Nieuws uit Tiel, editie 3 augustus 2023

In deze editie:

– Sportvoorzieningen

– Versis

– Botulisme Kwelkade

– Brand Bunzing en Wezelpad

Sportvoorzieningen voor senioren en mensen met een beperking op een rij

Tiel sluit aan bij uniek sporten. Sportwethouder Carla Kreuk tekent deze week daarvoor de overeenkomst. Uniek sporten is een landelijk platform dat per aangesloten gemeente alle mogelijkheden om te sporten en te bewegen in groepsverband voor senioren en mensen met een beperking op een rij zet. In Tiel is dat al heel wat. Voordat het nieuwe sportseizoen weer begint zal het ruime aanbod te vinden zijn op unieksporten.nl. Daar zullen de Eerste Tielse Jeu de Boulesvereniging De Teerling, Running Blind bij atletiekvereniging Astylos, de G-teams en walking football bij de voetbalclubs en showdown in het Oosthonk zeker een plaatsje krijgen. Wist u trouwens dat je met een bewegingsbeperking ook aan stoelyoga kunt doen. Voor veel mensen is dit een ware ontdekking die helpt om in balans te blijven om vallen te voorkomen en (weer) op de fiets te durven klimmen. Ook die activiteit zult u zeker terug kunnen vinden op de website. Wethouder Kreuk denkt dat bij de gemeente nog niet het hele aanbod voor de doelgroep van Uniek sporten bekend is. Daarom roept zij verenigingen en andere organisaties die een passend aanbod hebben op om zich te melden. Op de website unieksporten.nl vind je ook veel info over sporten voor mensen met een beperking en senioren.

 

Klanten zijn tevreden over Versis

Versis is de belangrijkste uitvoerder van speciaal personenvervoer in de Regio Rivierenland. Versis voert voor alle regiogemeenten het sociaal en recreatief Wmo-vervoer uit en voor Tiel, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en West-Betuwe ook het leerlingen en jeugdvervoer. In het verleden waren er veel klachten over vervoersmaatschappijen die dit vervoer verzorgden. Versis blijkt het goed te doen. Gebruikers zijn tevreden over het vervoer. Voor het WMO-vervoer scoorde Versis bij een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek een 8,1 en voor het leerlingen en jeugdvervoer een 7,5. Ieder jaar maakt Versis voor beide categorieën vervoer rond de 240.000 ritten. Het gaat daarbij om 800 scholieren en 4500 personen die gebruik maken van het zogenaamde WMO-vervoer.

 

Botulisme in Gracht Kwelkade

Aan de gracht Kwelkade en Kleine Plantage nabij het Hertenkamp zijn dode eenden gevonden. Het vermoeden is dat het hier om botulisme gaat. Botulisme is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door de gifstoffen (toxines) van een bacterie, Clostridium botulinum.

Op plaatsen waar botulisme is vastgesteld mag er niet gevist worden en mogen honden niet zwemmen. Het is beter dat u de dode dieren niet aanraakt, het Waterschap zorgt dat deze opgeruimd worden.

Voor meldingen van (dreigende) sterfte onder vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het Waterschap, via telefoonnummer: 0344-64 90 90.

 

Brand Bunzing en Wezelpad

Het Bunzing en Wezelpad bestaat uit takken en ander groen waardoor hopelijk de dieren gaan verhuizen van Kellen naar de Vijverberg. Delen van het vorig jaar aangebrachte pad op de Latensteinse Rondweg zijn afgebrand. Met name de bewoners van de Kanaalstraat hadden vorig jaar bezwaren tegen de aanleg.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2022/03/wezels-en-bunzings-komen-op-de-vijverberg-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights