Vervolg voorbereidende werkzaamheden Fluvia Tiel fase 1

Door Jan Bouwhuis op dinsdag 25 april 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

In het project FluviaTiel wordt onder andere de dijk langs de Waal, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de haven in Tiel, verbreed en verhoogd. De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De komende maand start de bodemsanering van een deel van de Echteldsedijk. Ook past de aannemer de ligging van kabels en leidingen in de dijk aan.

Op 1 mei start de sanering van de bodem van de Echteldsedijk, ter hoogte van het Vijverterrein. Om woningbouw op het Vijverterrein mogelijk te maken wordt het restant van de voormalige vuilstort afgegraven. Het afgegraven materiaal gebruiken we om de grond van het park Vijverberg op te hogen, zodat het aansluit op de nieuwe dijkhoogte. Daarvoor verwijdert de aannemer eerst de schone toplaag en plaatst die na aanvulling weer terug. Het werk duurt zes weken en wordt gedaan door aannemer Dusseldorp BV uit Lichtenvoorde.

Aanpassen kabels en leidingen.

De dijk wordt breder en hoger. Daarom moeten de kabels en leidingen die door de dijk lopen ook hoger komen te liggen. Dan kunnen monteurs er in het geval van een storing goed bij. Begin mei start de aannemer met de aanleg van twee terpen bij de dijk ter hoogte van het eind van de Nachtegaallaan. Die terpen zijn nodig om de kruising van kabels en leidingen met de dijk aan te passen op de toekomstige hoogte van de dijk. De werkzaamheden duren drie weken en worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers.

Werkverkeer en deel park gesloten.

Door de werkzaamheden is een gedeelte van park Vijverberg tijdelijk gesloten. Ook is de toegang tot de verkeerspost van Rijkswaterstaat tijdens het werk beperkt omdat er grote tractoren rijden. Op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur rijden vrachtwagens heen en weer om zand en grond aan te voeren om het afgegraven deel bij de Echteldsedijk aan te vullen en voor de twee terpen die worden aangelegd. De vrachtwagens rijden via bedrijventerrein Latenstein (Bulkweg, Latensteinse Rondweg, De Vlonder)

Meer over FluviaTiel: www.tiel.nl/fluviatiel

zie ook: http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/inloopavond-definitief-ontwerp-flu…

en:  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/basisovereenkomst-voor-klimaatdijk…

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights