Voorzichtig begin ontwikkelen winkelcentrum op locatie Westlede

Door Jan Bouwhuis op vrijdag 12 februari 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws, Foto.

TIEL Sinds de sloop in 2014 van het bejaardenhuis ligt het Westledeterrein aan de Buurmalsenstraat er verlaten bij. De begane grondvloeren en fundering liggen er nóg. In de laatste vergaderingen van de raadscommissie Ruimte vergaderingen zijn nieuwe plannen voor die plaats besproken.

Het huidige winkelcentrum Kwadrant is te klein en kan niet worden uitgebreid. Er is bij de middenstand behoefte aan uitbreiding van het winkelareaal in Kwadrant en een betere parkeeroplossing. Uitbreiding van het huidige winkelcentrum  van 4000 vierkante meter  is niet mogelijk. Ontwikkelaar en gemeenten zetten in op een groter winkelcentrum van 6700 vierkante meter met 28 woningen op het nu braakliggende terrein. Voor de ontwikkeling van de plangebieden Westlede en winkelcentrum Kwadrant is op 29 mei 2013 een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en een ontwikkelaar, Berginvest BV. In deze overeenkomst is afgesproken dat de definitiefase alleen wordt gestart wanneer er een samenwerkings- en exploitatieovereenkomst tussen partijen is afgesloten waarin diverse onderwerpen concreet geregeld moeten zijn.

In opdracht van de ontwikkelaar is een schetsplan opgesteld dat door diverse vakdisciplines binnen de gemeente is beoordeeld. Ambtenaren constateerden dat de beschikbare ruimte en het programma niet met elkaar in overeenstemming zijn. Zoals afgesproken zou een volgende fase pas beginnen na het sluiten van een samenwerkings- en exploitatieovereenkomst. Omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over het plan ontbreekt dus de input voor de exploitatieopzet. Daarom is gekozen voor een tussenstap: het sluiten van alleen een samenwerkingsovereenkomst.

schets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projectenschets Fieten projecten

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights