Nieuws uit Tiel, editie 21 november 2021

De Boekenlegger speelt voor Sinterklaas.

Hans Oosterman van de Boekenlegger overhandigde in bijzijn van de vrijwilligers en bestuursleden zaterdag een cheque van 8000 euro aan Ite van Aardenne, voorzitster van stichting Upendo Daima Nederland. Stichting De Boekenlegger, de tweede hands boekenwinkel in de Vleesstraat in Tiel, ondersteunt al vele jaren het straatkinderen opvangtehuis in Mwanza, Tanzania.

De Boekenlegger, een stichting met ruim 20 vrijwilligers steunt dit project al sinds haar oprichting in 2004. De financiële ondersteuning wordt gerealiseerd met de verkoop van tweedehandsboeken die gulle gevers uit de regio Tiel veelvuldig aan de Boekenlegger afstaan.

De boeken worden verkocht in de winkel in de Vleesstraat, op internet (www.boekenleggertiel.nl) en op diverse boekenmarkten. In de winkel treffen we meer dan 20.000 boeken aan, nauwkeurig gesorteerd op vele categorieën : romans , thrillers, kunst, geschiedenis, reizen, natuur, kinderboeken, hobby, etc. Ondanks de sluiting van de winkel tijdens de lockdowns de afgelopen anderhalf jaar is toch weer een aanzienlijk bedrag bij elkaar gespaard.

Ten einde de verkoop verder te stimuleren en de grote voorraad ontvangen boeken weer een tweede leven te geven heeft de Boekenlegger besloten in de week van zaterdag 27 november t/m zaterdag 4 december alle boeken in de winkel met 50% korting aan te bieden.

Dus Sint sla uw slag en help daarmee tevens de straatkinderen in Tanzania.

Sfeerverlichting langs de gracht

Op verzoek van Hart van Tiel hebben vrijwilligers van Stichting 4-Stromenland een deel van de sfeerverlichting langs de stadsgracht nabij het Kalverbos opgehangen. Een ploeg van ongeveer 12 personen zijn daar zaterdagmorgen druk mee geweest. De LED lampen die normaal als sfeerverlichting voor de Fruitcorso Mozaïeken worden gebruikt, zullen tot de week na Kerst blijven hangen.

 

Concrete stappen voor betere ontsluiting Passewaaij

Wadenoijen. Zuidelijk zoekgebied voor ontsluitingsweg Pasewaaij. Vanaf Passewaaij over de Ophemertsestraat en nabij Vissers Fruit noordwaarts via de Nieuweweg.

Het college maakt er geen geheim van dat het verbeteren van de ontsluiting van de wijk Passewaaij een project is dat veel tijd vergt en veel geld gaat kosten. Tijdens de begrotingsbehandeling wezen verschillende partijen weer eens op het belang van de aanleg van deze weg en spraken de wenselijkheid uit om de aanleg eerder dan rond 2032 te realiseren. Of dat lukt is nog lang niet zeker, maar er wordt wel flink aan gewerkt. Na een voorbereidend onderzoek is duidelijk geworden wat er allemaal onderzocht moet worden in een milieueffectrapportage en welke tracés in een milieueffectonderzoek onderzocht gaan worden. In oktober zijn drie partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen om het onderzoek te doen. Daarvoor is 150.000 euro beschikbaar, maar het college is er niet zeker van dat het binnen dit budget gaat lukken. De vijf alternatieven die onderzocht gaan worden vindt u omschreven in een notitie voor de leden van de commissie ruimte, die er 30 november kennis van nemen en er wellicht een oordeel over geven. Zie hiervoor https://tiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/157495b1-351d-4715-87c6-aacf3af16448?documentId=b6075d83-0b4e-4f31-81fd-2cbe7c833732 .

Het college hoopt dat in maart 2023 de gemeenteraad een besluit kan nemen over het meest geschikte tracé. Dat zal dan concreet uitgewerkt worden en moet het geld en de aanvullende subsidies gevonden worden om dit wat men een majeur project noemt tot uitvoering te brengen.

 

Brandweer redde zeven personen uit toren Dominicuskerk tijdens oefeningen’

Zeven weken lang was het op woensdagmiddag een heel spektakel bij de Dominicuskerk aan het Sint Walburg kerkpad. De brandweer oefende toen met steeds weer een andere ploeg met een hoogwerker met het redden van mensen uit hoge gebouwen, die je vanuit het gebouw niet meer kunt bereiken.

 

 

Boomfeest PWA school

10 november was het Nationale Boomfeestdag. Kinderen uit groep 6/7 van de Prins Willem Alexanderschool (locatie Centrum) hebben deze dag bomen op de Vijverberg geplant. De eerste boom planten zij samen met wethouder Frank Groen. Medewerkers van Avri begeleidden de kinderen bij het planten van de andere bomen waaronder: wilde appel, wilde peer, zoete kers, wintereik, twee soorten lindes en de fladderiep.

De dag begon op school met enige voorlichting en na het planten ontvingen de leerlingen een oorkonde als aandenken.

Waarom de Vijverberg? Het gebied rondom de Vijverberg is een prima plek voor de inrichting van een rust- en verblijfplaats voor de wezel. Momenteel is de wezel vooral te vinden op het bedrijventerrein Kellen. Door op de Vijverberg schuilplekken te maken en bomen te planten waar insecten en vogels op afkomen, krijgt de wezel hier ook een kans zich te vestigen. Na de boomfeestdag komen er nog meer voorzieningen.

De gemeente doet al sinds 1969 mee aan de viering van de Nationale Boomfeestdag. Het doel is om kinderen en hun ouders op een positieve manier te wijzen op de noodzaak om de natuur te respecteren en te onderhouden. Sinds enkele jaren organiseert Avri de Boomfeestdag, omdat Avri het beheer van de openbare ruimte uitvoert voor de gemeente Tiel

 

Nieuwe hulpdienstenpost op Westroijen

Gebied nabij Grotebrugse Grintweg – Laan van Westroijen – A15. Kantorenpark Westroijen.

De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) wil een nieuwe hulpdienstpost bouwen in Tiel Oost op het kantorenpark Westroijen aan de Laan van Westroijen tegenover de ijsbaan. Op het terrein van 4400 m2 komen onder andere 8 standplaatsen voor hulpvoertuigen en trainingsruimte. Er kan een uitbreiding van nog 2 hulpvoertuigen komen.

De oude lokatie aan de Blomboogerd is een restant van de toenmalige brandweer Tiel en Regio.

 

46 Graven van knilmilitairen krijgen beschermde status.

In maart heeft het Tiels bestuurscollege besloten de mogelijkheid te openen om graven op de algemene begraafplaats een beschermde status te verlenen. Aanleiding was een verzoek uit de Molukse gemeenschap om de graven van Knil-veteranen die status te geven. Ondertussen zijn er vanuit de Molukse gemeenschap 46 graven genoemd van veteranen die voor deze beschermde status in aanmerking komen. Met vertegenwoordigers van uit de Molukse gemeenschap, die een zogenaamde knilwerkgroep hebben gevormd zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van de graven. Klein onderhoud wordt door de families zelf verricht. Met het verlenen van de beschermde status wordt de herinnering aan deze militairen in ere gehouden en kan de Molukse gemeenschap op een eervolle en respectvolle manier haar verleden beleven.

Een graf met een beschermde status kan niet zomaar verwijderd worden wanneer de grafrechten zijn verlopen en de gemeente is bij deze graven verantwoordelijk voor het onderhoud. Naast Knil-veteranen kunnen ook andere graven van inwoners die belangrijk waren voor de Tielse gemeenschap een beschermde status krijgen.

 

Als maatje kun je veel betekenen

Als je iets wil doen voor een ander, kun je maatje worden. In Tiel kan dit bij totaal zeven organisaties waar je vrijwillig maatje kunt zijn. Je wordt daarbij na een zorgvuldig overleg gekoppeld aan iemand die bij je past en waarvoor je iets kunt betekenen. Maatjes krijgen ondersteuning en soms ook trainingen. Maatje word je in beginsel voor de duur van een jaar. Belangstelling? Kijk dan eens op actiefintiel.nl of bel of mail ook voor ander vrijwilligerswerk naar de afdeling Matchpoint van Mozaïek (0344) 61 15 66, matchpoint@mozaiekwelzijn.nl

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights