Uitvoering Fluvia Tiel officieel van start

Door Bert Leenders op woensdag 12 juli 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

Er wordt al even gewerkt aan versterking van de Echteldsedijk en de herinrichting van de uiterwaarden tussen de Haven en de monding van het Amsterdam Rijnkanaal. Het officiële startsein werd echter woensdag 12 juli gegeven. De kersverse wethouder Ben Brink verklaarde met een pistoolschot het werk voor begonnen. Dat gebeurde in de stromende regen en in aanwezigheid van gedeputeerde Josan Meijers en vertegenwoordigers van Waterschap Rivierenland, de gemeente Tiel en de aannemerscombinatie.
Het is bijna niet voor te stellen. Zonder onvoorziene omstandigheden zoals langdurig hoogwater zal nog voor het einde van het jaar de Echteldsedijk een totaal ander aanzien hebben. Hij wordt een stukje hoger en veel breder zijn en krijgt uiteraard een nieuw wegdek. Ook zal de zogenaamde Kleine Willemspolder dan omgetoverd zijn in een aantrekkelijk toegankelijk natuurgebied met geulen en wandelpaden.
De dikke dijk, ook wel klimaatdijk genoemd moet Tiel-Oost beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Daardoor kan het water in de Waal in uitzonderlijke omstandigheden hoger komen dan eerder werd aangenomen. De extra brede dijk moet er in combinatie met het aanbrengen van een kleilaag voor de dijk en andere maatregelen er ook voor zorgen dat de kwel in de woonbuurten achter de dijk een stuk minder wordt. Eindelijk zullen de inwoners, die in Tiel-Oost nabij de dijk wonen straks bij hoog water droge voeten houden.
Gedeputeerde Josan Meijers prees de samenwerking tussen Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeente Tiel. “Hierdoor konden een aantal doelen, zoals nieuwe natuur en recreatiemogelijkheden, waterveiligheid en kwelvermindering en woningbouw in een voorheen nat gebied vrijwel gelijktijdig gerealiseerd worden.
De totale kosten voor het project bedragen rond de zeven miljoen euro. Hiervan is 3,6 miljoen voor de dijkencombi, de aannemerscombinatie, die het plan uitvoert. Die bestaat uit de aannemersbedrijven F.R.H. Ploegmakers, Vissers & Ploegmakers en Wetering. De rest van het bedrag is nodig om alle ambtelijke uren, kosten voor vergunningen en de rekeningen van advies- en ontwerpbureaus te betalen. Die kosten zijn zo hoog omdat er meer dan tien jaar door verschillende diensten aan de voorbereiding gewerkt is. Door veranderende inzichten, eisen en andere ontwikkelingen zijn de plannen enkele malen bijgesteld. De kosten worden betaald door gemeente, provincie en Waterschap. Daarnaast is er nog een bescheiden subsidie uit een landelijk fonds.
In de Willemspolder komt een geul die gemiddeld twee maanden per jaar met de Waal zal meestromen, 6 maanden per jaar doorwaadbaar zal zijn en de overige 4 maanden niet zal stromen maar wel water zal bevatten. De wisselende waterstand gaat voor een unieke vegetatie zorgen. In het gebied komen enkele aantrekkelijke wandelpaden. Enkele zandstrandjes zullen een extra recreatieve dimensie aan het gebied toevoegen. De uitgegraven grond blijft in de buurt. Die wordt gebruikt voor de dijkversteviging. Een eventueel tekort aan klei wordt vanuit de kleiputten van de aannemerscombinatie over water aangevoerd. Hiervoor is in de monding van het Amsterdam Rijnkanaal een speciale laad- en losplaats voor schepen aangelegd.

De dijk wordt een fraaie wandelboulevard, maar er is ook nog plaats voor andere functies. Op termijn kunnen er huizen gebouwd worden. Bijzondere gasten tijdens de openingshandeling waren een groepje medewerkers van BAM Infra Nederland. De aannemers combinatie die aan de dijk in de uiterwaarden werkt, zorgt ook voor de ophoging van een deel van het zogenaamde Vijverterrein. Het zand dat daarvoor nodig is wordt via het platform in de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd. Daar gaat BAM een kleine nieuwe woonbuurt bouwen. Over hoe die er uit gaat zien, valt nu nog niets te zeggen. Het woningbouwplan zit nog in de ontwerpfase.

Voor video met lucht beelden zie: http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/video-fluvia-tiel-start-en-luchtbe…

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights