Nieuws uit Tiel en de regio, editie 10 oktober 2021

Politiek wil geen arbeidsmigranten huisvesten op terrein Kwadrant

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 13 oktober zal de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van het vroegere winkelcentrum Kwadrant ter sprake komen. Op de agenda staan twee moties. In de eerste motie ingediend door de PvdB, VVD, PvdA, ProTiel en CDA wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of huisvesting van arbeidsmigranten niet op een bedrijventerrein gehuisvest kan worden en dat de locatie kwadrant uitgesloten moet worden van huisvesting van arbeidsmigranten. De vijf fracties die de motie ingediend hebben zijn van mening dat tot nu toe de stapeling van problemen in de wijk Tiel-West onvoldoende is meegewogen in de planontwikkeling. In een tweede motie stellen CDA en ChristenUnie om de vastgestelde kaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten gezien de onrust rondom de mogelijke locaties in de bebouwde kom te heroverwegen. Daarbij spelen ook nieuwe landelijke inzichten op het terrein van huisvesting van arbeidsmigranten een rol en vinden de beide fracties dat er rond dit thema te weinig openheid en transparantie betracht is.

De indiening van de beide moties is mede een gevolg van een uitvoerig rapport dat de inwoners samenstelden op basis van eigen onderzoek naar de gevolgde procedure en het acteren van collegeleden, ambtenaren en de betrokkenheid van de eigenaar van een groot uitzendbureau bij de beleidsontwikkeling en planvorming op dit gebied. Tot nog toe heeft de raad in het openbaar nog niet gereageerd op het lijvige rapport dat nogal wat vragen oproept.

t Huis van Elk’ geopend

Tielse Watersportvereniging ‘de Waal’ heeft het vaar seizoen 2021 zaterdagavond met een barbecue afgesloten. Het laatste jaar is een deel van de club accommodatie vernieuwd. Tijd voor een nieuwe naam op het gebouw: ‘t Huis van Elk’, verwijzend naar kano- en bootjes verhuurder Koos van Elk waarvan in de 50er jaren het gebouw is gekocht. Henk van Kranenburg ( activiteiten commissie en technische commissie), Bas van Turnhout (Promotiecommissie), Ronald van der Laan (Voorzitter) en Frans Rietbergen (Penningmeester) mochten de naam onthullen.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/10/watersportvereniging-tiel-met-uitzicht-op-de-waal/

 

 

 

Fruitcorso: ‘Geslaagd nationaal corsocongres’

Het Fruitcorso Tiel was op 2 oktober de gastheer van het nationale corsocongres in Ommeren. Zo’n zestig deelnemers namens diverse landelijke corso’s waren bijeen in appelcafé Gruun. De organisatie was in handen van het Fruitcorso en de landelijke Corsokoepel.

Het jaarlijkse congres heeft als doel elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Er waren vier verschillende workshops waaruit de deelnemers konden kiezen. De onderwerpen varieerden van verzekeringen tot social media en van vrijwilligers behouden tot de vraag of corso kunst is. Dik Kusters, workshopleider, probeerde hierop antwoord te geven. Kusters, bekend als ontwerper van diverse corsowagens, lanceerde de innovatieve natuurvriendelijke lijm, die corsowagen Kerk-Avezaath volgend jaar gaat gebruiken op het duurzame paradepaardje van het Fruitcorso: ‘de wagen van de toekomst’. De lijm bestaat uitsluitend uit producten die je in de supermarkt kan kopen.

De corsoclub heeft samen met Kusters al vele experimenten uitgevoerd en deze lijken succesvol. De appels, die bij deze zoektocht zijn gebruikt, zijn geperst en het appelsap werd volop gedronken tijdens het congres. ,,We zetten een steeds grotere stap in de duurzame richting.” De belangstelling voor deze lijm was groot. De vele bloemencorso’s hebben aangegeven om hier ook mee te willen gaan werken als het succesvol uitpakt.

De dag werd officieel geopend door burgemeester Hans Beenakker, die alle deelnemers welkom heette in de ‘fruittuin van Nederland’. Zeer bijzonder was de bijdrage van Saskia van Oostveen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) over de spannende voordracht van de corso’s om in december in aanmerking te komen voor het predicaat UNESCO: ,,De kansen lijken goed, maar we zijn afhankelijk van de stemming van verschillende landen.’’

Regio zoekt innovatieve projecten

Dankzij een deal tussen rijksoverheid, de provincie Gelderland en regio Rivierenland kan het Regionaal Investeringsfonds dit jaar voor de tweede keer opengesteld worden voor aanvragen voor bijdragen voor innovatieve projecten. De projecten moeten de regio slimmer, schoner en aantrekkelijker maken. Tot 29 oktober bestaat de gelegenheid voor (aspirant)ondernemers om subsidie aan te vragen. De ervaring leert dat een door het Regionaal Investerings Fonds (R.I.F) toegekende subsidie vaak helpt om meer financiële deuren te openen. Een deskundige onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit over het toekennen van de aangevraagde subsidie. Naast een mogelijke financiele bijdrage geeft de selectiecommissie ook steun in immateriële vorm om het project tot een succes te maken. Voor meer Info: www.Fruitdelta.nl

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights