Het Bleekveld leverde veel op

Met een goed bezochte open dag op zaterdag 29 oktober werd een bijzonder archeologisch project succesvol afgerond. Eigenlijk waren er twee successen: de landelijke aandacht voor wat er in Tiel gebeurde en de hoeveelheid vondsten die aan het licht kwamen.

Fotoalbums van 27 en 29 oktober onder de tekst

Stadsarcheoloog Ilse Schuuring sprak van een “top project”. Zij was het die op de gedachte kwam om van de opgraving een publieksevenement te maken. Dat vergde heel wat organisatie. Bij zo’n opgraving moet er een professionele aansturing zijn. Daarvoor was Henk van der Veer van ADC Archeo Projecten verantwoordelijk. Maar ook hij kon niet zonder de vele vrijwilligers. In de regio zijn er twee werkgroepen van amateurarcheologen die graag mee deden. Dat waren allereerst de mensen van BATO, de archeologische werkgroep van de Tielse Oudheidkamer. Maar sinds najaar 2021 is in Zoelen ook de Afdeling 15 van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) zeer actief. Beide werkgroepen zorgden, dat er dagelijks mensen waren om alles in goede banen te leiden.

Eerst werd de bovenlaag van het terrein door een graafmachine verwijderd. Daarna kon wethouder Frank Groen op 5 oktober het startschot geven. De mensen van BATO en AWN-15 kwamen direct in actie, want er waren 34 schoolklassen aangemeld om het Bleekveld te bezoeken. Voor die enorme logistieke operatie was Jacoline Zilverschoon verantwoordelijk. Zij is de erfgoedcoach van de gemeente Tiel. Zij had een “archeohotspot” gehuurd, waardoor er steeds allerlei educatief materiaal aanwezig was. Leerlingen leerden dat er gegraven kon worden, maar ook gezocht met een metaaldetector. Verder werd duidelijk, dat er altijd veel gewassen moest worden. Scherven moesten worden schoongemaakt en daarna gesorteerd op soort en herkomst. Eigenlijk kost het werk ná de vondst veel meer tijd dan het zoeken op zich.

De schoolklassen waren meer dan twee weken op het terrein. Intussen werd de put dieper gemaakt. Na vondsten uit de late middeleeuwen (1400-1500) kon nu ook gezocht worden in de tijd rond het jaar 1000, de bloeitijd van Tiel als middeleeuwse haven. In de week van 24-28 oktober konden belangstellenden intekenen om een dagdeel mee te doen. Op 5 oktober kreeg Ilse Schuuring het woord in het Jeugdjournaal en dat heeft ze geweten. Uit heel Nederland stroomden de aanmeldingen binnen. Vol enthousiasme kwamen kinderen bijvoorbeeld uit Groningen naar Tiel. Een enkel ouderpaar zette zelfs zijn caravan op een naburige camping. Deskundig zorgden de vrijwilligers van BATO en AWN-15 voor toelichting en instructie. Intussen werden ook andere vrijwilligers van de Tielse Oudheidkamer ingezet om bijvoorbeeld het wassen te begeleiden.

Op zaterdag 29 oktober was er open dag. Daar kwamen nog eens rond de 300 mensen kijken. In een aantal vitrines waren bijzondere vondsten te zien en aan het hek waren oude foto’s van de omgeving als een soort expositie aangebracht. In de gerfkamer van de Sint-Maartenskerk die door de eigenaar voor het project beschikbaar was gesteld, kon men een presentatie zien van wat de eerste resultaten waren.

Er is veel gevonden. Op het terrein bevonden zich enkele putten die van hergebruikte wijnvaten in elkaar waren gezet. Daarin werden destijds allerlei overbodige dingen gedumpt, van kapot aardewerk tot botten en pitten. Maar op het laatst vonden de archeologen ook een oude sleutel aan een ketting die zeker niet was weggegooid, maar eeuwen geleden verloren.

Voor de beide archeologische werkgroepen wacht nu de tijd waarin alles moet worden schoongemaakt en geregistreerd. Daarna zal vermoedelijk een groot deel van de vondsten worden getoond in het Flipje- en Streekmuseum. En wie meent, dat gemeenteambtenaren nooit hard werken kan in Ilse Schuuring en Jacoline Zilverschoon het bewijs zien van het tegendeel! Tiel kan er trots op zijn.

Fotoalbum opendag 29 oktober. Klik op een foto en ‘swipe’

Fotoalbum opgravingen door jeugd op 27 oktober. Klik op een foto en swipe.

Zie voor de start van de opgraving:  https://detielenaar.nl/nieuws/2022/10/publieksopgraving-bleekveld-tiel-begonnen/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights