Nieuws uit Tiel, editie 15 december 2021

In deze bijdrage:

Forse rijksbijdrage woningbouw

Fruitcorso op wereld erfgoedlijst?

Jaarwisseling

Kunst Jennie Smallenbroek

McLarens en Donnie op de Waalkade

Goed nieuws voor Tielse woningbouw door forse rijksbijdrage

Tiel krijgt drie miljoen euro van de rijksoverheid uit een pot die bedoeld is om de sociale woningbouw te stimuleren voor de geplande woningbouw op het Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt op de Teisterbantlaan. Omdat de provincie Gelderland al eerder een subsidie van 2,5 miljoen toezegde is het nu vrijwel zeker dat de bouw van 325 woningen op het veilingterrein en 90 op de Teisterbantlaan op het terrein waar nu het beroepscollege van het Lingecolege staat, door gaat. In januari zal er nog een keer naar het ontwerpschetsplan voor het veilingterrein gekeken worden waarna de raad in februari 2022 het licht op groen kan zetten voor de vervolgstappen. Als alles volgens plan verloopt kan de bouw eind 2024 starten. Ondertussen heeft het college de smaak te pakken en is er een zoektocht gestart naar de mogelijkheden om nog meer huizen in de buurt van het station te bouwen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar woningbouw op of in de buurt van parkeerterrein Het Taluud.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/07/bouw-op-veilingterrein-en-beroepscollege-van-lingecollege-weer-stapje-verder/

https://detielenaar.nl/nieuws/2020/02/woningbouw-en-scholen-op-voormalig-veilingterrein-tiel/

Spanning stijgt, de zestiende kan het gebeuren

Donderdagochtend 16 december zal het bestuur van Unesco in Parijs een besluit nemen over de vraag of onder andere het fruitcorso promoveert van de Nederlandse Unescolijst lijst naar de werelderfgoed lijst van immaterieel erfgoed.

Hoewel het tot op het laatste moment spannend blijft, is de kans groot dat de corsocultuur de eindstreep haalt. De selectiecommissie van Unesco heeft daartoe namelijk al een positief advies uitgebracht aan het beslissende comité. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, die de corsocultuur heeft voorgedragen, loopt al een beetje op de inschrijving vooruit. Zij heeft vertegenwoordigers van de corsobesturen op de dag van de beslissing uitgenodigd voor een gesprek.

Ieder jaar zijn er in Nederland 21 corso’s waarvan maar één fruitcorso. De nominatie heeft naast het oogverblindende eindresultaat vooral te maken met het feit dat een corso veel meer is dan alleen een optocht. Het bouwen van de corsowagen en alles wat daar bij komt kijken. Het is een sociaal en creatief proces waar de hele gemeenschap gedurende een groot deel van het jaar mee bezig is. Corso’s leveren een grote bijdrage aan de sociale cohesie van hun gemeenschap.

Jaarwisseling in Tiel: Alles gericht op voorkomen incidenten.

De jaarwisseling moet een stuk beter verlopen dan vorig jaar. Dat is de inzet van de veiligheidsdiensten. Daarvoor zijn verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn ondermeer gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de wijken in Tiel-West en de Molukse gemeenschap om een oogje in het zeil te houden. Ook in Tiel-Oost zal dat dit jaar gebeuren. Alles wat lijkt op een brandstapel zal Avri zodra het gesignaleerd is onmiddellijk verwijderen. Vuurtonnen mogen wel gebruikt worden, maar alleen tussen zes uur ’s avond en 2 uur ’s nachts. Zij moeten dan wel op een veilige plaats staan en geen hinder opleveren voor het verkeer. Bovendien mag het brandbare materiaal niet boven de ton uitsteken.

Optreden tegen overlast en vernieling is voorgehouden aan de politie. Boa’s zullen anders dan vorig jaar in heel Tiel rond de uren van jaarwisseling observeren en signaleren wanneer er overlast of vernielingen dreigen.

Kunstwerken van Jennie Smallenbroek in etalage Waterstraat

Jennie Smallenbroek brengt samen met Frans Ebbing van Creatief Platform haar kunstwerk ‘De Boodschap’ naar de etalage Waterstraat 40 voor een expositie. Schilderij “De boodschap” is een profetisch verhaal waar alle religies van de wereld worden aangesproken dat we niet moeten vechten en dat we allen gelijk zijn en elkaar moeten helpen voor de tijd die komen gaat. Dit verhaal is van februari tot mei 2014 geschilderd met olieverf op zelf geprepareerd linnen. Het formaat is 160cmx240cm

Jennie maakt werk op het gebied van mode, beeldende kunst en textiel en is gericht op illustraties en schilderijen. In 2017 heeft zij haar eerste boek uitgegeven “De Hollandse School – Teken en Schilderlessen. Zie: http://www.jenniesmallenbroek.nl/

McLarentwins op de Waalkade.

Bezoek van rapper Donnie en een aantal dure auto’s waaronder McLarens van ruim 350.000,= Voor het Amazon Prime Video programma Donnie op de Monnie zijn zaterdagmiddag video opnamen gemaakt. In het programma volgt hij de uitbundige levensstijl van mensen die op jonge leeftijd veel geld hebben verdient. Het trok veel belangstelling van autoliefhebbers en jeugd. Donnie heeft afgelopen jaar een succesvol muzieknummer met Tielenaar Frans Duijts gemaakt.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights