Inloopavond definitief ontwerp Fluvia Tiel druk bezocht

Door Jan Bouwhuis op woensdag 21 december 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

TIEL  De inloopavond voor het definitief ontwerp FluviaTiel fase 1 bij basisschool De Achtbaan is dinsdagavond 20 december druk bezocht. In het project FluviaTiel worden dijkversterking, verminderen kwelwateroverlast, wonen, recreatie en natuur gecombineerd. Dinsdag organiseerden de gemeente Tiel en de aannemerscombinatie Wetering / Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers een inloopavond waar belangstellenden onder andere het definitief ontwerp konden bekijken. Er was uitleg over de werking van de klimaatdijk en informatie over de uitvoering. De werkzaamheden zijn grotendeels eind 2017 gereed.

FluviaTiel betreft de herinrichting van het gebied tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de haven en de Zwaluwstraat. De maatregelen vergroten de bescherming tegen overstroming, verminderen kwelwater en piping (wegspoelen grond onder de dijk). In FluviaTiel fase 1 wordt de bestaande dijk verhoogd en verbreed (klimaatdijk). Ook een deel van het Vijverterrein wordt opgehoogd. Door de verhoging en verbreding ontstaat de mogelijkheid om binnendijks woningen te bouwen. Dat gebeurt in fase 2. Onderdeel van fase 1 is verder dat in de Kleine Willemspolder natuurontwikkeling plaatsvindt en er recreatiemogelijkheden komen.

 

Tiel-Oost droger en mooier

De aanleg van de klimaatdijk is ook één van de maatregelen om de wateroverlast in Tiel-Oost terug te dringen van het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’. In dit programma werken gemeente en Waterschap Rivierenland samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk waarin ‘leven met water’ nu en in de toekomst werkelijkheid is.

FluviaTiel biedt daarnaast de mogelijkheid om de fraaie ligging van de stad aan de Waal beter te benutten, een belangrijke doelstelling van het Masterplan Waalfront.

FluviaTiel is een samenwerking van de gemeente met Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland (Waalweelde) en de rijksoverheid.

zie ook:  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/basisovereenkomst-voor-klimaatdijk-en-herinrichting-kleine-willemspolder-tiel

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Ten opzichte van het Definitief ontwerp kunnen nog wijzigingen en nadere detaillering worden doorgevoerd in het Uitvoeringsontwerp dat voorafgaande aan de uitvoering wordt opgesteldAan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Ten opzichte van het Definitief ontwerp kunnen nog wijzigingen en nadere detaillering worden doorgevoerd in het Uitvoeringsontwerp dat voorafgaande aan de uitvoering wordt opgesteldAan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Ten opzichte van het Definitief ontwerp kunnen nog wijzigingen en nadere detaillering worden doorgevoerd in het Uitvoeringsontwerp dat voorafgaande aan de uitvoering wordt opgesteldAan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Ten opzichte van het Definitief ontwerp kunnen nog wijzigingen en nadere detaillering worden doorgevoerd in het Uitvoeringsontwerp dat voorafgaande aan de uitvoering wordt opgesteld

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights