Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp Waalkade Tiel

Door Jan Bouwhuis op dinsdag 29 november 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

TIEL  Dinsdag 29 november was er een inloopavond in de raadszaal voor belangstellenden. Voor de herinrichting van een deel van de Waalkade is een voorlopig ontwerp gemaakt. 

Het ontwerp voor de Waalkade combineert vervanging van de kademuur, de realisatie van de aanleg van trappen (bij evenementen te gebruiken als vluchtroutes) met een nieuwe inrichting voor het terrein dat ligt tussen Van Dijkhuizen en de Waalplaat en de groene wal langs de Waalstraat. Het voorlopig ontwerp wordt de komende maanden naar een definitief ontwerp omgezet, waarin vastgesteld wordt welke materialen gebruikt gaan worden.

Het plan is een uitwerking van het Masterplan Waalfront dat in 2005 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Een van de hoofdlijnen van dit masterplan is het verbeteren van de uitstraling van de stad als ‘stad aan de rivier’ en het versterken van de relatie tussen Tiel en de rivier de Waal.

Begin 2015 gaf de gemeenteraad de opdracht om samen met bewoners en gebruikers een plan te maken voor de herinrichting van de Waalkade. Op basis van in oktober 2015 opgehaalde wensen en ideeën is een stedenbouwkundig schetsplan opgesteld. Dit plan, dat eerder dit jaar is gepresenteerd, is nu vertaald naar een Voorlopig Ontwerp.

Planning:

– 9 december 2016: Keuze bureau voor opstellen Definitief Ontwerp
In de planning maken we onderscheid tussen de aanleg van de trappen en de vervanging van de kademuur.

– Trappen: het definitief ontwerp voor de trappen is rond februari 2017 klaar. Dan start de voorbereiding van de uitvoering. Die uitvoering duurt ongeveer 10 weken. Voor 1 september 2017 moeten de trappen aangelegd zijn.

– Vervanging kademuur en herinrichting: in 2017 maken we het definitieve ontwerp voor de keermuur en de herinrichting van het gebied. Het ontwerp en de werkvoorbereiding moeten uiterlijk in maart 2018 klaar zijn. De uitvoering van dit deel duurt ongeveer vijf maanden. Vóór 1 september 2018 moet de keermuur zijn vervangen en het gebied heringericht.

 

zie ook: http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/presentatie-schetsplan-waalkade-tiel

en:  http://detielenaar.nl/nieuws/deel-waalkade-afgesloten

 

meer info op:  https://www.tiel.nl/wonen_en_leven/projecten/Waalkade/waalkade

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights