Nieuws uit Tiel, editie 20 mei 2023

In deze editie:

– onderwijs huisvesting

AVRI naar nieuw kavel op Medel

– vrees overlast vliegverkeer

– tracékeuze ontsluiting Passewaaij uitgesteld

 

Tiel kijkt ver vooruit; Onderwijs onder de loep

Een van de plannen in het coalitieakkoord was het maken van een integraal onderwijsplan voor de komende dertig jaar. Dat voornemen is voortvarend ter hand genomen. Het resultaat is een door Hevo Consult gemaakt lijvig rapport waarin interessante vergezichten staan en wat dit allemaal betekent voor de gebouwen. In deze eerste bijdrage over dit onderwerp beperken we ons tot een cijfermatig overzicht van scholen en leerlingen. De cijfers zijn gebaseerd op de aantallen per 1 oktober 2021.

Tiel heeft op dit moment 19 basisscholen. De katholieke scholen (6 stuks) tellen ondanks de achteruitgang van het aantal Rooms-katholieken verreweg de meeste leerlingen (1412). Dan volgt het openbaar onderwijs eveneens met zes scholen en 712 leerlingen. Het christelijk onderwijs had 6 scholen en 870 leerlingen. Ondertussen is de Margrietschool gesloten. Tot slot is er nog de Stichting Pallas die antroposofisch onderwijs aanbiedt. Deze school telt 94 leerlingen. Bij elkaar volgden op 1-10-2021 3088 leerlingen gewoon basisonderwijs in de gemeente Tiel.

Vier verschillende schoolbesturen bieden in Tiel speciaal onderwijs aan leerlingen met een beperking. In totaal volgden 692 leerlingen dit onderwijs op 1-10-2021.

Het Lingecollege is naast het ROC de enige aanbieder van voortgezet onderwijs. Het ROC is binnen de gemeentelijke organisaties een buitenbeentje en wordt in het rapport buitenbeschouwing gelaten. Het Lingecollege voorziet in praktijkonderwijs, een beroepscollege, een mavo en een lyceum. De scholengemeenschap telde op 1-10-2021 2190 leerlingen.

Voor al deze leerlingen zijn 21 sportzalen beschikbaar.

AVRI koopt nieuw terrein op Medel, bedrijventerrein uitverkocht

Avri koopt tijdens de laatste uitgiftefase op Bedrijvenpark Medel een kavel voor het ontwikkelen van een nieuwe milieustraat en het eerste circulair ambachtscentrum voor de regio.

De vier milieustraten van Avri (behalve in Tiel, ook in Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel) zijn verouderd en zullen in de komende jaren worden verbeterd en uitgebreid. Het terrein van de huidige milieustraat in Tiel biedt echter onvoldoende ruimte voor de circulaire ambities die Avri voor de 8 aangesloten gemeenten realiseert. Daarnaast is de Tielse milieustraat nu al veel te krap bemeten.

Het terrein ligt aan de Medelsestraat hoek Stapelsestraat, het dichts bij de afslag Echteld op de A15.

Het laatste kavel is daarmee verkocht. Vanaf volgend jaar gaat er gebouwd worden.

Voorlopige tracékeuze derde ontsluitingsweg uitgesteld

Voor de zomervakantie zal het college geen voorlopige keuze maken uit een van de vijf varianten. ‘Zorgvuldigheid gaat voor snelheid’. Dat is de conclusie van wethouder Dijkstra nadat hij tijdens een dorpsavond in de kerk van Wadenoijen merkte, dat er veel weerstand is tegen de alternatieven die het dorp in tweeën splitsen. De wethouder heeft advies- en onderzoeksbureau Movares opdracht gegeven om nog eens wat diepgaander te onderzoeken of toch niet volstaan kan worden met een verbetering van de bestaande provinciale weg, de N834 (de weg Tiel – Buren) naar de A15. Dat is geen eenvoudige opdracht, wanneer we de voorlopige onderzoeksresultaten, die ingenieursbureau Movares in februari aan de raad presenteerde bekijken. Het nu verder te onderzoeken alternatief scoort op veel punten slecht in een vergelijkend onderzoek naar het beste tracé. Zo zal de doorstroming op de N 834 maar weinig verbeteren. Dat geldt ook voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Passewaaij. De opwaardering van de N 834 zal de toekomstige verkeersgroei niet kunnen opvangen en het zal de landbouwwegen in het buitengebied niet ontlasten. Op bestaande wegen zal de geluidshinder van het verkeer tot slot het minst dalen wanneer voor alternatief 1 gekozen wordt. Alle vier andere alternatieven, die over het grondgebied van Wadenoijen lopen scoorden op deze punten beter. Daar staat tegenover dat het opwaarderen van de N834 de verkeersveiligheid op deze weg voor snel en langzaam verkeer het meeste vergroot. Ook zijn de kosten van alternatief 1 aanzienlijk lager dan de alternatieven over het grondgebied van Wadenoijen. In de adviestafel, overheerste het gevoel dat de keuze voor variant 1 de huidige problemen onvoldoende oplost. Kortom op basis van de tot nu toe verrichte onderzoeken liggen de kaarten voor het alsnog kiezen voor alternatief 1 niet bijster gunstig. Punt is wel dat de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de bewoners van Wadenoijen in het onderzoek tot nu toe geen aandacht gekregen hebben. Vraag is of dit belangrijke aspect in het nader onderzoek wel een afweegpunt wordt. De raadsleden waren in ieder geval blij met het uitstel en nader onderzoek. Mevr. Son-Stolk wees er daarbij op dat los van de ontsluitingsweg een verbetering van de doorstroming op de N834 noodzakelijk is. Het verkeer op de Nieuwe Tielseweg en zijn zijstraten staat steeds vaker vast.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2023/03/ongerustheid-in-wadenoijen-over-derde-ontsluitingsweg-passewaaij/?fbclid=IwAR3owqV8t22tGRb3u-cMKE5Uad2kA6QkQru2sXEzhxdArpfQSK8UBU1FG30

Zorgen om geluidsoverlast vliegverkeer

Al eerder maakte de gemeenteraad zich zorgen over de geluidshinder als gevolg van de openstelling van vliegveld Leliestad in onze regio. Nu dreigt er ook veel hinder door een uitbreiding van de aanvliegroutes naar Schiphol. Grote delen van Gelderland en De provincie Utrecht zijn nu nog nog militair oefenterrein. Die wil minister Harbers naar het Noorden verplaatsen. Een vierde aanvliegroute naar Schiphol komt daar voor in de plaats. Hoe die precies gaat lopen is nog niet bekend. Maar er is een flinke kans, dat die over de Betuwe loopt. Frank Groen senior (PvdB), die zich flink ingelezen had, informeerde de gemeenteraad over het dreigende onheil. “De witte strepen die je bij een heldere hemel ziet, zijn van vliegtuigen die van Schiphol vertrokken zijn en zo’n zes- tot tienduizend meter hoog vliegen. Daarom hoor je ze niet. Vliegtuigen die de nieuwe aanvliegroute volgen, zullen niet meer trapsgewijs dalen maar een vloeiende lijn aanhouden. Dat komt neer op een vlieghoogte van ruwweg 2000 tot 2500 meter. Die hoor je dan duidelijk wel en bovendien is dan er ook meer last van stikstof en fijnstof.” Hoewel de gemeenteraad niets te zeggen heeft over vlieghoogtes en aanvliegroutes, leek de het de raad gewenst om op www.stop4deroute.nl in navolging van duizenden particulieren en een groot aantal gemeenten hun bezorgdheid kenbaar te maken. Overigens zal het nog wel even duren voordat we eventueel last krijgen van een nieuwe aanvliegroute. De minister wil in 2026 daarover een besluit nemen. Wanneer dit dan ingevoerd gaat worden is nog niet bekend.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights