Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 2 oktober 2017

Door Bert Leenders op maandag 2 oktober 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

In deze nieuwsbrief vindt u een selectie van zaken die in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 27 september aan de orde kwamen. Verder leest u onder meer dat Tiel in verhouding tot andere gemeenten ietsje beter gepresteerd heeft dan het gemiddelde van de overige nederlandse gemeenten en dat u mee kunt doen aan een enquête over de ervaren kwaliteit van het winkelbestand in de gemeente.

Punten uit de raadsvergadering van 27 september.

De gebruiksvergunning voor de ondergrondse parkeergarage onder het bleekveld is nog steeds niet verleend. Wethouder Verspuij kon ook nog niet zeggen of en wanneer deze vergunning afgegeven wordt. De gemeente staat aan de zijlijn. Het is Volker-Wessels de hoofdaannemer van het project, die moet zorgen voor de vergunning. Zolang die vergunning er nog niet is, blijven brandwachten in de parkeergarage actief.

Tijdens de vergadering deelde wethouder Verspuij mee, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de bouwtechnische veiligheid van de garage. De constructie is anders dan gebruikt werd bij de parkeergarage bij het vliegveld in Eindhoven. Wel zijn er in Tiel twee andere gebouwen neergezet met het zelfde systeem dat in Eindhoven fatale gevolgen had. De gemeente verricht nader onderzoek bij die gebouwen en gaat zo nodig met de eigenaren en gebruikers overleggen over eventuele maatregelen wanneer die nodig worden geacht.

Een groep jongeren zorgt voor overlast in de nieuwe bibliotheek. Ook is een jeugdig persoon met een crossbrommer in de parkeergarage gesignaleerd, die aan het joyrijden was. Wanneer de ‘zachte’ maatregelen die getroffen zijn, niet helpen, wacht de betreffende jongeren een verblijfsverbod en krijgen de ouders een boete wanneer hun kinderen dit verbod overtreden.

Er komt extra geld voor de rattenbestrijding op en in de buurt van het hertenkamp.

Het is nog steeds onduidelijk of de geplande mooie grote trap op het talud van de Waalkade gebouwd mag worden. Het college wil dit graag omdat die trap een belangrijk oogstrelend element is in het plan om de Waalkade om te vormen naar een fraai evenementen en recreatief terrein. De gemeente heeft via het Waterschap Rijkswaterstaat tijdig geïnformeerd over het plan om een trap te bouwen op het talud aan de rivierzijde van de Waalstraat. Maar vlak voor de geplande start van de bouw bleek dat Rijkswaterstaat niet van zins was om een vergunning af te geven. Rijkswaterstaat duldt geen bouwwerken die de doorstroomcapaciteit van de waal bij hoogwater beperken. En dat is mede door de hoeveelheid grond, waarmee het talud verbreed moet worden te veel het geval. Wethouder Melissen gaat nog een laatste ultieme poging bij de hoogste baas van Rijkswaterstaat doen om alsnog toestemming voor de ‘mooie’ trap te krijgen. Zijn argument: ‘Rijkswaterstaat had weleens eerder kunnen zeggen dat ze problemen hadden met het plan’. Wanneer de toestemming er niet komt, kiest de gemeente noodgedwongen voor een minder fraaie trappartij. Voordeel is wel dat die goedkoper is. Voor Appelpop 2018 moet de Waalkade opnieuw ingericht zijn. De parkeerplaatsen maken dan plaats voor een fraai evenementen- en recreatieterrein en langs het water komt een fraaie wandelboulevard. Op de Havenkade blijven wel 200 parkeerplaatsen gehandhaafd.
De Partij voor de Burgers hield tijdens de raadsvergadering een vurig pleidooi om de Waalkade bij grote drukte bijvoorbeeld bij Tiel Pakt uit en het Dickensfestival als parkeerterrein open te stellen. Wethouder Melissen wilde hier niets van weten. ‘Dat schept onduidelijkheid. De raad zelf wilde de auto’s van de Waalkade. Wanneer je het parkeren op de Waalkade bij enkele grotere evenementen toestaat, ontstaat al gauw de roep om het terrein vaker open te stellen. Bovendien zijn er als regel parkeerplaatsen genoeg’ rond het centrum’ .

Ophalen plastic afval.

Avri heeft een plan gepresenteerd om met ingang van 2019 inwoners van hun werkgebied een vierde container te geven voor het ophalen van plastic afval. Een meerderheid van de deelnemende gemeenten heeft dit voornemen al goedgekeurd. De raad van Tiel moest zijn standpunt nog bepalen. Omdat er ondertussen methoden zijn om plastic en draagkartons en ander herbruikbaar afval na het ophalen te scheiden, wil Tiel dat de Avri inzet op ontwikkeling en invoering van een centraal scheidingssysteem nadat het afval is opgehaald. Het apart ophalen van plastic en kartons kan dan helemaal vervallen. De raad voelt zich gesterkt door een tweet van Avri directeur de Vries. Die zei daarin te verwachten dat het gescheiden ophalen van plastic en kartons zijn langste tijd gehad heeft, vanwege nieuwe ontwikkelen. Via een overhaast samengestelde motie en een brief gaat de Tielse gemeenteraad proberen de andere gemeente te overtuigen van het afzien van de dure extra containeroperatie.

Ondertussen blijven de oranje bovengrondse containers voor plastic en kartons in het centrum, bij appartementen en winkelcentra voor problemen zorgen. Een klein aantal inwoners gebruikt de stortmogelijkheid voor zakken met plastic en drinkkartons om allerlei ander afval daar te dumpen. Een raadslid ging mee met de ophaal wagen en schrok zich rot van wat ze allemaal tegenkwam in de oranje containers. De raad besloot tot een rigoureuze oplossing. De oranje containers gaan weg en overal in de stad moeten voorlopig de gratis ter beschikking gestelde doorzichtige zakken gebruikt worden.

Ander gemeentelijk nieuws

De gemeente wil graag weten wat inwoners en bezoekers vinden van de Tielse detailhandel. Via een enquête hoopt de gemeente meer informatie te krijgen over onder meer het oordeel over de redenen om in Tiel inkopen te doen, het winkelaanbod in het centrum en in de wijken en Latenstein. De enquête, die u vindt op www.seinpost.com/tiel kan tot 4 oktober ingevuld worden. Onder de deelnemers wordt een prijs verloot.

Het zat al langer in de pen, maar op 1 januari 2018 wordt het een feit. De Plantage, Agnietenhof en kunstexpositie Het Klooster worden formeel samengevoegd tot een cultuurbedrijf.
Binnen de gemeentelijke organisatie krijgt het nieuwe bedrijf veel ruimte voor cultureel ondernemerschap. In een zogenaamde convenant zijn de rechten en plichten van zowel gemeente als het nieuwe cultuurbedrijf vastgelegd. Die afspraken gaan over producten, prestaties, budget, huisvestingszaken en de wijze waarop het cultuurbedrijf verantwoording moet afleggen richting het gemeentebestuur. Officieel moet de gemeenteraad nog instemmen met de convenant. Eerder werd al bekend dat Agnietenhofdirecteur Ruud van Zuilen tot directeur/bestuurder van het nieuwe cultuurbedrijf is benoemd.

Tiel verbeterd duurzaamheidsscore

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente begint vruchten af te werpen. Tiel steeg in enkele jaren op een ranglijst van alle Nederlandse gemeenten van plaats 371 naar 342. Dat lijkt niet veel, wanneer je in ogenschouw neemt dat er in Nederland nu nog maar 388 gemeenten zijn en dat aantal ieder jaar afneemt door fusies. Vrijwel alle gemeenten werken aan een verhoging van de duurzaamheid. Wanneer je dan een aantal gemeenten voorbij streeft zegt dat toch wel iets over de behaalde resultaten. Evenals vrijwel alle Nederlandse gemeenten is Tiel er nog lang niet. Er moet de komende jaren nog veel gebeuren. Plannen voor zonnedaken op de daken van bedrijven en de aanleg van enkele zonneparken op landbouwgrond zal helpen om de gestelde doelen te bereiken. Over de wenselijkheid van de aanleg van twee zonneparken in Kapel-Avezaath werd in de politiek verschillend geoordeeld. Een grote minderheid voelde er niets voor om de aanleg mogelijk te maken. Maar de meerderheid beslist. Onder stringente voorwaarden zal de gemeente derhalve meewerken om de zonneparken mogelijk te maken. Beide parken samen kunnen ongeveer 9000 huishoudens van stroom voorzien.

Links midden de boomgaard aan de Krommesteeg. Geheel rechts midden de EngLinks midden de boomgaard aan de Krommesteeg. Geheel rechts midden de EngLokatie De EngLokatie De EngLokatie KrommesteegLokatie Krommesteeg

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights