Tiel gaat spelregels voor huishoudelijke hulp verruiment

Door Bert Leenders op dinsdag 28 juni 2016, geplaatst in Opinie, Politiek.

Er is in heel Nederland veel kritiek op de wijze waarop gemeenten sinds zij vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO ( Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatie Wet en de Jeugdwet. Uit naar nu blijkt onterechte angst voor budgetoverschrijdingen is er fors gesneden in de zorg toewijzing en hulpverlening. Vooral de thuiszorg heeft op het gebied van huishoudelijke hulp flink moeten inleveren.

Dat heeft veel pijn gedaan bij de mensen die hulp nodig hebben. Zij verloren dikwijls hun vertrouwde hulpverlener, die voor hen veel meer was dan een alleen maar een poetsvrouw of man. Naast schoonmaakwerk, hielden zij een oogje in het zeil, signaleerden problemen en deden vaak zelf veel meer dan contractueel noodzakelijk was. Vermindering en stopzetten van hulp veroorzaakte niet alleen veel leed bij de hulpvragers.

Ook de zorgverleners werden de dupe. Aanbesteding en bezuinigingen bij de gemeenten hadden tot gevolg dat veel huishoudelijke hulpen te maken kregen met de beëindiging van hun tijdelijke contract of met minder werkuren genoegen moesten nemen. Thuiszorgorganisaties werden gedwongen tot afstoten van taken of tot fusies. Enkele gingen zelfs failliet aan de enorme bezuinigingsdrift van de gemeenten.

Noodkreten van zorgvragers, forse overschotten op budgetten, maatschappelijke onrust en dreigementen van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid hebben gemeenten tot het besef gebracht dat zij doorgeschoten zijn in hun bezuinigingsdrift ten koste van de zwakste groepen in de samenleving.

Niet alle gemeenten hebben zo fors bezuinigd. Tiel deed dat wel. Voor de Tielenaren glinstert er nu een beetje hoop. Wethouder Driessen vertelde de raadsleden 22 juni dat hij alle niet gehonoreerde bezwaren tegen gemeentelijke besluiten op het gebied van huishoudelijke hulp opnieuw laat beoordelen. In september komt hij met een voorstel om de regels voor toekenning  te verruimen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights