Nieuws uit Tiel, editie 14 augustus 2021

Werkzaamheden Waalkade voorlopig beëindigd

Een eerste stukje van fase 2 van het opknappen van de Waalkade is nagenoeg klaar. De bouwhekken zijn weg. Het terrein is geëgaliseerd, er zijn betonpaden aangelegd en ten behoeve van het transport voor Appelpop en andere evenementen verbreed met verharding. Alleen het opnieuw inzaaien van gras gaat nog gebeuren. Het resultaat is niet geweldig. De weg langs de Waal ligt er slecht bij. Het geheel is nog niet het beoogde visitekaartje van de stad. Hopelijk wordt er snel meer geld uitgetrokken om het gehele plan voor de Waalkade en de weg langs de rivier vanaf de kade tot het rivierpaviljoen uit te voeren. De Waalkade en het havengebied zijn belangrijke toeristische trekkers en een geliefd doel voor een wandeling van menig Tielenaar.

Foto album. Klik op de foto voor een vergroting.

Hekken rond voormalig winkelcentrum Kwadrant terug geplaatst

Onze publicatie over de zorgen van omwonenden van winkelcentrum Kwadrant over de gedeeltelijke sloop van het pand, het toekomstig gebruik en de afsluiting van wegen en parkeerplaatsen door de sloper trok veel bezoekers. Op onze facebookpagina werd betwijfeld of de wegen en parkeer plaatsen rond het winkelcentrum wel deel uit maken van de openbare ruimte. Die twijfel hoeft er niet te zijn. Alle wegen en verreweg de meeste parkeerplaatsen behoren tot het grondgebied van de gemeente.

Ondertussen heeft de gemeente de sloper opdracht gegeven om de wegafsluiting van de wegen rond het gebouw aan te passen. Ook is de blauwe parkeerzone rond het gebouw opgeheven. Veel omwonenden maakten zich vooral zorgen over de vele senioren die nadat ze bij de rotonde in de Nieuwe Tielseweg overgestoken waren niet verder konden door de afsluitingshekken. Daardoor moesten zij om naar bijvoorbeeld het nieuwe winkelcentrum Westlede te lopen veel extra gevaarlijke verkeershindernissen nemen.

Zie ook: https://detielenaar.nl/opinie/2021/08/bewoners-rond-voormalig-winkelcentrum-kwadrant-maken-zich-zorgen/

 

Hoog water geeft vrijwilligers van Tiel Tip Top veel extra werk

Het recente hoge water in de Waal liet veel rommel achter. Voor de vrijwilligers van Tiel Tip Top reden om in actie te komen. Zaterdag 7 augustus gingen maar liefst 45 vrijwilligers aan de slag om de Tielse uiterwaarden er weer tip top uit te laten zien. Het resultaat was 28 volle zakken met klein afval. Startpunt van de Waalacties is steeds horeca-onderneming DT Twins Paviljoen. De ondernemer ziet het belang van schone waaloevers voor inwoners en toeristen en trakteert de waaljutters na afloop van hun arbeid steevast op een lekker patatje.

De medewerkers van Tiel Tip Top zullen ook de komende jaren regelmatig in de uiterwaarden en langs de dijken te zien zijn. Onlangs is de organisatie aangesloten bij de Schone Rivierenalliantie. Een organisatie die zich inzet om door beïnvloeding van onder meer overheden, fabrikanten en inwoners de hoeveelheid plastic afval in de rivieren te verminderen en daar door de plastic soep in zeeën en oceanen te beteugelen. Wilt u mee helpen om niet alleen de Waaloevers maar ook andere delen van de stad schoner te maken? Kijk dan op http://www.tieltiptop.nl

 

Restaurant de Betuwe is niet meer

21 juli 2021
21 juli 2021

Het wegrestaurant, zoals veel oudere Tielenaren Restaurant De Betuwe nog steeds noemen, is niet meer. Nog geen drie maanden nadat de eigenaren Margiet en Michel van Heesch, het pand, de naastgelegen woning en de omliggende tuin, waterplas en parkeerterrein zouden gaan verkopen is het restaurant De Betuwe tot de grond toe gesloopt. Het geheel is nu in handen van buurman Zijlstra, een leverancier van kleinmeubelen en verlichtingsartikelen. Zijlstra kan nu zijn bedrijf uitbreiden.

20 juli 2021

Veel Tielenaren zullen Restaurant De Betuwe aan de Hoog Kellenseweg missen. Van wegrestaurant in de tijd dat de oostelijke op- en afritten van de A15 bij Tiel nog vlak bij het restaurant lagen, ontwikkelde het bedrijf zich al snel tot de Tielse horecagelegenheid voor groepsetentjes, bruiloften en partijen, themafeesten, vergaderingen en de locatie om bijvoorbeeld je verjaardag te vieren. Er zullen nauwelijks Tielenaren zijn die het restaurant en zalencentrum niet één keer en dikwijls veel vaker bezocht hebben. De familie van Heesch steekt nu al hun energie in Grand Café Hart van de Betuwe aan de Groenmarkt.

Avri

Klachten

Wanneer je op de sociale media kijkt wordt er veel gemopperd op de Avri. Ook in de gemeenteraad van Tiel lijkt het vertrouwen van partijen in onze afvalverwijderaar niet hoog. Toch is er vanuit de gemeente Tiel geen enkele klacht ingediend. Vanuit de inwoners van de andere gemeenten werden wel wat klachten ingediend maar gelet op de omvang van het gebied en de aard van de werkzaamheden is dit aantal zeer gering. .

Niemand in de gehele regio klaagde over het optreden van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren( BOA’s) in de regio. Tijdens de bespreking in de raadscommissie bestuur wees Wim de Boer (PvdB) er op dat inwoners vaak niet weten bij wie zij moeten klagen. Is dat de gemeente of Avri. Dit speelt met namen bij het onderhoud van de buitenruimte. Avri voert alleen maar uit waar de gemeente voor betaalt en klachten hebben nogal eens betrekking op zaken waar de gemeente geen opdracht voor gegeven heeft. Ten opzichte van 2019 is het aantal klachten sterk verminderd. Avri denkt dat dat te maken heeft met een gewenning aan het nieuwe ophaalsysteem dat omgekeerd inzamelen wordt genoemd.

Blik hoort bij plastic en niet bij glas

Sinds 2020 hoef je blik niet meer naar de glascontainer te brengen maar kan het thuis in de containervoor plastic gestopt worden. Het kan dan beter gescheiden worden en zorgt voor inkomsten van Avri. Nog lang niet alle mensen weten dat, hoewel dat wel eerder bekendgemaakt is in nieuwsbrieven. Wethouder Groen vond nog meer publiciteit een lastige. Het sturen van een brief naar alle aangesloten huishoudens in het werkgebied van Avri kost maar liefst 100.000 euro. Avri gaat wel de stickers op de glascontainer, die vuil en onleesbaar geworden zijn, regelmatiger vervangen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights