Verzet tegen parkeerlast in Tiel

Door Huub van Heiningen op dinsdag 15 november 2016, geplaatst in Opinie, Openbare ruimte, Nieuws.

 De Tielse Binnenstad Vereniging is van start gegaan met een actie tegen het voornemen om volgend jaar – vanaf de opening van de ondergrondse parkeergarage – ook ’s-avonds in de gehele stad parkeergelden te gaan heffen.  Dat gaat bewoners en bezoekers van de binnenstad jaarlijks duizenden euro’s kosten. Zij worden, aldus de TBV, onevenredig belast om de tekorten op de exploitatie van die garage op te vangen.

 Dat er volgend jaar ook ’s-avonds voor het parkeren in de binnenstad betaald moet worden is door het college van B&W medegedeeld in de stukken voor de begrotingsvergadering. Maar het raadsbesluit om daar toe over te gaan dateert van februari 2010. Toen is – met de stemmen van de PvdB en ProTiel tégen – een verkeersplan uit 2009 goedgekeurd, waarin werd uiteengezet, dat er ook in de avonden parkeergeld zou moeten worden geheven omdat anders de nieuwe ondergrondse parkeergarage grotendeels leeg zou blijven.

 Om het parkeren in de binnenstad tot overlast zou leiden en het stallen in de garage aantrekkelijker moest worden, is er afgesproken dat mensen die tussen 6 en 10 uur in de avond een auto in de stad parkeren daarvoor € 3,50 moeten betalen. Dat is aanmerkelijk méér dan in de parkeeregarage betaald zal moeten worden.

 De TBV heeft fundamentele bezwaren tegen die voorgenomen parkeerheffing. Er is hierover op geen enkele manier overlegd met de burgerij hoewel ook toen de politieke partijen inspraak al hoog in het vaandel hadden. Sinds 2009 is er in Tiel veel veranderd. Het wonen in de binnenstad wordt gestimuleerd zodat steeds meer winkelruimte verandert in woonruimte. Het koopgedrag verandert snel o.a. door internet, zodat voor veel ondernemers de omzet daalt. In alle dorpen rond Tiel zijn supermarkten ed verschenen waarbij vrij geparkeerd kan worden. Voor het economisch functioneren van de binnenstad is aldus de parkeerbelasting een factor van groter betekenis geworden. Ook bij de Tielse horeca, die onevenredig getroffen zal worden door de parkeerheffingen ’s-avonds,  staat de omzet onder druk.

 Het argument van B&W dat de ondernemers het parkeergeld via de Flippas etc aan hun klanten kunnen terugbetalen, wordt door Gerard Volmer – woordvoerder van de TBV – weggewuifd. “Natuurlijk moeten de ondernemers daarover zèlf beslissen, maar dat zal dan, hoe dan ook, drukken op de revenuen van hun omzet”.

 Het zwaarst weegt bij de TBV de last die de maatregel zal opleggen aan de bewoners van de binnenstad. “Ik heb grote kinderen en krijg vaak bezoek ’s-avonds. We hebben uitgerekend dat die maatregel van het gemeentebestuur de binnenstadsbewoners minstens elf duizend euro per jaar kost”, aldus Volmer. “Het tikt fors aan – als bewoner of regelmatig bezoeker van de binnenstad kost het je al gauw honderden euro’s per jaar. Het kan toch niet, dat aldus de bewoners van de binnenstad eenzijdig en onevenredig worden getroffen ?”

 De TBV gaat dan ook in verzet en zal politieke druk gaan en blijven uitoefenen tot dat de gewraakte maatregel van de baan is. Er zijn op verschillende adressen petities neergelegd die inmiddels al enkele honderden handtekeningen kregen. “Maar het moeten er véél méér worden” aldus Volmer. “Er komen op nog meer plaatsen petities en mogelijk gaat er ook digitaal nog wat gebeuren. En wie nog tekenen wil of een lijst meenemen, kan ook bij mij – Eerste Achterstraat 10 – terecht. We moeten hier echt van af”.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights