Presentatie concept stedenbouwkundig schetsplan Waalkade Tiel

Door Jan Bouwhuis op dinsdag 1 maart 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws. Waalkade in 2006Waalkade in 2006

TIEL De gemeenteraad heeft begin 2015 gevraagd om samen met bewoners en gebruikers een plan te maken voor de herinrichting van de Waalkade. Tijdens een eerste bijeenkomst in oktober vorig jaar zijn wensen en ideeën opgehaald. Hiermee is een concept stedenbouwkundig schetsplan opgesteld voor de nieuwe inrichting van het gebied. Op woensdag 16 maart 2016 presenteert de gemeente dit plan. Aanvang 19.30 uur in Beursplein Rivierenland, Nieuwe Tielseweg 112a. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De Waalkade is nu nog voor een groot deel in gebruik als parkeerplaats voor bezoekers, werknemers en bewoners van de binnenstad. De inrichting is een lappendeken. Door de ligging tussen Waal en binnenstad kan de Waalkade op termijn een prachtige recreatie- en ontmoetingsplaats worden voor alle inwoners en bezoekers van buitenaf. Het plan is een uitwerking van het Masterplan Waalfront dat in 2005 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Een van de hoofdlijnen van dit masterplan is het verbeteren van de uitstraling van de stad als ‘stad aan de rivier’ en het versterken van de relatie tussen Tiel en de rivier de Waal.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights