Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 10 juli 2017

Door Bert Leenders op maandag 10 juli 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

In deze editie van ons periodiek gemeentelijke nieuws aandacht voor het netter maken van de openbare ruimte, de eerste stappen om de buurten 9, 10 en 11 in Passewaaij te gaan ontwikkelen, het zomerreces van de gemeenteraad en de start van Fluvia Tiel.

Klagen over vuil en groenonderhoud in de openbare ruimte heeft effect

Klagen helpt. Gemeenteraadsleden en de gemeente kregen de afgelopen weken tal van klachten over zwerfvuil, onkruid en stapels afvalzakken bij ondergronds containers. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 28 juni kreeg de ‘vuile’ stad veel aandacht. Wethouder Marcel Melissen had toen al contact gehad met AVRI, die in Tiel de openbare ruime schoon houdt en het openbaar groen verzorgt, over de vele klachten. In oktober komt Melissen met plannen om de stad duurzaam een schoner aanzien te geven. Maar hij nam ook direct een aantal noodmaatregelen. AVRI medewerkers zijn voortvarend bezig waren met het onkruidvrij maken van de binnenstad. (zie foto’s op de Oliemoelenwal).

Uitbreiding Passewaaij weer in beeld

Het college verwacht dat eind dit jaar buurt 7 in de wijk Passewaaij volledig bebouwd is. Tiel kan dan wanneer naar de bestemmingsplannen gekeken wordt, alleen nog bouwen op enkele plaatsen in de stad. Dat is op termijn niet genoeg om de bouwstromen aan de gang te houden en te voldoen aan de vraag naar woningen. Daarom kijkt het college weer naar de buurten 9,10 en 11 in Passewaaij. Die grond is jaren geleden al gereserveerd voor woningbouw. Concretisering van de plannen werd door het instorten van de vraag naar (koop)woningen in de diepvries gestopt. Voor zover de mogelijkheden dit toelaten geeft het college de voorkeur aan de uitvoering van bestaande bouwplannen in de stad en het opvullen van ‘gaten’. Dat is overigens ook in overeenstemming met het beleid van de provincie.

Gemeenteraad gaat met zomerreces

Voor of op 15 juli zal de gemeenteraad nog een keer kort bijeenkomen om de jaarrekening over het jaar 2016 vast te stellen. Daardoor kan die nog net op tijd bij de provincie ingeleverd worden. Daarna ligt het raadswerk stil tot 30 augustus. Dan is de eerstvolgende raadsvergadering.

Start Fluvia Tiel

Na een jarenlange voorbereiding wordt in juli begonnen met de uitvoering van Fluvia Tiel. In het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de haven langs de Waal wordt de dijk versterkt door het aanleggen van een dikke dijk, ook wel klimaatdijk genoemd. De bestaande dijk wordt een stukje hoger en veel breder en daardoor een stuk steviger. Speciale maatregelen moeten er voor zorgen dat de kwel in Tiel-Oost flink minder wordt. De kleine Willemspolder, de uiterwaard tussen dijk en Waal , wordt opnieuw en aantrekkelijk ingericht en beter toegankelijk voor wandelaars. Het gebied achter de dijk wordt opgehoogd om daar in de toekomst huizen te kunnen bouwen. Uiteraard zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

Ook de waalkade wordt onderhanden genomen. Voor meer informatie daarover zie:
http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/waalkade-tiel-inloopbijeenkomst-fa…

Passewaaij vanaf buurt 7Passewaaij vanaf buurt 7

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights