Nieuws uit Tiel, editie 27 november 2021

In deze editie:

– Molukse gedenkborden geplaatst

– Orange the World Waterpoort

– Meer blauw op de Promenade

– Gasthuislingelaan 33 wordt gesloopt

Molukse gedenkborden Schutsluizen en Elzenpasch geplaatst

Afgelopen week zijn 2 gedenkborden geplaatst als herdenking aan de Molukse woonoorden welke daar in de 50er jaren hebben gestaan.

Vanaf maart 1951 zijn 4000 Molukse “Ambonnese” KNIL militairen met hun gezinnen overgebracht naar Nederland voor een “tijdelijk verblijf van zes maanden” maar zijn altijd in Nederland gebleven. In Tiel werden de Molukkers ondergebracht in de lege villa “Elzenpasch” aan de Burgemeester Meslaan en het voormalige D.U.W.-kamp “Schutsluizen” aan de Groteburgse Grintweg. In 1961 verhuisden de Tielse Molukkers naar nieuwe woningen in Tiel-West.

Op initiatief van Vic Latumahina in 2017 heeft het gemeentebestuur besloten 3 monumenten in Tiel te maken. Het plaatsen van een gedenksteen met tekst was op 25 april 2019

zie: https://detielenaar.nl/nieuws/2019/04/monument-voor-de-molukse-knil-militairen-tiel-geplaatst/

Vic was blij verrast dat de gedenkborden zijn geplaatst maar weet nog niet of en wanneer er een onthulling zal zijn. Een wens blijft nog om een interactieve wandelroute te maken langs plaatsen waar wat over de historie van de Tielse Molukse gemeenschap is te vertellen.

Korte video: hier

 

Waterpoort rood verlicht in verband met campagne Orange the World

Tiel zegt ook NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne van Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november tot 10 december de Waterpoort rood. Soroptimistclub West-Betuwe en Moviera (Aanpak huiselijk geweld en mensenhandel) organiseren publieksacties. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. De kans dat je iemand bent of kent die zoiets vreselijks heeft meegemaakt, is groot. Geweld tegen meisjes en vrouwen gebeurt elke dag, ook in de gemeente Tiel. Dat moet stoppen! Met de wereldwijde campagne ‘Orange the World’ wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld tegen vrouwen.

Soroptimistclub West-Betuwe en Moviera (Aanpak huiselijk geweld en mensenhandel) helpen het gesprek op gang te brengen met verschillende activiteiten, zoals een graffiti-krijtactie. Er verschijnen op verschillende plekken in de binnenstad oranje handjes op de straat; het logo van Orange the World. De krijtverf is niet milieubelastend, het verdwijnt vanzelf na 1-2 maanden door de regen. Moviera houdt op 3 december een ‘stellingendag’ (waar ligt jouw grens?) op de Groenmarkt. Leerlingen van het Lingecollege hebben handenkoekjes gebakken met meel dat is geschonken door de molenaar Ans Roefs uit Tiel wiens molen in Buren vorig jaar oranje werd aangelicht.

 

 

Meer blauw op de Promenade

Bezoekers en ondernemers in de binnenstad ondervinden veel overlast waaronder hard rijdende fietskoeriers en andere fietsers op het promenade gebied. Al in 2018 heeft de gemeenteraad van Tiel een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot het aanpakken van de overlast van fietsers en bromfietsers (scooters) in het winkelgebied Centrum. Daar is in deze maanden de vuurwerkoverlast bij gekomen. Eind oktober is er door de politie een Enquête veiligheid binnenstad geweest. Politie en handhavers zijn de laatste tijd wat meer zichtbaar op de promenade.

Sloop pand Gasthuislingelaan 33

Het pand Gasthuislingelaan 33 gaat gesloopt worden. Verschillende organisaties en onderwijs instellingen waren er in gehuisvest. Op het terrein zullen zorgwoningen gebouwd gaan worden waar al een omgevingsvergunning voor is verleend.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights