Tielse verenigingen in verweer tegen Avri voornemen om te stoppen met ophalen oud-papier door vrijwilligers

Het bestuur van Avri heeft zich heel wat op de hals gehaald met de aankondiging te willen stoppen met het ophalen van oud-papier door verenigingen. In de hele regio verzetten de 83 organisaties, die nu samen met Avri papier inzamelen, zich tegen het opdrogen van deze voor hen belangrijke inkomstenbron. Het brengt hen in flinke financiële problemen en heeft aanzienlijke maatschappelijke gevolgen. In Tiel hebben de tien organisaties die nu papier inzamelen de koppen bij elkaar gestoken. Dat resulteerde in het opstellen van een brief aan de gemeenteraad en het inspreken door de oud-voorzitter van Tiel’72, Bert de Rooij, tijdens de informatieve raadsvergadering van 17 mei.

In een sympathieke brief aan de raad vertellen de verenigingen dat het voorgenomen besluit om per 1 januari 2024 te stoppen met het ophalen van oud-papier door verenigingen en maatschappelijke organisaties zonder enig overleg met de verenigingen tot stand gekomen is. Ook is er niet gesproken over wijzigingen of aanpassingen om aan de door Avri ervaren knelpunten tegemoet te komen. De organisaties zijn hiertoe bereid.

De tien organisaties willen doorgaan met papier inzamelen. Alternatieven als bijvoorbeeld ander betaald werk doen bij Avri zien, zij nog niet zitten. Eerdere pogingen om dit te doen zijn allemaal mislukt. Het vervallen van de inkomsten van oud-papier zal leiden tot forse contributie verhogingen en verschraling van cultureel, maatschappelijk, sociaal en sportief aanbod voor de Tielse gemeenschap.

In een bijlage bij de brief wordt de historie van het ophalen van het oud-papier geschetst. Ook worden de argumenten die Avri noemt voor het stoppen weerlegd. Dat de huidige vergoeding van een vast bedrag per ophaaladres meer kost dan wanneer Avri zelf het papier ophaalt, is een gevolg van een wijziging 23 jaar geleden, die Avri zelf heeft ingevoerd. De organisaties staan open voor overleg om aan de bezwaren van Avri op dit punt tegemoet te komen. Een van de argumenten van Avri is dat er nu ongelijkheid bestaat tussen de verenigingen met ‘historische rechten’ en nieuwkomers die op een wachtlijst staan. De briefschrijvers willen best meewerken aan het wegwerken van de ze ongelijkheid. “Laat de organisaties die op de wachtlijst staan, experimenteren met ander betaald werk bij Avri of de gemeenten. Wanneer dit nu wel mogelijk is en er is voldoende werk kunnen we alsnog praten over het stoppen met de papierinzameling op de huidige manier”, is hun advies.

In een vlammend betoog vertolkte Bert de Rooij, die zelf al meer dan veertig jaar bij het inzamelen van oud-paper en karton betrokken is, de in de brief genoemde argumenten. “Alle argumenten die Avri noemt zijn in overleg oplosbaar. Wij zijn bereid om de financiële koek met organisaties die ook graag via werkzaamheden voor Avri of gemeenten te delen. Maar we moeten niet voordat gebleken is dat er voldoende passend alternatief werk is, stoppen met de huidige inzameling”. De Rooij had twijfels bij het argument dat de vrijwilligers veiligheidsrisico’s lopen. “We hebben nog nooit van omstanders en politici gehoord dat er onveilig gewerkt wordt en zouden als dat wel zo is, graag cijfers zien van incidenten of ongevallen.”

De organisaties die nu in Tiel papier ophalen en de brief ondertekent hebben zijn: KTVM, Magnificatkerk, d’Elstars; Protestantse gemeente Tiel; RKTVC; De Ark; Phoenix; De panters, EHBO Tiel en Tiel’72.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2023/02/doek-lijkt-gevallen-voor-vrijwillige-papierinzamelaars/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights