Islamitische begraafplaats komt stap voor stap dichterbij

Het was vroeger regel dat moslims met vooral een Marrokkaanse of Turkse achtergrond na hun overlijden per vliegtuig naar hun geboorteland vervoerd werden om daar begraven te worden. Dat is al een tijdje aan het veranderen. De binding met Nederland is bij de tweede en latere generaties is groter dan met het land van herkomst. Daarom willen zij steeds vaker in Nederland en liefst in de eigen gemeente begraven worden. Dat vereist speciale begraafplaatsen omdat Moslims evenals Joden een eeuwige grafrust kennen, terwijl op de meeste begraafplaatsen graven voor slechts bepaalde tijd gehuurd kunnen worden. Wanneer nabestaanden na afloop van de huurtermijn deze niet verlengen wordt het graf geruimd. Cremeren is volgend de regels van de islam verboden. In het hele land worden de laatste jaren islamitische begraafplaatsen gesticht. Ook in onze regio is behoefte aan een dergelijke begraafplaats. In Tiel is na een zoektocht een geschikte plek gevonden aan de westkant van de algemene begraafplaats aan de Papesteeg.

Wijziging bestemmmingsplan nodig

De huidige bestemming laat de stichting van een begraafplaats niet toe. Die bestemming is nu groen. Omdat een begraafplaats daar goed past en er grote behoefte aan is, verleend de gemeente medewerking aan de wijziging van de bestemming. Alle onderzoeken daarvoor zijn verricht en daarbij zijn geen belemmeringen gevonden. Het gaat om een onbebouwd rechthoekig stuk grond van ongeveer 1,5 hectare groot pal naast de algemene begraafplaats van de Papesteeg tot de Tielerwaardlaan.

De begraafplaats

De hoofdingang komt aan de Tielerwaardlaan, via de bestaande ingang naar de huidige moskee en de bijbehorende parkeerplaats. Aan de Papesteeg komt een tweede kleinere ingang. Onderdeel van het plan is, dat deze moskee, wanneer de geplande grote moskee voor de Tielse Marokkaanse gemeenschap in Tiel-West gebouwd is, gaat dienen als ontvangst- en ceremonieruimte bij uitvaarten.

De begraafplaats zelf wordt ingetogen, sober en krijgt een mooie beplanting met bomen en een afscheidende groene haag aan de westkant. De graven zullen op uniforme wijze met sedum worden bedekt. Midden op het terrein komt een waterput voor de bewassing en het begieten van de graven. Verder komen er een gebedsplek in de vorm van een tafel richting Mekka, maar ook op andere plekken zullen bezinningsplekken en zitplaatsen aangebracht worden. De watergang tussen de geplande islamitische begraafplaats en de algemene begraafpaats zal verbreed worden. De grond die dit oplevert wordt gebruikt om de toekomstige begraafplaats op te hogen. Dit is eerder ook bij de bestaande algemene begraafplaats gebeurd. Ook de graven zullen richting Mekka wijzen. Een symbolisch kunstwerk zal verwijzen naar de vijf zuilen van de islam.

BIBIN

Het initiatief voor de islamitische begraafplaats in Tiel is genomen door drie Tielse moslimorganisaties. BIBIN, de stichting Bijzondere Islamitische begraafplaatsen in Nederland zorgt voor de aankoop van de grond, de aanleg en het beheer van de begraafplaats. BIBIN is een stichting opgericht door moslims voor moslims om zoveel mogelijk islamitische begraafplaatsen in Nederland te stichten en te beheren.

In Tiel wonen naar schatting 6000 moslims. Uit een peiling is gebleken dat het merendeel begraven wil worden in de eigen gemeente.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights