Nieuws uit Tiel, editie 15 november 2022

In deze editie:

– Bank van Hannes verplaatst, Jan Beijer boos

– Sport en bewegen, Sportpas

– 3000 euro voor Hertenkamp

– Vergaderen achter gesloten deuren

– Kastanjeboom weg

– Overlast binnenstad

– Vuurwerkmeldpunt

 

Verwaarloosde Bank van Hannes op Groenmarkt verplaatst

Sinds 14 juni 2003 staat de Bank van Hannes’ op de Groenmarkt. Hans van den Hatert was een zeer bekende schrijver en schreef De Betuwse Praetjes van Hannes. De ongeveer 1700 columns verschenen bijna 35 jaar lang elke week in de Tielse Courant en Dagblad Rivierenland. De bank draagt zijn naam en er staat een metalen schemerlamp bij, een kunstwerk van Erik Buijs.

De bank is echter verplaatst naar een ander deel van de Groenmarkt en staat nu voor de Woonstee. De lamp is blijven staan en staat nu bij een ‘standaard’ groene bank. De Hannes bank is ook groen van de aanslag geworden waardoor de letters niet meer leesbaar zijn. Mede initiatiefnemer Jan Beijer is daar helemaal niet over te spreken en heeft daarover een column geschreven, vandaag in het Kontakt.

Hoe denkt u over sport en bewegen?

Iedereen weet dat sportief bezig zijn en veel bewegen goed is voor lichaam en geest. Ondanks veel inzet van gemeente en sportverenigingen lukt het echter onvoldoende om inwoners meer te laten bewegen. De gemeente en met name sportwethouder Kreuk wil graag weten wat de gemeente nog meer kan doen om inwoners meer te laten bewegen. Daarom vraagt de wethouder iedereen die daar ideeën voor heeft deze kenbaar te maken. Dat kan door de enquête die u vindt op www.bnc.nl/info/onderzoek/tiel in te vullen.

Om de jeugd meer in beweging te krijgen is er een sportpas.

Sportfriends lanceert de sportpas in samenwerking met FlipPas. Wethouder Carla Kreuk ging op het schoolplein van de Achtbaan op de foto met een aantal kinderen, medewerkers Sportfriends en Margriet van Heesch van de Flippas. Deze sportpas stimuleert het sporten onder kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar. Met de sportpas kunnen meerdere sporten worden uitgeprobeerd voordat een definitieve sportkeuze wordt gemaakt en is een initiatief vanuit Sportfriends, De Federatie Tielse Sportverenigingen (FTS) en 8 sportaanbieders.

3000 euro voor Hertenkamp voor aanschaf nieuwe vogels.

Dierenpark vanaf Kwelkade

Een motie van het CDA in de vergadering van de gemeenteraad van 19 oktober om het hertenkamp schadeloos te stellen voor de kosten van het ruimen van meer dan 100 vogels en hoenderachtige dieren werd gesteund door vrijwel alle oppositiepartijen maar verworpen door de coalitiepartijen.

De Stichting Hertenkamp Tiel ontvangt nu toch 3000 euro incidentele subsidie van het gemeentebestuur. Met dit bedrag kan de stichting de inkomsten die zij mislopen en de extra kosten voor de aanschaf van nieuwe vogels voor een deel opvangen. Het Hertenkamp is ondertussen weer open.

Vergaderen achter gesloten deuren

Raadslid Ilze van Yperen (FVD) constateert dat zowel politieke partijen als de Tielse samenleving zich zorgen maakt over het (te) vaak vergaderen achter gesloten deuren. Om dit te beperken diende zij samen met CDA, D66 en Lokaal Liberaal Tiel een motie in. Ook deze motie werd door de coalitie verworpen. Het resultaat van een lange discussie was wel dat er voortaan terughoudender met het besloten vergaderen zal worden omgegaan en dat alleen de zaken die niet in het openbaar behandeld kunnen worden onder de geheimhoudingsplicht vallen. Wim de Boer (PvdB) merkte op dat het aantal besloten vergaderingen groter is dan het lijkt omdat verslagen van besloten vergaderingen in beslotenheid vastgesteld moeten worden. (BL)

 

Kastanjeboom Stationsstraat weg

Een karakteristieke paardenkastanje bij het pand Stationsstraat / Lingedijk was ziek en moest worden gekapt. Niet met een kraan maar met mankracht is de ongeveer 150 jaar oude boom weggehaald. Er is een stam van 2 meter blijven staan.

 

Roep om meer aandacht voor overlastbestrijding in Binnenstad.

Recent werd er in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor fietsers en vooral scooters die zorgen voor gevaarlijke situaties door met hoge snelheid te rijden in de straten waar dat verboden is. Burgemeester Beenakker zei het probleem aangekaart te hebben bij de politie. Die kon wegens gebrek aan menskracht en vele andere prioriteiten weinig doen en datzelfde gold ook voor de Boa’s. Daarnaast heeft de burgemeester aandacht gevraagd bij de jongerenwerkers van Mozaiek om hun invloed bij de betreffende jongeren aan te wenden. Ondertussen gaat de overlast gewoon door en blijft de situatie gevaarlijk voor bezoekers van de binnenstad en het horeca personeel dat gasten op de terrassen van dienst is. Enkele horeca-ondernemers hebben het heft in eigen hand genomen en zelf maatregelen getroffen om het gevaar te verminderen. Het is nog maar enkele jaren geleden dat een jongen uit het Land van Maas en Waal de dood vond toen een scooterrijder uit de Kerkstraat bij het oversteken van de Waterstraat tegen hem botste.

Ondertussen is ook het vuurwerkprobleem in de binnenstad en een aantal wijken actueel. Er wordt daarbij extreem zwaar vuurwerk gebruikt. Via een zogenaamde artikel 41 brief vraagt het CDA opnieuw aandacht voor deze urgente problemen.

Vuurwerkmeldpunt gaat weer open

De gemeente Tiel ontvangt nu al meldingen over vuurwerkoverlast. Daarom gaat het vuurwerkmeldpunt ook dit jaar in november al open. Inwoners kunnen meldingen doorgeven via vuurwerkoverlast@tiel.nl. De meldingen worden zoveel mogelijk direct uitgelezen. Kan dat niet, dan nemen de handhavers de gemelde locaties extra mee in hun rondes.
Het doel van het meldpunt is om de grootste overlastplaatsen in beeld te krijgen. Het is belangrijk dat inwoners zo duidelijk mogelijk melden om welke straat of buurt het gaat. De gemeente houdt bij waar de meeste meldingen vandaan komen. Op basis daarvan wordt gekeken of en waar er extra maatregelen nodig zijn.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights