Nieuws uit Tiel, editie 11 december 2021

Nog geen geld voor hele renovatie Cruyff Court

De grasmat is vervangen en de gemeente heeft ook nog geld voor het onderhoud van het trottoir achter en naast het veld. De rest van de noodzakelijk geachte werkzaamheden zijn begroot op 35.000 euro en moeten betaald worden uit een crowdfunding actie die het Linge college en Mozaïek op zich zouden nemen. Beide organisaties hebben in verband met corona nog geen kans gezien om hun plannen uit te voeren. Het project komt niet in aanmerking voor een provinciale subsidie.

 

Bewoners buitengebied starten website ‘tussenwaalenlinge’

Bewoners van de Groenestraat, de Lingedijk, Buitenplaats Nijenrode en Boezem van Passewaaij zijn gestart met een website. Doel is onder meer het buitengebied landelijk en aantrekkelijk te houden. Omdat een aantal varianten voor het beter ontsluiten van de wijk Passewaaij leiden tot aantasting van het buitengebied is een van de speerpunten van de initiatiefnemers het constructief meedenken en het aandragen van alternatieve oplossingen om deze aantasting te voorkomen. De focus wordt daarbij gelegd op een vergaande verbetering van de ontsluiting Schaarsdijkweg, de rotonde de Berenkuil en de Provinciale weg N834. Daarbij zou op de provinciale weg het verkeer naar en van Tiel en Passewaaij gescheiden moeten worden door de aanleg van een parallelweg.wanneer dit niet haalbaar blijkt vinden de initiatiefnemers het tracé Ophemertsestraat en de Nieuwe Weg en het sluiten van de rondweg Passewaaij het minst slechte alternatief. https://tussenwaalenlinge.nl/

 

Burgemeester en zorgmedewerkers luiden de noodklok.

Het water staat bij ziekenhuis Rivierenland en veel zorginstellingen aan de lippen. “We raken door corona zo overbelast dat we niet iedereen meer kunnen helpen.”, hoor je daar. In een twittervideo vraagt Burgemeester Beenakker namens al zijn regio-collega’s samen met zes medewerkers van verschillende zorginstellingen aandacht voor dit probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen. Het item bevat een dringende oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden en je te laten vaccineren. (zie: https://twitter.com/hansbeenakker)

 

Iedereen moet kunnen sporten

We weten het allemaal. Veel bewegen is goed. Je kunt het alleen doen. Maar samen in een groep of vereniging met een sportieve activiteit bewegen, maakt dat een stuk leuker. In aansluiting op het beleid van de rijksoverheid wordt er in Tiel hard gewerkt om meer mensen van alle leeftijdsgroepen meer te laten bewegen. Dat is goed voor lichaam en geest. Naast de gebruikelijke gemeentelijke bijdragen is daar extra geld van het rijk voor beschikbaar. Dit jaar was er vanwege corona weinig mogelijk. Maar er zijn wel veelbelovende plannen gemaakt. Zo gaan verenigingen meer samenwerken, misschien komen er zelfs wel fusies. Verenigingen gaan ook de mogelijkheid bieden dat bedrijven hun terreinen en zalen kunnen gebruiken voor hun medewerkers. Er komen beweegroutes in de wijken. Het sportonderwijs op scholen krijgt meer aandacht. Tot slot wordt ook gekeken naar het probleem dat voor een flink aantal gezinnen de contributie hoogte voor verenigingen bezwaarlijk is. Om dat alles mogelijk te maken gaan sportclubs, de gemeente, de gezondheidszorg en het onderwijs meer samen werken.

 

Geweld hoort nergens thuis‘

Geweld in de huiselijke kring moet voorkomen worden. Waar het er al is, moet het stoppen en blijvend opgelost worden. Dat is het doel van een intensievere samenwerking en betere aanpak van het huiselijk geweld in de regio. Die samenwerking gaat over de gemeentegrenzen plaatsvinden en zal veel planmatiger worden. Aandachtspunten zijn onder meer: Het terugdringen van geweld tegen vrouwen en kinderen in de huiselijke sfeer en hulp bij echtscheiding zodat een vechtscheiding voorkomen wordt. Voor 1 juni 2022 komt de gemeente Tiel met een concreet plan van aanpak om het geweld achter de voordeur flink terug te dringen. De gemeente Nijmegen, die op dit terrein al veel ervaring heeft, zal Tiel hierbij helpen.

 

Stichting gaat gemeente helpen bij hulp aan dak en thuisloze arbeidsmigranten

Tiel gaat samen met vijf andere regiogemeenten voorlopig voor een jaar vanaf 1 december 2021 stichting Barka inhuren om dak- en thuisloze arbeidsmigranten steun te bieden en / of hen te begeleiden naar werk, de verslavingszorg hier of in eigen land. Tiel draagt 8000 euro bij in de kosten in Nederland. Deze constructie is nodig omdat dakloze arbeidsmigranten geen beroep kunnen doen op allerlei steunmaatregelen die er voor inwoners zijn. De landelijk werkende stichting Barka is gespecialiseerd in dit werk. Veel medewerkers zijn ervaringsdeskundigen omdat zij eerder in dezelfde situatie verkeerden waar nu ook in onze regio tientallen arbeidsmigranten in verkeren. Met het inroepen van de hulp van de stichting zal het probleem niet helemaal opgelost worden. Uit ervaringscijfers blijkt dat de aanpak van de medewerkers van de stichting gemiddeld op een van de drie gevallen succesvol is.

Het probleem van dak- en thuisloze arbeidsmigranten werd urgent nadat in september een aantal daklozen in een bosschage aan de Grotebrugse Grintweg bij de A15 een provisorisch kampement hadden ingericht, waar zij onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Dat kamp is opgeruimd en de twee nog overgebleven bewoners hebben hulp gekregen om in de aller-noodzakelijkste levensbehoeften te voorzien. Het betreft vaak verslaafde zorgmijders die vanwege schaamte niet naar hun thuisland terug willen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights