Aanleg vispassage nabij Linge gemaal Zoelen

Door Jan Bouwhuis op donderdag 12 mei 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

ZOELEN  In het kader van het vismigratieplan ‘Ruim baan voor vis in Rivierenland’ is in opdracht van Waterschap Rivierenland aannemer Van der Ven gestart met de aanleg van een vispassage. Nabij het H.A. van Beuningengemaal aan de Kanaalweg in Zoelen, op de grens met Tiel, aan de Oostzijde van het kanaal komt de ruim 130 meter lange vispassage. Deze is bijzonder in zijn soort gezien het formaat maar ook omdat het door de dijk wordt aangelegd. De passage gaat ervoor zorgen dat vissen zich in principe het gehele jaar kunnen verplaatsen in beide richtingen van de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hun leefgebied wordt daardoor aanzienlijk vergroot. De werkzaamheden duren tot eind van deze zomer.

Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door waterkunstwerken zoals stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie van allerlei vissoorten op peil te houden zijn vispassages noodzakelijk. De aanleg van de vispassage is een van de maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische kwaliteit van het watersysteem.

Aan de Amsterdam-Rijnkanaal zijde wordt een bekkenpassage aangelegd. De bekkenpassage bestaat uit 4 bekkens (plateau’s) die van elkaar worden gescheiden door overlaten bestaande uit schotten met een verticale sleuf. Het oorspronkelijke hoogteverschil wordt verdeeld over het aantal bekkens, die voor de vis elk afzonderlijk wel zijn te nemen. Op de bodem komen stenen te liggen om de stroomsnelheid af te remmen en de tussenschotten zorgen voor rustplaatsen voor de vissen.

Ter plaatste van de waterkering  wordt een duiker aangelegd. Om de stroomsnelheden in de duiker te beperken is er voor een ruim (diameter = 1 meter) buisprofiel gekozen. Om de vissen de mogelijkheid te bieden te rusten in de duiker, wordt de duiker voorzien van verruwing. Halverwege de buisleiding sluit de leiding aan op een afsluitput. In de afsluitput worden twee afsluiters geplaatst die de leiding bij hoogwater kunnen afsluiten. Vanwege de aanwezigheid van de obstakels in de grond wordt een gedeelte van de vispassage aan de Linge zijde niet in een bekkenpassage uitgevoerd maar in een constructie. Deze constructie bestaat uit een langgerekte bak met daarin tussenschotten die de bak verdelen in een aantal kamers. In ieder tussenschot is een onderwateropening aangebracht.
Deze vispassage wordt aangelegd in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Ook op andere plaatsen zullen stuwen in de Linge worden voorzien van vispassage’s, oa de stuw nabij Thedingsweert aan de Lingeweg, waarvoor de omgevingsvergunning is afgegeven.

Zaterdag 21 mei is het ‘Wereld Vis Migratie dag’. Op de site staat ook Zoelen gemeld: http://www.worldfishmigrationday.com/events/1037/world-fish-migration-day-waterschap-rivierenland

Een filmpje geeft uitleg over een vistrap in de Lek:  http://youtu.be/HbDwxFo-mB0

meer info: https://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/projecten/vispassages/vispassage-bij-beuningengemaal-zoelen/

Stuw aan de Lingeweg TielStuw aan de Lingeweg Tiel

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights