Shift happens

Door Walter Post op zondag 1 november 2015, geplaatst in Opinie.

Zou het dan toch zover komen? Regio Rivierenland beweegt zich wat vaker in kringen van het Europees Parlement, in een poging steun voor de ontwikkeling van logistiek, agribusiness en toeristiek te krijgen en de parlementariërs van ons bestaan op de hoogte te brengen. Er wordt wat knullig verslag van gedaan op de website van het regiobestuur, maar de juiste intentie is er: laten we samenwerken als regio’s en gemeenten. Want er komen economische en demografische veranderingen aan. Shift happens.

En werken aan steun is natuurlijk nodig, dus ook het provinciebestuur ging mee naar Brussel, half oktober. Ook Shah Sheikkariem, de man die in de regio allerlei contractgestuurde dienstverlening (sociale recherche, project breedband) leidt was van de partij. Hij bracht een boekje mee dat een interessante, zij het wat gemankeerde kijk op de ontwikkeling van het platteland biedt. Het werd bij deze gelegenheid aan Nederlandse Europarlementariërs aangeboden, net zoals het bij het Haagse parlement werd geparkeerd. Daar was mede-auteur Adjiedj Bakas bij, een man die voorspellende gaven als trendwatcher wordt toegedicht.

Het boekje zingt lof over het platteland, je hebt er ruimte en wanneer straks overal breedband dataverbindingen liggen (dat gebeurt in het rivierengebied binnen een paar jaar, is de bedoeling) kun je vanuit een boerenschuur nog wel een dienstverlened bedrijf starten. Dat is althans de redenering van Bakas en Sheikkariem, die bovendien voorspellen dat er de komende jaren door het Rijk meer en meer taken naar gemeenten worden overgeheveld. Ze zien ook jonge mensen vanuit de drukke steden naar het platteland terugkeren: het is er goedkoper wonen, prettiger ook. Bedrijven kunnen best in leegkomende agrarische gebouwe. De term die ze daarvoor hebben bedacht is rurbanisatie, een mix van urbaniseren en ruraal, plattelands. 

Opvallend is wel, dat het geloof in de bestaansreden voor gemeenten luidkeels wordt beleden. Het is dan ook een politiek wenselijk boek, met ronkende termen als grotere bestuurskracht (die afgelopen jaar juist beneden de maat bleek, zo constateerde een provinciaal onderzoek). Een een zin als ‘we hebben geen grotere steden nodig, maar grotere regio’s’  past naadloos in de ambitie van Tiel om de grootste in de streek te blijven. Maar intussen blijft het roeien met de riemen die Regio Rivierenland heeft: er is nu eenmaal veel agrobusiness, van de samenwerkende gemeenten met laanboomteelt aan de oostkant van het gebied, tot de fruitsector en de glasteelt aan de westkant en in de Bommelerwaard. Merkwaardig genoeg wordt er niet gesproken over de logistieke functies die de regio zichzelf jarenlang toedichtte. Komende week is er op 10 november, na lange tijd pas weer een beraad over door wethouders. Het zou mooi zijn als er in de openbaarheid weer wat over dit grote project werd vernomen. Naar verluidt is de aanleg van een nat bedrijventerrein aan de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal een vrome wens gebleken: de verbreding van het Noordzeekanaal speelt het rivierengebied danig parten, containeroverslag wordt immers elders sneller opgepakt. De steun van de provincie voor de Logistieke Hotspot is bovendien afhankelijk gemaakt van samenwerking op dit gebied met andere regio’s, dus het is niet onwaarschijnlijk dat we die boot gaan missen. Shift happens.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights