Terugblik: Renate Olthof, Bibliotheek Rivierenland

Dit jaar in de Tielenaar geen chronologisch overzicht per jaar, maar een terugblik met (zo maar) een Tielenaar, bekend of minder bekend. We kijken samen met hen hoe hun jaar verlopen is en wat zij of hun organisatie dit jaar opmerkte of meemaakte. Deze keer Renate Olthof van Bibliotheek Rivierenland.

Wat doet de Bieb?
Renate Olthof is activiteitenprogrammeur van Bibliotheek Rivierenland in Tiel. Verdeeld over de regio heeft zij nog zeven collega’s met dezelfde taak in andere gemeenten. Een Bibliotheek is er namelijk voor (veel) meer dan alleen boeken en lezen, namelijk ook voor ontmoeten, ontspanning en ontwikkeling. “De drie O’s”, noemt Renate dit, zij zorgt er in Tiel voor dat er activiteiten georganiseerd worden die dit mogelijk maken. “Van overheidswege heeft een bibliotheek ontwikkeling van mensen tot haar taak, bijvoorbeeld digitaal. We hebben daarvoor cursussen en workshops ontwikkeld zoals ‘Klik en Tik’ en ‘Digisterker’. We zijn er ook voor vragen, zoals tijdens ons spreekuur IDO, dat staat voor Informatiepunt Digitale Overheid.” Vooral de laatste tijd ziet Renate het aantal hulpvragen groeien: “bijvoorbeeld over de corona-check-app of over het maken van een vaccinatie-afspraak.” Andere activiteiten van de bibliotheek zijn bijvoorbeeld ondersteuning van taalvaardigheid, zoals door het ‘Leerhuis’, een samenwerking met Mozaïek Welzijn, maar ook allerlei lezingen en exposities waarvoor derde partijen betrokken worden. Om te ontmoeten organiseert Renate laagdrempelige activiteiten voor alle leeftijden en alle lagen van de bevolking. Zoals het puzzelcafé op woensdagochtend maar ook bijvoorbeeld kerststukjes maken. Waar mogelijk wordt de samenwerking met Zinder en de Agnietenhof gezocht.

Begin 2021
Zoals voor zovelen geldt was ook voor de bibliotheek 2021 een ‘raar’ jaar vertelt Renate. “Van januari tot mei waren we gesloten door de vorige strengere lockdown. We organiseerden toen wel de ‘afhaalbieb’. Mensen konden via de website, op genre, een boekenpakket bestellen. Per tijdsslot konden ze dan een tasje met de boeken op komen halen. Ik heb het pas nog geteld, we hebben zo’n 2.500 tasjes samengesteld! Voor de mensen die echt niet konden komen hadden we zelfs een bezorgservice.”

Na de eerste lockdown
In mei 2021 ging de bibliotheek weer open voor publiek, alleen de activiteiten werden nog wel even online gehouden. Zo was er 3 mei een online lezing door historicus Emile Smit over het westelijk rivierengebied in de Tweede Wereldoorlog en 17 mei een online lezing door de schrijfster Roxane van Iperen. “Daar waren wel zo’n 135 belangstellenden bij, dat ging goed”, vertelt Renate. “Verdere activiteiten konden nog niet of op heel kleine schaal en het liep toen ook al tegen de zomervakantie. Wel hebben we de kinderactiviteiten weer opgepakt, zoals voorlezen op woensdagmiddag en in de zomervakantie de ‘Biebclub vakantieklas’ voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben bij hun leesontwikkeling. Eerst een uurtje samen lezen, daarna een activiteit in het medialab.”

September
Na de zomervakantie was er in september de week van lezen en schrijven, samen met het Leerhuis van Mozaïek. “Er was onder andere een taalquiz en een speurtocht met prijswinnaars. Juist in onze regio is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan lezen en schrijven omdat veel mensen er moeite mee hebben.”

Tielologie
In oktober was het tijd voor de jaarlijkse kinderboekenweek. “Gelukkig kon die dit jaar wel doorgaan, vorig jaar kon dat niet vanwege de corona-maatregelen.” Maar oktober is ook de maand van de geschiedenis. “We zijn toen begonnen met de lezingcyclus ‘Tielologie’, een leuke samenwerking met de Oudheidkamer. Door corona hebben we uitgebreid kennis gemaakt met live-stream en toen het aantal besmettingen weer steeg hebben we mensen aangeboden de lezingen thuis verder te volgen, hier is veel gebruik van gemaakt.”

Nederland leest
In november werd de landelijke bibliotheek-actie ‘Nederland Leest’ gehouden. “In Tiel hebben we daarvoor een pop-up leesclub opgericht, samen met iemand van de Senia Stichting die de boekbespreking professioneel begeleide (Senia is een landelijke organisatie van onder andere leesclubs-red.). De leesclub werd in kleine groepen gehouden en ook online-georganiseerd.”

Essentiële dienstverlening
In december waren er weer strengere corona-maaatregelen. Renate is blij dat de bibliotheek deze keer wel open kan blijven kan. “Zelfs tot 20.00 uur, wij vallen namelijk onder de essentiële dienstverlening. Het is een erkenning voor het belang van een bibliotheek! Er zijn veel mensen die hulp nodig hebben om digitale zaken met de overheid te regelen, bijvoorbeeld rondom de vaccinaties en de QR-code. Wij zijn blij dat we die hulp mogen blijven bieden. Andere activiteiten mogen nu helaas niet. We hebben 10 december jl. nog een schrijfactie voor Amnesty International gehouden, gewoon overdag.” Renate merkt wel dat het rustiger is in de bibliotheek dan gewoonlijk. “Veel mensen zijn toch angstig voor corona.” Volgens haar wordt er nog wel gretig gebruik gemaakt van de werkplekken in de bibliotheek. “Vooral door jongeren, het was altijd al populair en nu nog steeds. Het is ook handig, rustig, boeken bij de hand, je kunt printen, kopieëren en er is ruimte om samen te werken, bijvoorbeeld aan een werkstuk. En in coronatijd, als er thuis maar één laptop voor online les is dan kun je hier een laptop gebruiken.” Daarnaast heeft de bibliotheek natuurlijk ook technische snufjes die men thuis niet zo snel heeft zoals een 3-D-printer en een lasersnijder. Die worden ook gebruikt voor de activiteiten ‘Medialab’ voor basisschool leerlingen en ‘Makerslab’ met 21e eeuwse vaardigheden voor iedereen. “Veel meer dan alleen programmeren”, aldus Renate.

Zadenbibliotheek

Veel belangstelling was er voor de zadenbibliotheek. Zie daarvoor: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/11/zadenbibliotheek-tiel-aanwinst-voor-tuinliefhebbers/

Vooruitblik
Hoewel nog voorzichtig zijn er al wel plannen. “Je weet natuurlijk niet wat er door kan gaan, maar we laten ons er niet door weerhouden. In navolging van het succes van de online lezingen tijdens corona zijn we van plan om dit in het nieuwe jaar maandelijks te organiseren, en dan regiobreed, met wat algemenere onderwerpen. In januari is er dan een lezing over gezondheid, in februari over de democratie, als aanloop naar de verkiezingen, in maart gaat het bijvoorbeeld over de boekenweek. Verder willen we een project gaan doen over duurzaamheid en we hopen hierbij ook samen te werken met de Vlindertuin. In maart is hier in de bibliotheek een expositie van Joey O’Loughlin, een fotografe uit de USA. Zij portreteerde vluchteling-families op Lesbos, kamp Moria. Het zijn heel indrukwekkende afbeeldingen. Bij deze expositie proberen we aandacht en begrip te vragen voor het vluchtelingenprobleem. We zijn nu manieren aan het bedenken om iedereen hier in Tiel daarbij te betrekken.” De bibliotheek gaat uiteraard ook weer aandacht schenken aan de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog in april en mei 2022. Hoe is nog niet bekend, houd vooral de website in de gaten! www.bibliotheekrivierenland.nl (zoeken op Tiel). Of haal de activiteitenkalender die elke maand in de bieb ligt!

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights