Reuvers wint geding

Door Huub van Heiningen op woensdag 6 juli 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek.

 In de al jaren lopende juridische veldslag rond de bebouwing van het z.g. Vijverterrein heeft Reuvers op alle fronten gewonnen. De projectontwikkelaar “BAM woningbouw” moet Reuvers niet alleen de tweede helft van de overeengekomen grondprijs betalen – te weten ruim 2,6 miljoen euro – maar is ook veroordeeld tot het betalen van ongeveer € 70.000.- voor de proceskosten die Reuvers heeft moeten maken.

 Het gesteggel om de bebouwing en het gebruik van het Vijverterrein duurt al ruim twintig jaar. Reuvers had in beginsel met de gemeente overeenstemming bereikt over de plannen om op een deel van het door hem gekochte terrein een groot aantal woningen te bouwen. Toen het zover was heeft hij de voor woningbouw bestemde grond verkocht aan BAM. Daarbij was overeengekomen dat BAM de helft van de koopsom ineens zou betalen en de tweede helft op het moment dat de projectontwikkelaar een onherroepelijke bouwvergunning zou hebben gekregen. Bij die transactie was ook afgesproken dat Reuvers die tweede helft in elk geval uiterlijk op 1 april 2007 zou ontvangen. BAM ontkende echter dat dit een harde afspraak was en daarover moest in hoger beroep het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een vonnis vellen.

 De huizen die BAM op het Vijverterrein meende te kunnen bouwen kunnen er echter niet komen omdat het gemeentebestuur een groot deel van het bouwterrein bestemde voor de aanleg van een z.g. klimaatdijk. BAM kreeg dus geen bouwvergunning en zit nu met de gebakken peren.

 Het gerechtshof heeft in deze zaak – evenals de rechtbank dat eerder deed – een zestal getuigen gehoord en een bijeenkomst belegd om partijen de gelegenheid te geven er onderling uit te komen. Dat is niet gelukt.

 Ondertussen heeft de gemeenteraad gepoogd het gehele terrein van Reuvers over te nemen teneinde zijn autosloperij te kunnen verplaatsen. De raad heeft het wantrouwen gevoed door de zaak in beslotenheid te behandelen en vorige week naar buiten gebracht dat de gemeente simpelweg geen geld heeft voor de verwerving van het terrein.

 Uit het arrest van het Hof, waarin de verklaringen worden geciteerd, blijkt dat de gehoorde getuigen elkaar tegenspraken over wat overeengekomen was en dat de rechtbank uiteindelijk tot het oordeel is gekomen dat Reuvers en zijn adviseurs een betrouwbaar schets geven van de gang van zaken.

 Daarom moet BAM aan Reuvers de tweede helft oftewel € 2.618.901.- betalen plus de wettelijk vastgestelde rente daarover vanaf 5 augustus 2010.  Daarenboven moet de projectontwikkelaar aan Reuvers de kosten betalen die hij voor het proces in eerste aanleg en voor het hoger beroep moest maken, samen met de kosten van de “conventies”.  Dat komt neer op € 22.763,75 plus € 8.830,25 voor de plenaire behandeling en € 32.423 plus € 2.290 voor de beroepsprocedure. Tenslotte is bepaald dat BAM een boete krijgt als deze bedragen niet binnen 14 dagen worden betaald.

 De zaak krijgt ongetwijfeld nog menig vervolg. Het ligt voor de hand dat BAM gaat pogen de schade af te wentelen op de gemeente. Daarenboven ligt er bij de gemeente een claim van aanpalende bedrijven die tien of meer jaar geleden grond kochten in een industriepark en sindsdien tegen een grootschalige autosloperij aan kijken. Reuvers wil zijn bedrijf graag verplaatsen, maar kan dat niet als de gemeente zijn grond niet aankoopt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights