Veilig Thuis functioneert slecht

Door Bert Leenders op dinsdag 28 juni 2016, geplaatst in Opinie, Politiek.

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zoals kinderen, volwassenen en ouderen, die te maken hebben met geweld of mishandeling in huishoudelijke kring. De Zuid-Gelderse gemeenten waaronder Tiel kozen ervoor om vier bestaande organisaties in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid voor advies en hulp bij huiselijk geweld samen te voegen tot een organisatie.

Die organisatie werd ondergebracht bij de GGD en moet er voor zorgen dat zij zelf of anderen snel actie nemen wanneer een melding binnenkomt. Eén organisatie zou ook veel goedkoper kunnen werken, concludeerden de gemeenteraden. Dus besloten zij de bijdrage per inwoner voor de Veilig Thuisorganisatie bij voorbaat fors te verminderen.  Dit voorjaar bleek dat ‘Veilig Thuis’ ver onder de maat functioneert. Niet alle medewerkers bleken blij met de fusie, het bestuur werd te rooskleurig voorgelicht door het management en er ontstond een forse wachtlijst. Er was een klokkenluider nodig om bestuur en inspectie wakker te schudden.

Wethouder Henk Driessen, een van de leden van het Dagelijks Bestuur van Veilig Thuis is, moest woensdag 22 juni tijdens de gemeenteraadsvergadering dan ook flink door het stof. Het dagelijks bestuur had zo was gebleken zijn werk niet goed gedaan. Men had te veel op afstand bestuurd en met te weinig kritische zin de verantwoordelijke leiding gevolgd. Maar niet alleen het dagelijks bestuur treft blaam. Naast de projectleiding heeft ook het GGD-directie steken laten vallen en hebben de gemeenteraden te lichtvaardig een te laag budget vastgesteld.

Een dure interim-manager moet nu gaan zorgen dat Veilig Thuis beter gaat functioneren en de wachtlijsten snel worden weggewerkt. Hierdoor hoopt men dat snel een einde zal komen aan het ingestelde verscherpte toezicht van de Inspectie Jeugdzorg. Om dit te bereiken moet er waarschijnlijk meer personeel komen en zullen de gemeenten dieper in hun buidel moeten tasten. Niet zo verrassend. De huidige bijdrage  behoort tot de laagste in Nederland. Het meest gedupeerd zijn echter de mensen die zelf of via hulpverleners  een beroep deden op Veilig Thuis en geen hulp kregen of daar te lang op moesten wachten. De ervaringen met Veilig Thuis maken opnieuw duidelijk dat de veranderingen in het sociaal  te snel zijn gegaan en dat het verantwoordelijk maken van de gemeenten niet alle problemen snel oplost.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights