Voorstel ProTiel : Sluit Damstraat af

Door Huub van Heiningen op dinsdag 17 januari 2017, geplaatst in Opinie, Openbare ruimte, Politiek. De Damstraat met de locaties waar naar de mening van ProTiel afsluiting mogelijk isDe Damstraat met de locaties waar naar de mening van ProTiel afsluiting mogelijk is

Als het aan ProTiel ligt wordt de Damstraat afgesloten. Daarmee krijgt de binnenstad het vooroorlogse stratenpatroon terug. De partij wil daarmee de gebruikers van de nieuwe grote parkeergarage dwingen op weg naar het winkelhart meer gebruik te gaan maken van de “aanloopstraten”. Het zal dan aantrekkelijker worden daaraan de winkels open te houden en b.v. ateliers te vestigen.

Het idee komt van Peter van der Lugt, die voor ProTiel in de Commissie Ruimte zit. Die commissie buigt zich binnenkort over het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. In een raamwerk daarvoor wordt ervan uitgegaan dat in z.g. aanloopsstraten als Weerstraat, Westluidensestraat en ook de Gasthuisstraat en Vleesstraat op de duur de winkels zullen verdwijnen.

“Wij willen”, aldus Van der Lugt, “door veranderingen aan te brengen in het gebied Damstraat ,Vleesstraat en de Gasthuisstraat de beleving en de kwaliteit van de aanloopstraten en de binnenstad  vergroten. Door het autovrij maken van de genoemde drie straten ontstaat er aansluitend aan de winkelpromenade een wandelgebied, dat bezoekers uitnodigt door straatjes en steegjes de binnenstad te beleven. Het autovrij maken kan men realiseren door in de Damstraat aan de kant van de Westluidensestraat de beweegbare afsluiting te plaatsen die nu de hoek Markt / Vleesstraat ontsiert. Een andere mogelijkheid is om tussen het pand van De Blank en de voormalige SNS Bank bijvoorbeeld een vaste begroeide afsluiting te maken  alleen doorgankelijk voor fietsers en voetgangers. Deze aanpassingen houden vanzelfsprekend in, dat in de Gasthuisstraat of aan het Hoogeinde  een beweegbare afsluiting zal komen”.

“Een derde maar meest ingrijpende mogelijkheid is de Damstraat af te sluiten door middel van bebouwing tussen het pand van De Blank en de voormalige SNS Bank.  Daarmede wordt weer het  middeleeuwse stratenpatroon hersteld. Door deze fysieke afsluiting zou men denken dat de loopafstand tussen de nieuwe parkeergarage WLP en bijvoorbeeld de Markt groter wordt , dit is echter te verwaarlozen. Door deze afsluiting ontstaan er aantrekkelijke routes in het dwaalmilieu. Te denken valt aan de Westluidensetraat , Borchgang , Weerstraat. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld Westluidensestraat , Jodenstraatje, Weerstraat. Het Jodenstraatje en met name de Weerstraat zullen hierdoor een impuls krijgen en aantrekkelijker worden voor ondernemers en publiek. Verder zal vanuit de parkeergarage WLP waarschijnlijk een looproute richting Kloosterpoort , Korenbeursplein , Klompenstraatje ontstaan. Ook de Kerkstraat zal waarschijnlijk aantrekkelijk worden als looproute richting Waterstraat”.  

Naar de mening van ProTiel zullen de resultaten afhankelijk van de gekozen optie, de beleving van de aanloopstraten (dwaalmilieu) en het winkelgebied verbeteren.  

“In de genoemde opties blijven parkeerterreinen en garages in de  Gasthuisstraat bereikbaar en zal de bevoorrading van winkels geen hinder ondervinden.

Wij zijn uiteraard benieuwd naar reacties van ondernemers en andere belanghebbenden”. 

De officiële opening van de Damstraat in 1954 door burgemeester Cambier van NootenDe officiële opening van de Damstraat in 1954 door burgemeester Cambier van NootenDe opening met in gezelschap van de burgemeester de wethouders Wim in den Bosch en Wim Schoots, de korpschef van politie Suèr en de directeur van gemeentewerken Van EijckDe opening met in gezelschap van de burgemeester de wethouders Wim in den Bosch en Wim Schoots, de korpschef van politie Suèr en de directeur van gemeentewerken Van Eijck

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights