Dorpsplan Kapel Avezaath gepresenteerd

Door Jan Bouwhuis op vrijdag 28 oktober 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

KAPEL AVEZAATH   Donderdag is het dorpsontwikkelingsplan gepresenteerd en is aan wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld aangeboden tijdens een bijeenkomst bij Huize Poelzicht.  Het bestuur met als voorzitter Cor Oostveen is met deze activiteit gestart omdat bevordering van leefbaarheid en vitaliteit hoog in het vaandel staat en dat alles onder de titel: samen werken aan de toekomst van ons dorp. Er is meer dan een jaar gewerkt door een apart hiervoor ingestelde werkgroep. Deze bestaat uit  10 leden samengesteld uit de bewoners van het dorp. In september 2015 is men aan de slag gegaan, daarbij ondersteund door twee proces begeleiders van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Ook de wijkregisseur van de gemeente Tiel nam hieraan deel.

Daarnaast is van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen waarmee een gedeelte van de kosten betaald kon worden. De informatie die hieraan ten grondslag ligt is verkregen van de dorpsbewoners zelf. Deze hebben in ruime mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via digitale enquête  hun wensen kenbaar te maken. En op een  goed bezochte inspraakavond op 7 januari 2016 kon men zijn wensen en ideeen inbrengen. Met dit plan heeft het bestuur een stevige leidraad om de door de bewoners gewenste ontwikkelingen in gang te zetten. Dat kan natuurlijk alleen samen met de bewoners. Op 27 oktober konden bewoners hun belangstelling voor een project kenbaar maken. Het plan bevat projecten voor de korte en de langetermijn.  Op deze avond zijn 4 projecten gepresenteerd die direct van start kunnen gaan.  Zo wordt er samen gewerkt aan de toekomst van Kapel-Avezaath.
 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights