Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 14 september 2017

Door Bert Leenders op donderdag 14 september 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Nooddrempel Westluidensestraat

De gemeente kreeg enkele maanden geleden klachten over de hoge snelheden van verkeersdeelnemers op en in de buurt van het kruispunt Westluidensestraat – Tolhuisstraat. In de Commissie Bestuur kreeg wethouder Marcel Melissen het verzoek om snel in actie te komen en een metalen nooddrempel te plaatsen. Bij metingen werden echter weinig snelheidsovertredingen gesignaleerd. De wethouder wil voordat hij maatregelen treft daarom eerste via een enquete onder omwonenden meer zicht krijgen op de ernst en de omvang van het probleem. De ervaring leert dat omwonenden lang niet altijd blij zijn met drempels en deze liever niet in de buurt van hun woning zien.

Overdracht onderhoud en beheer speelplekken.

De gemeenteraad heeft het college eind 2016 opdracht gegeven om het beheer en het onderhoud van speelplekken over te dragen aan omwonenden. Dat is niet alleen goed voor het gemeentelijk huishoudboekje. Het heeft ook veelal tot gevolg dat buurtbewoners zich verantwoordelijk voelen voor de speelplekken, toezien op een juist gebruik en meer in het algemeen voor de buurt waarin zij wonen. Tiel heeft wanneer we alle plaatsen meetellen inclusief de Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOPS) maar liefst 89 speelplekken. Een lastige klus voor Wethouder Melissen. Maar hij is welgemoed en hoopvol. ‘Wat elders kan, moet ook in Tiel lukken’. Maar daar is nog wel wat tijd voor nodig. Uitgangspunt is dat kinderen veilig en verantwoord buiten moeten kunnen spelen. De komende weken gaat de gemeente zoveel mogelijk bewoners en experts benaderen om bouwstenen te verzamelen om het gewenste beleid succesvol vorm te geven. Het college denkt daarbij aan een overkoepelende stichting die jaarlijks honderdduizend euro zou moeten krijgen uit het budget voor de wijken en sturend, controlerend en adviserend zou moeten optreden naar de verschillende wijkwerkgroepen. Melissen hoopt in 2018 zo ver te zijn dat mensen voor deze overkoepelende stichting geworven kunnen worden. Over twee jaar moeten dan alle speelplekken in beheer en in onderhoud zijn bij de buurtbewoners onder de vlag van de overkoepelende stichting. Waar dat niet lukt zullen de speelplekken worden opgeheven en de speeltoestellen worden verwijderd. Dat allemaal onder de voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met het beleidsplan.

Afvalverwijdering

Avri heeft een nieuw beleidsplan gemaakt voor de inzameling van afval. Daarin staat onder meer dat waar dat mogelijk is inwoners in 2019 een extra afvalcontainer krijgen voor plastic en (drink)cartons. Het college stelt voor met de hoofdlijnen van het plan akkoord te gaan. De laatste maanden storen veel inwoners zich enorm aan de smeerboel rond afvalverzamelplekken in het centrum en bij de hoogbouw. De schuld daarvan ligt niet alleen bij Avri en gemeente maar voor een belangrijk deel ook bij de inwoners, die zonder betalen van hun afval afwillen. De gemeente werkt met Avri aan verbetering van de dienstverlening. Om de groep inwoners, die hun afval niet op de voorgeschreven wijze aanbiedt, tot gedragsverandering te brengen, komen er camera’s bij kritische brenglocaties en worden de invoeropeningen van aanwezige en nieuw te plaatsen ondergrondse afvalcontainers verkleind. Groter restafval kunnen inwoners naar keuze zelf naar de vuilstort van de AVRI brengen. Het college schrijft aan de raad zich zorgen te maken over het verhogen van het variabele tarief en stelt voor vanwege stank en ongedierte geen gebruik maken van zogenaamde voedselcocons, die Avri aanbeveelt.

Voortgang nieuwbouw MAVO RSG Linge college
Sinds het besluit om een nieuwe MAVO te bouwen is genomen is de situatie in de bouw grondig veranderd. Aannemers hebben meer dan voldoende werk. Het gevolg is dat aannemers kieskeuriger zijn in het aannemen van werk, hogere prijzen berekenen, minder bereid zijn om risico’s van de opdrachtgever over te nemen en niet meer staan te trappelen om aan kostbare inschrijvingsprocedures mee te doen. Daarom heeft het college besloten tot onderhandse aanbesteding. Hierdoor kan tijd bespaart worden en snel met de bouw begonnen worden. het college verwacht dat de bouw in 2018 kan starten en voor de zomervakantie van 2019 opgeleverd kan worden. De mavo komt op het terrein van het Lingecollege locatie Teisterbantlaan op de hoek Teisterbantlaan – Tielerwaardlaan en krijgt binnen de schoolgemeenschap een meer zelfstandige positie.

voor het item over RSG van 24-08-2016 zie: http://detielenaar.nl/nieuws/renovatie-lingecollege

Volgens ondernemer Gerard van Ooijen zou een deel van de oplossing zijn het verplaatsen / opheffen van de parkeerplaatsenVolgens ondernemer Gerard van Ooijen zou een deel van de oplossing zijn het verplaatsen / opheffen van de parkeerplaatsenInrichten speelplaats De MeesInrichten speelplaats De MeesLokatie nieuwe MAVO tpv de fietesenstallingLokatie nieuwe MAVO tpv de fietesenstalling

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights