Vijverterrein heet hangijzer

Door Huub van Heiningen op zaterdag 7 november 2015, geplaatst in Opinie, Politiek.

Ruim twintig jaar geleden kocht Willem Reuvers het z.g. Vijverterrein. Op een deel ervan wilde hij fabriekshallen bouwen voor startende ondernemers – een plan dat ondertussen vrijwel geheel gerealiseerd is. Op het korter bij de Waal gelegen deel, met daarin ook een voormalige vuilnisbelt, wilde hij woningen bouwen. Nadat zijn uitgewerkte plannen daarvoor enthousiast door het gemeentebestuur waren ontvangen, verkocht hij deze gronden aan een projectontwikkelaar. Die betaalde hem de helft van de koopsom en liet vastleggen, dat hij de andere helft zou betalen als hij bouwvergunning zou hebben gekregen.

Die bouwvergunning kwam echter niet omdat het gemeentebestuur ondertussen had besloten een groot deel van die potentiële bouwgrond te bestemmen voor dijkverbreding. Reuvers kreeg dus zijn tweede helft niet en daarover loopt nu een civiele procedure bij de rechtbank in Arnhem. Omdat hij dat geld nodig had voor de verplaatsing van zijn sloopbedrijf en dit plan nu niet kan uitvoeren heeft hij het potentiële bouwterrein weer zelf in gebruik genomen. De door hem betaalde kosten voor het opruimen van bodemvervuiling en nog andere bijzaken, waarover de partijen het oneens zijn maken de problematiek meer complex.

Geheimhouding

Het gemeentebestuur wil die potentiële bouwgrond nu alsnog aankopen. Mogelijk ten behoeve van de partij waartegen Reuvers procedeert. Daarover is al vele malen in besloten vergadering overlegd. Aan raadsleden die daaraan deelnamen is geheimhouding opgelegd. Dat wekt bij Reuvers de indruk dat het gemeentebestuur met een projectontwikkelaar onder één hoedje speelt om hem te bedriegen. En dat terwijl hij steeds – in zijn visie althans – alle cijfers en gegevens op tafel heeft gelegd. Hij beschuldigt de wethouder er van onjuist informatie aan de raadsleden te hebben verstrekt.

Zoals gebruikelijk voeden de geheime vergaderingen ook allerlei geruchten over smeergelden etcetera. Naar buiten komt vooral het gegeven dat er een aanmerkelijk verschil zit tussen wat Reuvers vraagt en de gemeente hem biedt. In een vergadering van de commissie Ruimte op 3 november, waarin weer veel tijd werd besteed aan het Vijverterrein, kwam ook een ondernemer aan het woord, die van Reuvers een fabriekshal kocht, maar nu het liefst uit Tiel zou willen vertrekken omdat het Vijverterrein na zoveel jaren nog altijd een griebus is. In die commissie is er o.a. op aangedrongen het taxatierapport over de waarde van de grond openbaar te maken.

Column

Ondertussen pleit de Partij van de Burgers er in de raad al enige tijd voor om te stoppen met al die geheime vergadering waarin over het geld van de burgers wordt gepraat. Opvallend in dit verband is dat initiatiefnemer en fractievoorzitter van deze partij, Pieter van de Burg, deze week in de Zakengids (4 november) sprekende wordt ingevoerd in een column van “de Veerbaas”. Nadat Pieter vertelde over zijn activiteiten op cultureel gebied, voegde de veerbaas hem toe. “Ja Pieter, in de zaken die je net noemde valt meer eer te behalen dan in de politiek. Wat hoe zit het nu met het probleem dat de gemeente Tiel heeft met Wim Reuvers. Dat wordt voor de gemeente een behoorlijke financiële strop als ik zo links en rechts hoor”.

Heet ijzer

Het antwoord van Pieter liegt er niet om: “Veerbaas, dat is schandalig wat de gemeente Tiel met de beste man doet. Het verhaal is te lang om te vertellen. De gemeente Tiel wil de beste man een schadevergoeding betalen van 1,2 miljoen euro, terwijl hem ruim drie miljoen toekomt. Dat wordt nog een heet stukje ijzer wat het college moet smeden. Ik wil niet veel vertellen, er zijn ook wethouders die met boter op hun hoofd lopen. Nee, openheid en transparantheid staan niet in het woordenboek van Tiel. Jammer, want het iw zo’n mooie stad”

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights