Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 30 augustus 2017

Door Bert Leenders op woensdag 30 augustus 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

In deze nieuwsbrief aandacht voor twee pijnpunten van de gemeente. Rijkswaterstaat stemt voor als nog niet in met de aanleg van het visitekaartje van de Waalkade, de trap op de groene wal. Het tweede pijnpunt gaat over ongeoorloofd vernietigen van alle bouwvergunningen met bijbehorende bouwtekeningen over de periode van 1945 tot 2010. Andere onderwerpen zijn onder meer: de bestrijding van ratten in en om het hertenkamp en het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

Nog geen vergunning voor trap op groene wal Waalkade

Volgens plan zou er direct na Appelpop begonnen worden met het aanbrengen van ongeveer 1250 m3 grond bij de groene wal aan de waalzijde van de Waalstraat. Die grond is nodig om de plaatsing van het kroonjuweel van de heringerichte Waalkade, een grote imposante trap met zitgelegenheid, mogelijk te maken. De gemeente heeft Rijkswaterstaat enkele maanden geleden geïnformeerd over de plannen, hoorde niets en ging er van uit dat er geen bezwaren waren. Die blijken nu de aanbesteding voor de trap moet plaatsvinden er wel te zijn.
Het beleid van Rijkswaterstaat is er op gericht om de rivier meer ruimte te geven. Daartoe zijn de afgelopen jaren onder meer kribben verlaagd, kribben vervangen door langsdammen en zijn veel bomen en struikgewas in de winterbedding van de rivier verwijderd. Dat het aanbrengen van grond voor een trap op een ver van de stroombedding gelegen plek bezwaren kon opleveren, had niemand op de stadhuiscampus verwacht. Wethouder Melissen zit er behoorlijk mee in zijn maag. Het belangrijkste beeldbepalend element van de herinrichting van de Waalkade mag voorlopig en misschien wel nooit volgens het veelgeprezen ontwerp gebouwd worden. Een alternatief is de aanleg van een zestal kleinere veel minder fraaie trappen. Melissen hoopt, dat het gesprek met Rijkswaterstaat, dat al plaatsgevonden heeft, tot een voor de gemeente gunstige wijziging van het ingenomen standpunt zal leiden. Ondertussen werkt de gemeente aan een het alternatief minder fraaie plan. Want volgend jaar moet de nieuwe trap of trappen dienst kunnen doen voor tijdens appelpop. De vernieuwing en aanpassing van de kade gaat volgend jaar evenals de herinrichting van de Waalkade gewoon door. De eenvoudiger versie van de trap is goedkoper. Daardoor kan het totale project toch binnen de begroting blijven.
zie ook: http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/ontwerp-vaste-trappen-waalkade-tie…

Bouwvergunningen vernietigd.

Eind 2016 is zonder toestemming van het Regionaal Archief en in strijd met de voorgeschreven regels een groot aantal afgegeven bouwvergunningen met de erbij behorende tekeningen en andere informatie door medewerkers van de gemeente vernietigd. Het betreft de bouwvergunningen die gedurende de periode van 1945 tot 2010 afgegeven zijn. Een enorm aantal dus. De vernietiging vond plaats nadat de betreffende stukken gescand waren. Maar dat scannen is niet volgens de voorschriften uitgevoerd. Daardoor kan bij archiefonderzoek twijfel ontstaan of de gereproduceerde stukken wel compleet zijn en alle oorspronkelijke informatie bevatten. In overleg met het regionaal archief wordt geprobeerd de kwaliteit van de scans te verhogen, waardoor de schade enigszins beperkt blijft. Voor overheidsarchieven gelden strikte regels, die gecontroleerd en gehandhaafd worden door zogenaamde archiefinspecteurs. De archiefinspecteur van het Regionaal Archief Rivierenland heeft de vernietiging van de bouwbesluiten ontdekt.

Gemeente bindt strijd aan met ratten bij Hertenkamp

Op en in de buurt van het Hertenkamp huizen veel ratten. De gemeente ontving daarover de laatste maanden veel klachten van buurtbewoners. Tijd voor maatregelen dus. Op korte termijn begint Rentokil, een bedrijf met veel ervaring op het gebied van ongedierte bestrijding met de verdelging van de ratten. Daarnaast heeft de gemeente Avri gevraagd om de beplanting van de droge sloot achter het paviljoen te verwijderen en het Waterschap om de graskanten langs het water eerder te maaien. Daardoor wordt het terrein minder aantrekkelijk voor ratten. Omwonenden zijn geïnformeerd over de maatregelen. het rattenprobleem bij het hertenkamp staat niet op zichzelf. Uit het hele land komen berichten dat de rattenpopulatie in Nederland snel groeit.
De kans is overigens groot dat de rattenplaag zich uitbreidt. Ondanks alle goede voornemens lukt het maar niet om de stad netjes te houden. Prullenbakken zijn regelmatig overvol. Daar en bij de (ondergrondse) afvalcontainers ligt veel afval op de grond. Dat is voer voor ratten!

Bestemmingsplan buitengebied wordt vernieuwd

Het bestemmingsplan voor het buitengebied moet binnenkort opnieuw vastgesteld worden. Dat is een hele procedure, waarvan het resultaat belangrijk is voor de betrokken inwoners. In het bestemmingsplan wordt immers geregeld wat je gedurende de lange looptijd wel of niet mag doen met je grond, je woning of bedrijf. Het voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan is klaar en wordt binnenkort zes weken ter inzage gelegd. Ook organiseert de gemeente binnenkort een informatieavond over het ontwerp voor bewoners en andere belangstellenden.

Subsidies

Het project Tielse Maatjes krijgt voor 2017 én 2018 een subsidie van 5000 euro. Het project is een van de activiteiten van de stichting waarin de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Protestantse Gemeente Tiel en de lokale Rooms-katholieke kerk samenwerken in het belang van de hele Tielse bevolking. Het Tielse Maatjes project voorziet in hulp en aandacht voor inwoners met ernstige psychiatrische of psychosociale problemen. Daartoe geschikte vrijwilligers bieden vriendschappelijk contact en ondernemen activiteiten met de persoon aan wie zij gekoppeld zijn.

Ook de stichting Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg krijgt voor het jaar 2018 5000 euro subsidie. De stichting zorgt er met inschakeling van vrijwilligers voor dat ernstig zieke mensen zo lang mogelijk thuis of in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Open dag Zinder en wijzigingen in het parkeerregiem

Sinds 28 augustus is de nieuwe bibliotheek in het nieuwe Zinder cultuurgebouw open voor bezoekers en gebruikers. Iedereen kan daar nu een kijkje nemen of gebruik maken van de aangeboden diensten. Op zaterdag 2 september is er een open huis. In het hele gebouw zijn dan tal van activiteiten en demonstraties. Bij de entree springt het kunstwerk De Bouwplaats van de in 2014 overleden Tielse kunstenaar Coen Kaayk in het oog. Dat imposante kunstwerk wordt zaterdag om 11.00 uur onthuld. Ook elders in het gebouw is werk van Kaayk te zien. Om 14.00 uur wordt vervolgens de gedenkplaquette voor John van Buren onthuld. Dat gebeurt op het John van Burenplein, aan de achterzijde van de bibliotheek. Zaterdag is ook de laatste dag dat de nieuwe parkeergarage gratis benut kan worden. Vanaf heden moet er bij de parkeermeters en op de parkeerterreinen rond het centrum van maandag tot en met zaterdag tot 22.00 betaald worden. Dat was met uitzondering van de koopavond op donderdag 18.00
zie ook: http://tielenaar.nl/kunst-cultuur/fotoserie-bibliotheek-cultuurcentrum-z…

Deel van een bouwtekening met gemeente stempel en handtekeningDeel van een bouwtekening met gemeente stempel en handtekeningBewoonster maakt weer een foto omdat AVRI zich niet houdt aan de afspraken tijdig te ledigen ivm aantrekken van rattenBewoonster maakt weer een foto omdat AVRI zich niet houdt aan de afspraken tijdig te ledigen ivm aantrekken van rattenVoorbeeld van een deel bouwkundige tekening met gemeente stempel en paraafVoorbeeld van een deel bouwkundige tekening met gemeente stempel en paraaf

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights