Betrekken inwoners bij beheer en onderhoud speelplekken Tiel

Door Jan Bouwhuis op dinsdag 23 augustus 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto. Aanleg speeltuin de Mees tijdens Burendag 2016Aanleg speeltuin de Mees tijdens Burendag 2016

TIEL  Het college heeft een plan van aanpak gemaakt voor het betrekken van inwoners bij het beheer en onderhoud van speelplekken. De bedoeling is om in 2017 met bewoners in gesprek te gaan over hoe het onderhoud en beheer van speelplekken goedkoper kan én welke rol inwoners hierin willen nemen. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken wordt het vervolg bepaald. In september buigt de gemeenteraad zich over het plan van aanpak.

Bij het beheer en onderhoud van speelplekken gaat het vooral over het in veilige staat houden van de aanwezige speeltoestellen. En dat moet en kan goedkoper. Eerder heeft de gemeenteraad het budget voor spelen in de begroting teruggebracht van 205.000 per jaar naar 37.000 euro per jaar. Samen met inwoners wil de gemeente onderzoeken of er andere manieren zijn voor beheer en onderhoud van speelplekken die beter aansluiten bij wensen en ideeën van inwoners zelf. Dat past ook bij de afspraak in het Bloesemakkoord om als gemeente stevig in te zetten op burgerparticipatie. Hiervoor is 100.000 euro uitgetrokken. Lukt het niet om het beheer en onderhoud over te dragen aan inwoners, dan bestaat het risico dat speelplekken op termijn verdwijnen. De gemeente stopt dan het beheer en onderhoud, waardoor speeltoestellen, als ze niet meer veilig zijn, worden verwijderd.

Een speelplek overnemen

Dat inwoners een speelplek over kunnen nemen, blijkt al in de praktijk. In Geldermalsen zijn bewoners al jaren leidend in het beheer en onderhoud van speelplekken. In Tiel is de speelplek in de Neerijnenlaan een voorbeeld. Bewoners hebben deze speelplek zelf aangelegd en zorgen ook voor het beheer en onderhoud.

Bewoners die nu al een speelplek willen ‘adopteren’, kunnen hiervoor contact opnemen met Annika Maan, beheer speelplekken, (0344) 637 313, amaan@tiel.nl of met Geert Stinstra, projectleider, (0344) 637 458, gstinstra@tiel.nl

 

Start speelplaats aan de Neerijnenlaan in december 2014Start speelplaats aan de Neerijnenlaan in december 2014

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights