Publieksopgraving Bleekveld Tiel begonnen

Op woensdag 5 oktober opende wethouder Frank Groen de opgraving op het Bleekveld. Hij deed dat door de onthulling van twee borden met informatie.

Fotoalbum onder de tekst

De opgraving is een enorm project, want het ziet er naar uit, dat honderden mensen er kennis van gaan nemen. Het is allemaal bedacht door gemeentelijk archeoloog Ilse Schuuring. Zij kwam op het idee om van de archeologische activiteiten op het terrein een publieksevenement te maken. Uiteraard staat de opgraving onder professionele leiding. Daarvoor is ADC Archeoprojecten verantwoordelijk. Daarnaast is de medewerking belangrijk van twee werkgroepen van amateurarcheologen. Op de eerste plaats natuurlijk BATO, de archeologische werkgroep van de Tielse Oudheidkamer. Verder is er sinds vorig jaar de in Zoelen gevestigde afdeling 15 van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Voor hun ondersteuning is nog een beroep gedaan op andere vrijwilligers.

In de eerste fase (van 3-14 oktober) zijn vooral de deskundigen aan de gang. De bovenlaag is afgegraven met graafmachines en daarna wordt met minder grof materiaal verder gezocht. In die fase bezoeken honderden scholieren het opgravingsterrein. Liefst 26 schoolklassen zijn aangemeld en dan moesten er nog enkele worden teleurgesteld. De coördinatie daarvan is in handen van Jacoline Zilverschoon, erfgoedcoach van de gemeente Tiel. Speciaal voor de schoolbezoeken staat er een ‘Archeohotspot’. Leerlingen kunnen met het materiaal hieruit kennisnemen van wat er bij archeologie komt kijken. Dat gaat om zoeken met een metaaldetector, het wassen van vondsten en het herkennen van diverse soorten scherven.

In de week van 17 tot 21 oktober wordt vooral aandacht besteed aan mensen die meer kennis willen maken met het archeologische vak. Dat kan gaan om personen die beroepsarcheoloog willen worden, maar ook om mogelijke kandidaten voor het lidmaatschap van BATO of de AWN-15. Daar wordt een introductie van meerdere dagen voor verzorgd.

De grootste toeloop zal zijn van 25-28 oktober. Via de website van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken konden mensen intekenen om in die week een dagdeel mee te graven. De belangstelling daarvoor is enorm. Er wordt nog bekeken, of er meer dan de twintig personen per dagdeel welkom zijn die tot nu toe konden intekenen. Het is wel te hopen, dat allen die deelnemen goed de voorwaarden hebben gelezen. Gezien de Tielse klei zijn laarzen onontbeerlijk. Bovendien is archeologie geen schatgraven. Wie wat vindt moet het afgeven, want de vondsten worden eigendom van de Provincie Gelderland. Op termijn kan een deel ervan in het Flipje- en Streekmuseum worden tentoongesteld.

Om de kennis van de deelnemers te vergroten is er ook een serie informatielezingen gepland in het Flipje- en Streekmuseum Tiel. De eerste daarvan wordt op dinsdag 11 oktober om 19.30 u. gegeven door stadshistoricus Emile Smit. Hij zal vertellen, hoe Tiel er duizend jaar geleden uit zag en hoe belangrijk het was. Ieder die daar meer over wil weten is die avond welkom in de bovenzaal van het museum.

Het overzicht van lezingen ziet er verder als volgt uit:

Dinsdag 11 oktober, 19.30 stadshistoricus Emile Smit: Wereldhaven in zakformaat.

Dinsdag 18 oktober, 19.30 archeoloog Jan-Willem Oudhof: Het Bleekveld rond het jaar 1000, oud onderzoek en nieuw onderzoek in Tiel.

Dinsdag 25 oktober, 19.30 oud-conservator en Tieloloog Peter Schipper: Het Bleekveld en omgeving.

Donderdag 27 oktober, 19.30 archeoloog en projectleider publieksopgraving dr. Henk van der Velde: Middeleeuwse boeren en stadse mensen in Tiel. De resultaten van de opgraving van Middeleeuws Tiel-Medel en de eerste indrukken van de publieksopgraving op het Bleekveld.

Tenslotte wordt de activiteit afgerond met een open dag op zaterdag 29 oktober. Dan kan iedereen het opgravingsterrein komen bekijken. Uiteraard wordt gehoopt, dat er dan ook vele vondsten kunnen worden getoond.

Fotoalbum. Klik op een foto voor een vergroting en kunt u ‘swipen’.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights