Nieuws uit Tiel, editie 13 maart 2024

In deze editie:

Drugshandel steviger aangepakt

– Islamitische begraafplaats

– Voortgang woningprojecten

– Toeslagaffaire

Drugshandel en drugsbezit in Tiel steviger aangepakt

Burgemeester Van der Meijden is vast van plan om de hoge plaats die Tiel inneemt op de landelijke misdaadladder flink te verlagen. Vooral ondermijning zal daarbij veel aandacht krijgen. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft. Het gaat dan om onder meer drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, malafide bedrijven en horeca en of het witwassen van geld. Vooral drugshandelaren en producenten van drugs kunnen rekenen op veel aandacht en optreden van de autoriteiten.

Het bedrijfspand op Latenstein dat in het nieuws kwam omdat er drugs geproduceerd werd, zal een jaar gesloten blijven. Ook een huurwoning waar de politie Ketamine. MDMA, 2MMC, GHB, vuurwapens en illegaal vuurwerk vond, wordt vanaf 13 maart voor een periode van 3 maanden verzegeld. Tot slot zijn recent ook twee dealers aangehouden. Beiden kregen een last onder dwangsom opgelegd. Wanneer zij opnieuw betrapt worden zullen zij een flinke dwangsom moeten betalen.

De burgemeester roept alle inwoners opnieuw op om alert te zijn op signalen van ondermijning en deze te melden bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via de website ‘Meld Misdaad Anoniem’ via 0800-7000. De gemeente noemt de volgende signalen: die op ondermijning kunnen wijzen: het naar verhouding volgen van een opvallende dure levensstijl, een onverklaarbaar hoog inkomen, veel contant geld, wietlucht, drugsgebruikers of -dealers, veel aanloop of nachtelijk bezoek of onbekende personen in de buurt.

Raad stemt in met wijziging bestemmingsplan om islamitische begraafplaats mogelijk te maken

De gemeenteraad gaat unaniem en met warme woorden akkoord met de wijziging van het bestemmingsplan om de aanleg van een islamitische begraafplaats met 5200 plaatsen mogelijk te maken. De locatie is tussen de Tielerwaardlaan en Papesteeg naast de algemene begraafplaats. Zie: https://detielenaar.nl/nieuws/2023/12/islamitische-begraafplaats-komt-stap-voor-stap-dichterbij/

Voortgang woningprojecten

De gemeenteraad stemde unaniem in met de wijziging van twee bestemmingsplannen om de bouw van woningen in de binnenstad mogelijk te maken.

Het plan Lingehoven omvat de bouw van een honderdtal woningen op het achterste deel van parkeerterrein Het Talud en het naastgelegen terrein van Oostendorp. De woningen, waaronder flink wat appartementen, vallen onder het hogere segment.

Ook het wijzigen van de bestemming van het deel van het Bleekveld dat nu nog parkeerterrein is kreeg van de raad alleen maar lovende kritiek. Daar gaat Slokker 28 nieuwe woningen bouwen, het gaat om zestien appartementen en 12 stadswoningen met een dertigtal voor de bewoners gereserveerde parkeerplekken.

Het ongegrond verklaren van bezwaren tegen het plan Lingerijck door de Raad van State betekent niet dat de huisjes voor ‘Anders Wonen’ er snel zullen staan. De uitvoering ligt in handen van woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Plaatsen van de huisjes kan pas wanneer het toezicht en beheer goed geregeld is, het nodige grondwerk is verricht en nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Een snelle aanleg van nutsvoorzieningen is tegenwoordig zeker geen automatisme.

Gemeente spant zich flink in om slachtoffers van toeslagaffaire te helpen

De rijksoverheid was lang doof voor de harde aanpak van slachtoffers van de zogenaamde kinderopvangtoeslagaffaire. Maar toen doordrong wat vaak onterecht en rigoureus terugvorderen voor gezinnen betekende, kwam er een reeks van maatregelen om de gevolgen te verzachten. Zo werd gemeenten gevraagd om slachtoffers op te sporen en waar nodig de helpende hand te bieden. De kosten van deze hulp, die best ruimhartig mocht zijn, konden en kunnen gemeenten tot en met het jaar 2025 declareren bij de rijksoverheid.

In Tiel is men in 2021, nadat de belastingdienst de eerste namen van mogelijke slachtoffers had doorgegeven, direct begonnen met de hulpverlening aan getroffen gezinnen. Later werd een speciaal team samengesteld. Recent deed dit team verslag van hun activiteiten en ervaringen over de jaren 2022 en 2023. Begin december 2023 had de belastingdienst vastgesteld dat 64 Tielse gezinnen door de belasting gedupeerd waren. Die gezinnen ontvingen direct na deze vaststelling een vergoeding van 30.000 euro. Ook kunnen zij zo nodig via de gemeente gebruik maken van andere financiële faciliteiten. Als zij hier behoefte aan hebben verleent de gemeente meer hulp om hun leven en dat van hun kinderen weer op orde te brengen. Er liggen nu nog een flink aantal dossiers bij de belastingdienst, die nog beoordeeld moeten worden. Daardoor kunnen nog nieuwe slachtoffers in beeld komen. Voor zover bekend hebben er in Tiel geen uithuisplaatsingen plaatsgevonden. In totaal hebben tot 7 december 2023 114 gezinnen zichzelf bij de gemeente gemeld voor hulp of zijn zij door de belasting dienst gemeld als mogelijk gedupeerden. Van hen bleek ondertussen dat er 14 niet gedupeerd waren. 44 gedupeerde personen gaven aan geen hulp van de gemeente nodig te hebben. Aan de hulpverlening aan de slachtoffers dragen afhankelijk van de aard van de problematiek ook andere gemeentelijke en particuliere welzijnsorganisaties mee.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights