Bewoners rond voormalig winkelcentrum Kwadrant maken zich zorgen

Er hangt mist rond Winkelcentrum Kwadrant. Er is de laatste weken flink gesloopt in het inwendige van het gebouw. Het gebouw zelf en de openbare wegen er om heen zijn afgezet met hoge hekken.

Omwonenden weten niet wat er met het gebouw gebeurt en ergeren zich aan de afzetting van de openbare wegen rondom het voormalige winkelcentrum aan de Nieuwe Tielseweg. De coördinatoren van de buurtpreventie in de wijk hebben de gemeente al enkele malen per brief gewezen op de gevaarlijke situatie voor ouderen met een rollater of scootmobiel die hierdoor ontstaat wanneer zij naar winkelcentrum Westlede gaan. Zij vragen om verplaatsing van de hekken en het plaatsen van waarschuwingsborden.

Gebrek aan informatie

Het college maar ook gemeenteraad zijn in het algemeen gespitst op het goed informeren van inwoners over plannen die hun leefomgeving veranderen en proberen hen daar zo veel mogelijk bij te betrekken. Rond Kwadrant in Tiel-West heerst echter al maanden een grote informatiestilte. Gedwongen door een publicatie in de Gelderlander hebben de bewoners vorig jaar eenmaal een spoedbrief gekregen. Die maakte hen alleen maar ongeruster. In de brief stond samengevat: “De nieuwe eigenaar, VDU-uitzendorganisatie heeft het gebouw met de bijbehorende grond van 0,47 hectare gekocht met het doel om er een hotel te bouwen voor arbeidsmigranten. Of de gemeente daaraan mee wil werken is nog niet zeker. Dat hangt af van nader onderzoek.”

Wat is er nu precies gaande ?

Ik belde daarvoor met de gemeente en VDU. De adviseur van der afdeling communicatie van de gemeente vertelde dat de ambtenaar die er meer van zou kunnen weten, met vakantie was. Voor het slopen van een gebouw is geen vergunning nodig, wanneer het tenminste geen monumentale status heeft. Een melding bij de Omgevingsdienst Rivierenland volstaat. Voor bouwen of verbouwen is wel een vergunning nodig. Om de huidige bestemming van detailhandel te veranderen in wonen voor een speciale doelgroep dient wel het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Die bestemming is nu detailhandel. Voor de wijziging van het bestemmingsplan heeft de gemeente nog geen aanvraag ontvangen.” Bij uitzendorganisatie VDU was afgelopen week niemand aanwezig die informatie kon verstrekken.

Raadsleden hebben sinds april niets meer over de plannen rond Kwadrant gehoord en kregen nog geen antwoord op recent gestelde vragen.

Wat vinden bewoners

Bewoners zijn zacht gezegd niet enthousiast. Een bewoner vertolkt het gevoelen van de buurtbewoners over het plan: “Tiel-West is een wijk met veel dynamiek. Die moet je niet extra belasten met een geconcentreerde woonvorm voor een driehonderdtal arbeidsmigranten op een locatie midden tussen de bebouwing. Die hotelgasten zijn geen versterking van de buurt en vervelen zich als ze niet werken. Daar komt alleen maar ellende van. En dan spreek ik nog niet over de parkeerdruk, die nu al hoog is en door de komst van de bewoners van de gerenoveerde Batouwe nog verder zal toenemen. Het is ergerlijk dat de gemeente of de ondernemer ons op geen enkele wijze informeert en naar onze mening vraagt. Het gerucht gaat dat een omgevingsarchitectenbureau uit Nijmegen zelfs al opdracht gekregen heeft om een ontwerp te maken voor het inrichten van de ruimte rondom het ‘hotel’.”

Een andere bewoner: “Wanneer ik naar de wijze van slopen kijk, lijkt het er op dat de ondernemer binnen de bestaande buitenmuren van Kwadrant zijn hotel wil realiseren. Van een aantrekkelijk gebouw met een groene aantrekkelijke buiten omgeving voor de bewoners om te recreëren, wat de gemeente beoogde, zie ik niets terecht komen. Ik maak me zorgen over de parkeersituatie en zie het hotel zeker niet als een aanwinst voor de wijk. Wij hebben niet het idee dat het gemeentebestuur veel geeft om het welbevinden van de inwoners in dit stukje van de wijk.”

Wat zou het gemeentebestuur kunnen doen?

Ik stel me voor dat de gemeenteraad snel meer wil weten. Het zou goed zijn dat, zoals tegenwoordig veelvuldig gebeurt, eigenaar Cees van Doorn van VDU in de eerste volgende raadsvergadering zijn plannen toelicht en dat daarbij ook een deputatie van inwoners de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en hun mening te geven.

Daarbij zou onder meer aan de orde moeten komen:

  1. De tekeningen van het hotel, de inrichting van de omgeving en het aantal bedden.

  2. Op welke wijze geregeld is dat de arbeidsmigranten niet op straat hoeven te zwerven wanneer er geen werk meer voor hen is. Dit is nu bijvoorbeeld in Rotterdam een enorm probleem.

  3. Komen er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein, zodat de omwonenden de nu aanwezige parkeerplaatsen kunnen gebruiken in verband met de toekomstige vergroting van de parkeerdruk door de opening van de gerenoveerde Batouwe voor kleine huishoudens?

  4. Voldoet het bouwplan aan de door de gemeente gepresenteerde eisen: een terrein van een hectare groot met veel groen, een representatief gebouw met voldoende ruimte voor de langdurige hotelgasten om zich te ontspannen, voldoende ruimte per bewoner, permanent professioneel toezicht en voldoende parkeerruimte op eigen terrein? Zijn daarbij de aanbevelingen van de commissie Roemer meegenomen?

  5. Hoe zit het met het terugbrengen van de nu door VDU verkamerde woningen in Tiel naar de woningmarkt? Worden gelijktijdig met het openen van het hotel het met de hotelcapaciteit overeenkomstige aantal woningen teruggegeven aan de woningmarkt? Is de prijsstelling zodanig dat deze voor starters aantrekkelijk is? Wie betaalt het weer geschikt maken van de woningen voor een gezin van de nu verkamerde woningen?

Los daarvan zou het goed zijn om het hele huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten nog eens onder de loep te nemen. Is dit wel een gemeentelijke taak? Is het niet beter te zorgen dat je geen bedrijven aantrekt die bijna geheel draaien op arbeidsmigranten. En wanneer bedrijven daar toch voor kiezen moet de ondernemer de huisvesting dan niet onder strikte en streng gecontroleerde voorwaarden zelf regelen zonder beslag te leggen op de toch al zo schaarse woningvoorraad?

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/10/gemeente-tiel-in-lastig-parket-door-plan-huisvesting-arbeidsmigranten-in-kwadrant/

Klik op de foto voor een vergroting

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights