Kleine Willemswaard Tiel beheert door Waardgroep

Vrijdagmiddag is door Jos Rademakers van ARK Natuurontwikkeling aan wethouder Carla Kreuk, een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat en de nieuw opgerichte Willems-Waardgroep, ongeveer 17 bewoners uit de omgeving, het Waardplan overhandigd. Het Waardplan is een document met een terugblik naar de plannen uit het verleden die als een estafettestokje wordt overgedragen aan de nieuwe ploeg.

Fotoalbum onder de tekst.

De Kleine Willemswaard gelegen aan de Echteldsedijk ten oosten van Tiel is in 2017 ingericht als nieuw natuurgebied én vrij toegankelijke Stads- waard, verbonden met de Waal én met de stad Tiel. Inmiddels weten veel Tielenaren én veel dieren en planten dit nieuwe natuurgebied te vinden. Het gebied verandert met de seizoenen en zal zich de komende jaren nog verder blijven ontwikkelen. Het begin is gemaakt.

Deze Waaluiterwaard – geheel eigendom van Rijkswaterstaat – wordt tot eind 2022 beheerd door ARK Natuurontwikkeling. ARK heeft sinds 2018 samen met FREE Nature inmiddels een professioneel natuurbeheer opgebouwd, gebaseerd op een zo natuurlijk mogelijk jaarrond begrazingsbeheer. Daarnaast heeft ARK – met financiële steun van de provincie Gelderland – gewerkt aan het betrekken van omwonenden bij het beheer en gebruik van de uiterwaard. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Willems-Waardgroep. De leden van deze Willems-Waardgroep willen zich de komende jaren inzetten om de toegankelijkheid en natuurkwaliteit te bewaken. De Waardgroep zal Rijkswaterstaat én de uitvoerende beheerders kritisch volgen en waar mogelijk ondersteunen bij monitoring, toezicht, gastheerschap etc.

Daarbij zullen oorspronkelijke “bedoelingen” van de herinrichting van de uiterwaard natuurlijk leidend zijn. Die “bedoelingen” zijn de afgelopen tijd uitgewerkt en vastgelegd in het “Waardplan Kleine Willemswaard”. Het Waardplan vat de gemaakte afspraken én de formele verplichtingen voor het natuurbeheer, de toegankelijkheid en het waterbeheer samen. Het is als het ware het geheugen van het project, het estafettestokje dat doorgegeven wordt aan hen die in de toekomst verantwoordelijk zullen zijn voor het gebied.

Toespraak van Jos Rademakers, directeur van Ark Natuurontwikkeling.

 

Fotoalbum

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2019/05/start-beheer-kleine-willemswaard-echteldsedijk-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights