Archeologisch Centrum Rivierenland in Zoelen geopend

Op zaterdag 9 oktober werd bij het sportveld van Sportclub Zoelen het Archeologisch Centrum Rivierenland geopend. Het is een werkplek waar de amateurarcheologen vondsten bijeen brengen en beschrijven.

De vestiging van dit Centrum heeft een achtergrond van jaren. Heel lang waren de Betuwse archeologen werkzaam als werkgroep van de Historische Kring Kesteren en Omstreken (HKK&O). Met die Kring kregen ze enkele jaren geleden een plaats in het Baron van Brakellmuseum in Ommeren. Daar konden ze zich niet voldoende ontplooien. Het museum is maar op beperkte tijden toegankelijk; in de winter in het geheel niet. Bovendien ergerden de museummedewerkers zich aan de archeologen, die als ze uit het veld kwamen modder en andere troep naar binnen brachten.

Nu kon een gebouw bij het Zoelense sportveld worden gehuurd. Dat moest wel in eigen beheer worden opgeknapt. Het gebouw omvat een grote werkruimte en opslagplaats. In die opslag staan 550 dozen met vondsten uit de regio. Zaterdag was een aantal mooie objecten te zien, maar het Archeologisch Centrum wil uitdrukkelijk geen museum zijn of worden.

De Betuwse archeologen zijn (weer) deel gaan uitmaken van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Zij vormen daar de afdeling 15, die het Rivierenland en de Bommelerwaard omvat. Die afdeling was eerder (tot 1995) actief. Een voordeel was nu, dat de landelijke organisatie van de AWN nog een reserve van de afdeling beheerde en ook nu financieel bijsprong. Zo kwam er een startbedrag van € 8000,- ter beschikking. Daarom mocht de voorzitter van de AWN, de heer Gajus Scheltema, zaterdag 9 oktober de openingshandeling verrichten.

Onder voorzitterschap van André van Ingen kan nu worden gewerkt. Amateurarcheologen mogen tegenwoordig nog maar in beperkte mate opgraven. Maar er ligt nog veel materiaal uit het verleden te wachten en er komt nog met enige regelmaat een en ander binnen. Dat materiaal wordt beschreven in een landelijk registratiesysteem (PAN). Daarnaast worden de vondsten gefotografeerd en ze komen dan ook digitaal beschikbaar. Bijvoorbeeld in de enorme database van de Collectie Gelderland, eigenlijk één groot digitaal museum.

Niet alle Betuwse archeologen werken nu in Zoelen. Zo is er in Tiel de werkgroep BATO, die deel uitmaakt van de Vereniging Oudheidkamer Tiel. Deze werkgroep heeft een groot eigen depot en werkruimte in Tiel. Maar er is wel een goede onderlinge samenwerking en gegevensuitwisseling.

In de toekomst is het Archeologisch Centrum in Zoelen op zaterdag en op woensdagavond geopend, ook voor belangstellenden en mensen met vragen.

Fotoalbum. Klik op de foto voor een vergroting.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights