Tiel Regenboogloper rijker

Door Bert Leenders op woensdag 11 oktober 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Wethouder Marcel Melissen en gemeenteraadslid en mede initiatiefnemer Robert van Galen openen op 11 oktober een regenboogloper in het parkje bij het nieuwe cultuurcentrum Zinder. De gemeente Tiel sluit zich daarbij aan in de rij van de tot nu toe 30 gemeenten die via een (zebra)pad duidelijk willen maken dat zij discriminatie op grond van seksuele geaardheid niet dulden en daar uiting aan geven.
De regenboogloper in Tiel bestaat uit een verbindingspad dat met vijf verschillend gekleurde betonnen straatstenen bestraat is. Het regenboogpad is een initiatief van de fractie OD16 bestaande uit Liesbeth Rooders – van Geldermalsen en Robert van Galen. Zij vroegen via een bijna raad breed gesteunde motie het college om de loper aan te laten leggen. De opening vond in aanwezigheid van een flink aantal toeschouwers plaats op de jaarlijks Coming-Outdag, die op tal van plaatsen over de hele wereld gevierd wordt.
Wethouder Melissen liet er geen twijfel over bestaan. ‘Het gemeentebestuur accepteert geen onderscheid dat gemaakt wordt op grond van seksuele voorkeur. We zijn allemaal gelijk en iedereen moet zich in Tiel even welkom voelen.’ Hij riep iedereen op elkaar de ruimte geven om ongestoord te kunnen leven volgens zijn of haar persoonlijke seksuele geaardheid of voorkeur. ‘Mooi dat Tiel de 31e gemeente is, die dat via een stukje wegstoffering zichtbaar maakt.’
Robert van Galen memoreerde de dit jaar overleden bedenker van de regenboogvlag, de Amerikaanse kunstenaar en homo-activist Gilbert Baker. Die vlag inspireerde tal van gemeenten tot het aanleggen van regenboogoversteekplaatsen en –lopers. Van Galen: ‘Ook het stadsbestuur bestaat uit mensen met verschillend achtergronden en seksuele geaardheid. Dat is goed, daardoor voelen inwoners zich vertegenwoordigd, want niemand, ik herhaal niemand in deze gemeente mag zich achtergesteld voelen vanwege zijn seksuele geaardheid. Iedereen mag zijn wie hij is.’ Van Galen was blij met het voornemen in het regeerakkoord om een verbod op discriminatie op grond van seksuele geaardheid nadrukkelijk in de grondwet op te nemen. Van Galen: ‘Dat is nodig. Tijdens een recent regenboogsymposium op het Gelderse provinciehuis hoorde ik dat van alle aangiften bij de politie er 44 % geweld gerelateerd zijn. Bij aangiften door mensen met een LHBT-achtergrond is dit maar liefst 77 %.’ Het raadslid kondigde aan na afloop van de huidige raadsperiode regenboogambassadeur te worden. Ook in Tiel is dat naar zijn oordeel helaas nog nodig. Van Galen vertelde wat hem een tijdje terug overkwam toen hij in de stad met zijn vriend zonder enig lichamelijk contact wandelde. ‘Vanuit een rijdende auto werd luid geroepen “Hé homo’s”. Het was geen fysiek geweld, maar je schrikt er wel van’.

De regenboogloper in Tiel is duurzaam gemaakt. De stenen zijn door en door gebakken dus zullen niet verbleken. De plaats in het culturele hart van Tiel onderstrepen het belang, dat het gemeentebestuur hecht aan acceptatie van verschillen in seksuele geaardheid. Wethouder Melissen riep iedereen, inclusief kerken en moskeeën op bij te dragen aan deze acceptatie.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights