Nieuws uit Tiel, editie 28 augustus 2021

Bouwkraan geplaatst Voorstad / Oliemolenwal

Op de locatie Voorstad / Oliemolenwal worden een commerciële ruimte, 19 appartementen en 9 garageboxen gebouwd. De Oliemolenwal wordt veel gebruikt voor de aanvoer van goederen voor de winkels in de binnenstad.

Video:

Om de overlast te beperken is door de aannemer GDBO / Driessen Bouwgroep B.V. een stationaire torenkraan geplaatst. Het telkens gebruik maken van een mobiele kraan zou teveel overlast veroorzaken. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 1 jaar duren. 

fotoalbum:

 

zie ook:  http://Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/06/een-facelift-voor-de-santwijckse-poort/

Technische maatregelen om ‘Eng’ problemen op te lossen

Al enkele jaren bestaan er verkeersproblemen op een deel van De Eng in Kapel-Avezaath. De Eng is een zogenaamde erftoegangsweg voor bewoners en veelal agrarische bedrijven die daar gevestigd zijn. Bron van ergernis is het relatief grote vrachtverkeer van en naar een bedrijf dat dierenmeel opslaat en verhandelt. Een omwonende heeft pal naast de weg tegenover het bedrijf metalen palen geplaatst en een greppel gegraven waardoor de verkeerssituatie nog nijpender geworden is. De gemeente heeft daarom naar aanleiding van klachten van omwonenden en vragen van raadsleden de verkeerssituatie laten onderzoeken en om suggesties voor verbetering gevraagd. Dat blijkt best lastig, De Eng is gewoon te smal. Mogelijkheden om deze te verbreden zijn er nauwelijks, bomen en andere obstakels maken een verbreding door bermverharding op verschillende plaatsen onmogelijk. Naar aanleiding van het rapport heeft de gemeente nu besloten dat de illegaal geplaatste palen verwijderd moeten worden. Daarnaast zal de gemeente op enkele plaatsen de bermen verharden en komt er een passeerhaven waarop geen (vracht)auto’s geparkeerd mogen worden.

Per 1 september vervallen parkeerkraskaarten

Vanaf 1 september kunt u zogenaamde kraskaarten voor het parkeren in gebieden waar vergunningparkeren geldt of parkeergeld geheven wordt niet meer gebruiken. In plaats daarvan is er nu een vergelijkbaar digitaal systeem. Bewoners die nog ongebruikte kraskaarten hebben, kunnen de waarde hiervan op hun digitale bezoekersregeling laten zetten (€ 1,10 per kaart). Met de digitale bezoekersregeling kan bezoek van inwoners in een gebied met vergunningparkeren of betaald parkeren voor een lager tarief parkeren. Hoe u dat moet doen leest u op www.tiel.nl. U kunt er ook over bellen met de gemeente. Het telefoonnummer is, 0344 637 111.

 

Nog twee weken voor visie op dijkverzwaring

Op dit moment liggen de plannen voor de dijkversterking vóór de stad Tiel ter inzage. Ze liggen bij de balie van het stadhuis en bij die van het hoofdkantoor van het Waterschap. Maar ze zijn ook te downloaden via https://www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterking-stad-tiel . Wie in de enorme hoop informatie niet kan vinden, wat hij/zij zoekt, kan per email informatie vragen (StadTiel@wsrl.nl). Ieder heeft nog bijna twee weken de tijd om bezwaren in te dienen of – zoals dat ambtelijk heet – een zienswijze in te dienen. Zo’n zienswijze moet uiterlijk 8 september zijn ingediend. (ES)

De speelplaats in Tiel West aan de Arnoldstraat waar door de dijkversterking een stukje ingeleverd moet worden.

Deel Havendijk – Waalstraat – Tolhuiswal waar verhoogde muur als waterkering zal worden aangebracht.

zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/07/dijkversterking-gorinchem-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights