen maken licht werk en bespaart de gemeente en dus de inwoners veel geld.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights