Uitvoering Fluvia Tiel Oost start eind 2016

Door Jan Bouwhuis op woensdag 20 juli 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

TIEL  Uitvoering FluviaTiel start eind 2016

Als de aanbesteding volgens planning verloopt, start eind van dit jaar de uitvoering van het project FluviaTiel. In dit project wordt een zogenaamde klimaatdijk aangelegd. Deze dijk biedt voor zeer lange tijd bescherming tegen hoog water én is ook één van de maatregelen om de wateroverlast in Tiel Oost terug te dringen. Een dijk die de gemeente Tiel nog meer klimaatbestendig maakt en bijdraagt aan een droger en mooier Tiel Oost.

FluviaTiel betreft de herinrichting van het gebied tussen de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het centrum. De maatregelen vergroten de bescherming tegen overstroming, verminderen kwelwater en piping (het wegspoelen van grond onder de dijk). De bestaande dijk wordt verhoogd en verbreed. Ook een deel van het Vijverterrein wordt opgehoogd. Door de verhoging en verbreding ontstaat de mogelijkheid om binnendijks woningen te bouwen. Onderdeel van FluviaTiel is ook dat in de Kleine Willemspolder natuurontwikkeling plaatsvindt en er recreatiemogelijkheden komen, zoals struinpaden en picknickplaatsen. FluviaTiel is een samenwerking van de gemeente met Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en de rijksoverheid.

Aanbesteding gestart

Op dit moment loopt de aanbesteding van het project. Partijen die geïnteresseerd zijn in de uitvoering kunnen in juli een aanbieding indienen. Na de zomer besluiten de gemeente en de andere partners wie het werk gaat uitvoeren.

Informatie en inspraak

Tijdens de Week van Ons Water, op zaterdag 15 oktober, is er een informatiebijeenkomst over FluviaTiel. Belangstellenden kunnen zich dan laten informeren over de plannen. Meer informatie volgt na de zomer.
Om de klimaatdijk en de herinrichting van de uiterwaarde mogelijk te maken zijn vergunningen nodig. Belanghebbenden kunnen daarop zienswijzen indienen en eventueel bezwaar maken. De verwachting is dat het projectplan Water en de Watervergunning na de zomer te inzage komen te liggen. Dit wordt gepubliceerd in de openbare mededelingen van de gemeente.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights