Toch aanpak Bloemenbuurt

Door Huub van Heiningen op dinsdag 16 februari 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

Het stadsbestuur is tot de conclusie gekomen dat de gemeente een zorgplicht heeft tegenover de bewoners van de Tulpstraat en omgeving die te maken kregen met wateroverlast ten gevolge van rioolwerkzaamheden. Er wordt een drainage met afvoerleiding naar de Nieuwe Tielseweg aangelegd en de bewoners krijgen de mogelijkheden hun kelders en vloeren op kosten van de gemeente waterdicht te maken. Daarmee zal naar raming 632.000 euro gemoeid zijn.

Veel  bewoners van de Tulpstraat, Rozenstraat en Dahliastraat hebben sinds augustus bij de gemeente geklaagd over wateroverlast in de kelders en kruipruimten. Ook muren en vloeren bleken in toenemende mate vochtbeschadigingen te tonen sinds in deze straten de riolering was vernieuwd. Aanvankelijk stelde het college van B&W dat de werkzaamheden volgens bestek waren uitgevoerd zodat de gemeente niet aansprakelijk kon worden gesteld. Nadat een aantal bewoners had aangekondigd dit standpunt bij de rechter te zullen betwisten en mede naar aanleiding van discussies in de raad, keert het college nu volledig op zijn schreden terug. Overigens nadat ook al enkele tijdelijke maatregelen zijn genomen.

Het college stelt nu dat door de rioleringswerkzaamden de grondwaterstanden zijn veranderd, waarvan de bewoners de nadelige gevolgen ervaren. Om aan de gemeentelijke zorgplicht te voldoen wordt aan de raad voorgesteld in de drie straten drainage aan te leggen en die aan te sluiten op een te maken afvoerleiding naar de watergang langs de Nieuwe Tielseweg. De kosten daarvan worden geraamd op 380.000 euro.

Voorts wil men de bewoners die zich gemeld hebben, aanbieden hun woning “grondwaterbestendig” te maken door het injecteren van de muren. Daarvoor zal nog eens 252.000 euro nodig zijn. De totale kosten wil het stadsbesturen beschikbaar stellen uit het Rioleringsfonds en daarin de benodigde ruimte te creëren door het achterwege laten van de geplande rioolvervanging in Rauwenhof.

De riolering daar stroomt niet goed af, aldus het college, maar dat vormt geen risico voor de wegen of voor de buurt. “Door een deel van de riolen een keer extra te reinigen blijven ze naar verwachting nog vier jaar functioren”. Daarna kan de vervanging opnieuw gepland worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights