Uitputtingsslag

Door Huub van Heiningen op woensdag 11 mei 2016, geplaatst in Opinie.

In het geschil over de bebouwing van het Vijverterrein tussen BAM/gemeente Tiel enerzijds en Willem Reuvers anderzijds gaat het om grote belangen en forse bedragen. Pogingen om er in overleg uit te komen faalden tot nu toe en de zaak ligt dan ook bij de rechter. Nu die echter voor de negende maal het nemen van een beslissing heeft uitgesteld, lijkt het steeds meer een uitputtingsslag te worden. Met de rechter als toeschouwer.

Los van allerlei bijkomstigheden gaat het om de interpretatie van een overeenkomst uit 2003, waarbij Reuvers aan BAM een groot deel van het Vijverterrein verkocht voor de bouw van woningen. De koopsom bedroeg € 5.237.802, 00 en overeengekomen werd dat de helft daarvan ineens zou worden betaald en de andere helft op het moment dat BAM een geldige bouwvergunning zou ontvangen van de gemeente. Omdat er al schetsplannen waren goedgekeurd gingen partijen er vanuit dat die tweede helft uiterlijk in 2007 betaald zou worden.

Door veranderde inzichten bij de gemeente (die nu een deel van het terrein nodig meent te hebben voor een z.g. klimaatdijk) kreeg BAM echter geen bouwvergunning. En Reuvers geen tweede helft. Ook al omdat BAM niet wilde terugverkopen stapte Reuvers in 2012 naar de rechter.  Die vond dat hij het betalen van die tweede helft niet kon afdwingen omdat er in het koopcontract geen deadline was opgenomen. Wel vond de rechter dat Reuvers rente toekwam voor het geld waarop hij al zolang wachtte.  Op 24 oktober 2012 werd BAM daarom veroordeeld over de periode van 1 april 2007 tot 1 april 2012 een bedrag van € 659.620,23 aan rente te betalen. Parate executie (het invorderen van de schuld via de deurwaarder) werd echter niet toegestaan omdat BAM in beroep ging tegen deze uitspraak van de rechter.

Sindsdien zijn er veel stukken gewisseld en pleidooien gehouden. En moet er een vermogen zijn opgebrand aan advocatenkosten. Uiteindelijk stond de uitspraak van de rechter op de rol van 4 juni 2015. Maar op die dag kregen partijen van de griffie de mededeling dat de uitspraak door drukke werkzaamheden was uitgesteld tot 25 augustus 2015. Die film herhaalde zich daarna nog acht keer. De zaak kwam op de rol voor 6 oktober, voor 17 november, voor 29 december, voor 9 februari 2016, voor 22 maart, voor 3 mei en is nu gepland op 21 juni.

Negen keer op de rol !!!  Een middel om van de Tweede Kamer méér geld los te krijgen voor Jusititie ?? Wie het weet (of denkt te weten) mag het zeggen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights