Nieuws van en over de gemeente Tiel; editie 24 oktober 2017

Door Bert Leenders op dinsdag 24 oktober 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

In onze wekelijkse bijdrage met nieuws van en over de gemeente schenken wij ditmaal aandacht aan het onderwijsachterstandenbeleid, de ontwikkeling van een plan om de inwoners meer te laten sporten en bewegen, het nog niet gebruiken van WhatsApp voor de communicatie tussen de gemeente en de inwoners, de bouw van appartementen in Tiel-Oost, het doortrekken van het jaarthema 2017 van de raad ‘Wonderschoon Wonen’ naar 2018 en het onderzoek naar de veiligheid van de vloeren in het kantoor van het Waterschap Rivierenland. In een apart item informeren wij u later deze week over de resultaten van het veiligheidsbeleid in de achterliggende jaren en de speerpunten voor 2018.

Tiel heeft goed onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente kreeg een pluim van het rijk voor de manier waarop men zich in Tiel inzet om taalachterstanden bij de jeugd weg te werken. De gemeente wordt daarbij regelmatig als voorbeeld genoemd voor andere gemeenten. Vanaf 2018 worden succesvolle projecten verlengd, maar komt er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarbij wordt gedacht aan een Brede School Academie, speciale nieuwkomersklassen en de inzet van cultuur, sport en techniek om de achterstanden in de beheersing van het Nederlands weg te werken.
Tot nu toe moet het extra geld dat het rijk voor het wegwerken van achterstanden beschikbaar stelt, gebruikt worden voor jonge kinderen tot het verlaten van het basisonderwijs. “Jammer”, vinden de gemeenten en de uitvoeringsorganisaties die bezig zijn met het wegwerken van taalachterstand. Ook in het voortgezet onderwijs hebben een aantal leerlingen nog extra aandacht nodig. In een brief naar ‘Den Haag’ pleit het college er voor om een deel van de ruime subsidies voor deze groep aan te wenden. Wethouder Verspuij heeft goede hoop dat de oproep van de gemeente gehoor vindt. Bij de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid leveren de peuteropvang, de basisscholen, STMR, GGD, Mozaïek, Bibliotheek Rivierenland, Sportfriends en Zinder Educatie een bijdrage.

Sport en bewegen

Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, het bevordert een actieve deelname aan de samenleving, zorgt voor verbinding in wijken en buurten en bevordert het algemeen welzijn in de gemeente. Daarom is het belangrijk dat de inwoners meer gaan sporten en bewegen. Samen met de sportverenigingen en andere deskundigen werkt de gemeente aan een plan om dat te bereiken. Onder het motto ‘Heel Tiel beweegt’ werkt een werkgroep aan een gezamenlijke sport- en beweegagenda. Volgend jaar februari wordt het eerste resultaat bekend gemaakt.

‘Wonderschoon Wonen’ ook in 2018 jaarthema

‘Wonderschoon Wonen’ is het jaarthema van de gemeenteraad voor 2017. Mede op initiatief van ‘Tiel Tip Top’ voorman Bart van den Berg zal ook in 2018 het mooi wonen centraal staan. Doel is niet alleen om de stad groener en mooier maar ook schoner te maken. Onderdeel van de plannen is het bebouwen of opnieuw inrichten van lelijke plekken in de stad. Voor het jaarthema reserveert de stad in 2018 20.000 euro extra.

Ontwikkeling van appartementen in Tiel-Oost

Het college heeft geen bezwaar tegen de bouw van 12 goedkope appartementen op de hoek Zwaluwstraat / Medelsestraat in Tiel-Oost. Om de bouw mogelijk te maken verkoopt de gemeente daar een stuk grond van 425 m2.

Nieuw afvalbakkenplan

Het college heeft een nieuw afvalbakkenplan voor de Binnenstad opgesteld. Het plan wordt voorgelegd aan de commissie bestuur. Het nieuwe plan is een onderdeel van een bredere aanpak om de binnenstad een netter aanzien te geven.

Gemeente wacht even met gebruik van WhatsApp

In 2016 heeft de raad het college gevraagd voor de communicatie met de inwoners ook gebruik te maken van WhatsApp. Het college stelt nu voor om een beslissing daarover nog even uit te stellen. Het college wil eerst onderzoeken wie op dit moment door de gemeente bereikt wordt en wie nog niet. Ook speelt onzekerheid over verandering in de gebruiksmogelijkheden van WhatsApp in de toekomst een rol. Er zijn al gemeenten door WhattsApp afgesloten omdat het medium alleen bedoeld zou zijn voor particulier gebruik en WhatsApp met een betaalde variant voor dit gebruik komt. Ook wil de gemeente wachten op de verdere ontwikkeling van het Klant Contact Centrum.

Problemen met vloeren

De bouwwereld is, wanneer we dit op 23 oktober schrijven, in de ban van problemen met zogenaamde breedplaatvloeren. Deze vloeren worden al vanaf de eeuwwisseling toegepast. Verspreid over het land zijn na het instorten van een deel van een parkeergarage, die in aanbouw was op het vliegveld bij Eindhoven, vier gebouwen tijdelijk buiten gebruik gesteld. In Tiel is geconstateerd dat de vloeren van de nieuwe parkeergarage op een andere wijze geconstrueerd zijn en geen gevaar opleveren. Bij het hoofdkantoor van het Waterschap Rivierenland zijn er wel twijfels. Een eerste onderzoek op basis van de bouwtekeningen leverde niets alarmerends op. Maar het onderzoek, zo lezen we op 23 oktober in Bouwbreed, het snelle informatiebulletin van Cobouw, is nog niet afgerond. De bouwtekeningen en berekeningen van het markante gebouw worden opnieuw nog grondiger nagelopen en er komt ook nog een ultrasoon onderzoek. Daarmee kunnen eventuele holtes in de betonvloer worden vastgesteld. Kernboringen op grond waarvan gebouwen elders in het land buiten gebruik zijn gesteld, worden vooralsnog niet nodig geacht. Ook vinden constructeurs van ABT, een ingenieursbureau dat het onderzoek uitvoert, het voor als nog niet nodig dat het gebruik van het gebouw beperkt wordt.

Parkeergarage dicht bij opening Zinder

26 Oktober komt prinses Beatrix Zinder officieel openen. Zij vervangt koningin Maxima die juist op die dag Nederland moet vertegenwoordigen bij de begrafenis van koning Bhumibol Adulyadej van Thailand. Koning Bhumibol overleed op 13 oktober 2016 en wordt deze week tijdens een ceremonie die vijf dagen duurt gecremeerd. In verband met de opening zal de parkeergarage Westluidense Poort bij Zinder donderdag van 7.00 tot 17.30 uur gesloten zijn.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights